Kolumni

Miepä sanon: Moni ro­va­nie­me­läi­nen tar­vit­see ruo­ka-apua – kysely sel­vit­tää, mitä heidän ar­keen­sa kuuluu

Miepä sanon on Uusi Rovaniemi -lehden kolumnipalsta, jolla kirjoittaa tällä viikolla Marika Ahola. Hän on kehittäjätyöntekijä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa -hankkeessa.
Miepä sanon on Uusi Rovaniemi -lehden kolumnipalsta, jolla kirjoittaa tällä viikolla Marika Ahola. Hän on kehittäjätyöntekijä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa -hankkeessa.

Joulun alla Heikki Hursti jakoi 2 000 joulupussia, joita ihmiset jonottivat Helsingin Rautatientoria kiertelevässä pitkässä jonossa. Ruokajonot eivät ole vain joulun aikaista hyvän jakamista. Vuosittain arviolta noin 100 000–200 000 ihmistä ympäri Suomen turvautuu yhdistysten ja seurakuntien jakamaan ruoka-apuun.

Vaikka Rovaniemellä yleinen elintaso ja elämänlaatu kehittyvät myönteisesti, ruoka-avun tarpeesta kertovat ruokajonot ovat arkea myös Rovaniemellä. Vuoden 2020 loka–marraskuussa Rovaniemen Kansalaistalolta ruoka-apua kävi hakemassa yli 450 henkilöä yhteensä runsaat 3 000 kertaa.

Huolena on, että ruokajonot eivät lyhene lähiaikoina. Koronatilanne on vaikuttanut heikentävästi talouteen ja työllisyyteen. Epidemia on pysynyt toistaiseksi maltillisena Lapin alueella, mutta välilliset vaikutukset tuntuvat jo. Marraskuussa 2020 Rovaniemellä oli 43 prosenttia enemmän työttömiä kuin vuosi takaperin.

Tutkijat ja ammattilaiset eivät ole yksimielisiä siitä, mistä ruoka-avun tarve kumpuaa. Ruokajonot voivat johtua sosiaalietuuksien riittämättömyydestä, vaikka Suomen vähimmäisturva on tilastollisesti hyvää tasoa.

Tilastot eivät kuitenkaan kuvaa tukien riittävyyden todellisuutta. Ihmisten arjen haasteellisuus ja tarve tehdä jotain kyllä tunnistetaan ammattilaisten parissa, mutta mihin ja keiden pitäisi tarttua asioiden muuttumiseksi, on vielä etsinnässä.

Epätietoisuuden sumun aiheuttaa ruoka-avun taustalla olevien moninaisten tekijöiden ymmärtämisen keskeneräisyys. Käsillä on ilmiö, johon kukaan ei voi yksin löytää ratkaisua. Tarvitaan eri tahojen välistä yhteistyötä ja yhteistä tietoa.

"Kysymme suoraan ruoka-apua hakevilta rovaniemeläisiltä itseltään, mitä heidän arkeensa kuuluu, mitä tuen tarpeita heillä on ja löytyykö Rovaniemeltä palveluaukkoja täytettäväksi."

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Rakenteellisen sosiaalityön hankkeessa tavoitteenamme on lisätä ymmärrystä ruoka-avusta ja sen merkityksestä yhteiskunnassa. Sen sijaan, että arvailisimme syitä tai tulkitsisimme yleisiä tilastoja, kysymme suoraan ruoka-apua hakevilta rovaniemeläisiltä itseltään, mitä heidän arkeensa kuuluu, mitä tuen tarpeita heillä on ja löytyykö Rovaniemeltä palveluaukkoja täytettäväksi.

Kysely toteutetaan Rovaniemen Kansalaistalolla 26.1.–26.2.2021. Vastaamaan ovat tervetulleita kaikki rovaniemeläiset, jotka kokevat, että heillä on tärkeää omakohtaista tietoa ruoka-avusta ja sen taustalla olevista tekijöistä.

Haluatko kirjoittaa Miepä sanon -palstalle? Ilmoittaudu toimitukseen ur.toimitus@uusirovaniemi.fi.