Helle: Lapin Kansa keräsi asian­tun­ti­joi­den parhaat vinkit hel­teel­tä suo­jau­tu­mi­seen – näin pidät kotisi vii­leä­nä

pääkirjoitus: Ke­mi­jär­ven bio­ja­los­ta­mon ra­ken­ta­mi­sel­le ei ole vi­ra­no­mai­ses­tei­tä, mutta muita esteitä löytyy – suurin niistä on hank­keen hei­ken­ty­nyt us­kot­ta­vuus

Ro­va­nie­mel­lä Suo­sio­lan voi­ma­las­sa paloi lauan­tai­aa­mu­na tur­ve­kul­je­tin

Rovaniemellä Lampelankadulla syttyi tulipalo Suosiolan voimalan turvekuljettimessa. Palo alkoi aamulla yhdeksän maissa.

Pelastuslaitos on sammuttanut palon, joka rajoittui laitteiston pölynerottimeen. Kohteessa oli kuusi pelastuslaitoksen yksikköä. Henkilövahinkoja ei tapahtunut.

Aamuisen palon jälkeen laitteistoon oli jäänyt vielä kytöpesäkkeitä. Henkilökunta oli kuitenkin saanut palon hallintaan ja pelastuslaitos kävi varmistamassa tilanteen.