Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Asuntokauppa: Myy­tä­vien asun­to­jen määrä putosi Ro­va­nie­mel­lä – vanhaa oma­ko­ti­ta­loa ei laiteta myyn­tiin, jos tar­jol­la ei ole uu­dem­paa asun­toa, johon vaihtaa

Pääkirjoitus

Miksi tytöt voivat huo­nos­ti?

-
Kuva: Jussi Leinonen

Keväällä tehdyn kouluterveyskyselyn tulokset julkaistiin viime viikolla. Tulokset eivät yllättäneet: koronan poikkeusolot ovat olleet raskaita nimenomaan lapsille ja nuorille.

Kyselyssä nuoret kertoivat kokevansa enemmän yksinäisyyden tunteita kuin edellisessä Kouluterveyskyselyssä, joka tehtiin ennen koronapandemiaa, vuonna 2019.

Yksinäisyyden kokemus oli yleistynyt erityisesti tytöillä. Noin joka neljäs kyselyyn vastannut tyttö tunsi itsensä yksinäiseksi melko usein tai jatkuvasti. Pojista yksinäisyyttä koki viime keväänä noin 10 prosenttia.

Kysely tehtiin peruskoulusta 4.-, 5-, 8.- ja 9.-luokkalaisille. Kyselyn mukaan nuoremmista lapsista, sekä kasi- ja ysiluokkalaisista pojista suurin osa oli tyytyväisiä elämäänsä. Sen sijaan isommista tytöistä vain vähän yli puolet olivat tyytyväisiä elämäänsä. Lukiota ja ammattikoulua käyvistä pojista 79 prosenttia oli tyytyväisiä elämäänsä, kun tytöistä tyytyväisiä oli 60 prosenttia.

Vaikka korona on ollut raskasta aikaa nuorille, ei se selitä kaikkea. Nuorilla oli ahdistuneisuus- ja masennusoireita aiempaa enemmän jo edellisen kouluterveyskyselyn aikoihin, jolloin lukioikäisistä tytöistä yli puolet oli ollut huolissaan mielenterveydestään ja joka viides kyselyyn vastannut 8. ja 9. -luokkalainen kesä lukiolainen tyttö koki kyselyn mukaan koulu-uupumusta.

Moni tyttö tuntee esimerkiksi riittämättömyyttä, jota vielä sosiaalinen media voi vahvistaa.

Tytöt ovat voineet huonommin kuin pojat jo vuoden 2015 kouluterveyskyselystä asti. AkatemiaprofessorI Katariina Salmela-Aro Helsingin yliopistosta kertoo Helsingin Sanomien uutisessa, että sittemmin erot ovat vain kasvaneet.

Salmela-Aro pitää tilannetta erittäin huolestuttavana. Hän kertoo, että murrosiässä tytöt alkavat kokea paineita koulusta, mutta myös laajemmin elämässä.

Paineet niin ulkonäön suhteen kuin oman polun löytämisestä yhteiskunnassa korostuvat ja varsinkin yläkouluaikana omaa identiteettiä etsitään.

Yksi suuri tyttöihin liittyvä aihe kouluterveyskyselyssä oli tyttöjen kokema seksuaalinen häirintä, sillä jopa puolet kertoivat kokeneensa häirintää. Entisenä tyttönä tiedän hyvin, että seksuaalista häirintää on ollut aina, ja nykyisin häirintää koetaan somessa, josta sitä eivät sivullisetkaan havaitse. Jopa alakouluikäiset saattavat saada somessa ehdotteluja aikuisilta ukoilta.

Kaiken kaikkiaan koulunterveyskyselyn tulokset huolestuttavat. Aikuisten pitäisikin nyt miettiä, miten auttaa nuoria tyttöjä niin kouluissa, terveydenhuollossa kuin kotona.