Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Tilaajille

Neljä ahmaa met­säs­tet­tiin poik­keus­lu­vin tänä vuonna: Kahden tapon lail­li­suu­des­ta va­li­tet­tiin hal­lin­to-oi­keu­teen

WWF ja Suomen luonnonsuojeluliitto esittävät reviiripohjaista korvausmallia paliskunnille.

Ahmaa on saanut metsästää poikkeusluvilla poronhoitoalueella 8 yksilöä talvea kohti. Kuvituskuva.
Ahmaa on saanut metsästää poikkeusluvilla poronhoitoalueella 8 yksilöä talvea kohti. Kuvituskuva.
Kuva: Olli Lamminsalo

Maa- ja metsätalousministeriön myöntämillä poikkeusluvilla ammuttiin neljä ahmaa kahdeksan ahman kiintiöstä. Suomen luonnonsuojeluliitto valitti WWF:n avustamana Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kahdesta poikkeusluvasta, sillä ne perustuivat heidän mukaansa puutteellisiin Natura-arviointeihin.

Maa- ja metsätalousministeriö salli marraskuussa 2020 ahmojen metsästyksen muutamien edeltävien vuosien tapaan. Ministeriö asetti kiintiöksi kahdeksan ahmaa. Suomen riistakeskus sai viisi poikkeuslupahakemusta ja antoi tammikuussa luvan neljälle hakijalle. Vuodesta 2017 lähtien kahdeksan poikkeuslupaa on myönnetty vuosittain. Ennen vuotta 2017 ahma ehti olla täysin rauhoitettu 35 vuoden ajan.