Me­hi­läi­nen haluaa saada lisää syn­nyt­tä­jiä Ruot­sis­ta Kemiin

Ruotsalaisten synnyttäjien määrän kasvaminen voisi tuoda jatkoa Länsi-Pohjan keskussairaalan synnytysosastolle.


Isä Mauriat Nyamsilla ja 2-vuotiaalla Albinilla oli lyhyt matka tulla Haaparannalta katsomaan poikavauvaa ja äitiä Lotta Olssonia Kemiin Länsi-Pohjan keskussairalaan synnytyksen jälkeen. Kuvasta puuttuu perheen kolmas lapsi 11-vuotias Felicia.
Isä Mauriat Nyamsilla ja 2-vuotiaalla Albinilla oli lyhyt matka tulla Haaparannalta katsomaan poikavauvaa ja äitiä Lotta Olssonia Kemiin Länsi-Pohjan keskussairalaan synnytyksen jälkeen. Kuvasta puuttuu perheen kolmas lapsi 11-vuotias Felicia.

Mehiläinen Länsi-Pohja haluaa lisää synnyttäjiä Ruotsin puolelta Länsi-Pohjan keskussairaalaan. Valtakunnan rajan takaa tuleville synnyttäjille on siellä hyvin tilaa, sillä synnytysten määrä on ollut laskussa. Viime vuonna Länsi-Pohjan keskussairaalassa syntyi 424 lasta, kun vuonna 2018 lapsia tuli maailmaan siellä 507 ja vuonna 2017 527. Synnytysten määrä on laskenut koko Suomessa.

Keskittämisasetuksen mukaan synnytysten määrä pitäisi olla Suomen kaikissa yksiköissä vähintään tuhat lasta vuodessa, mutta siihen ei Länsi-Pohjassa ja monella muussakaan sairaalassa ikinä päästä. Keskittämisasetusta saatetaan kuitenkin lieventää jatkossa.

– Pohjois-Suomessa on aivan eri etäisyydet kuin Etelä-Suomessa, minkä perusteella myöskin nykyisten synnytyssairaaloiden säilyttäminen on perusteltua, ettei potilasturvallisuus vaarannu, Mehiläinen Länsi-Pohjan linjajohtaja Pekka Taipale sanoo.

Synnyttämiset jatkuvat Länsi-Pohjan keskussairaalassa toistaiseksi poikkeusluvalla, joka on voimassa tämän vuoden loppuun asti. Sosiaali- ja terveysministeriössä on kuitenkin vetämässä jo seuraava poikkeuslupa vuosille 2021–2022.

Mehiläisen Taipale sanoo, että naapurimaan synnyttäjien määrän kasvulla voisi olla vaikutusta poliittiseen päätöksentekoon.

– Jos Ruotsista käy nykyistä enemmän synnyttäjiä Kemissä, sillä on painoarvoa poikkeusluvan saamisen suhteen.

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy on vastannut Länsi-Pohjan keskussairaalan synnytysten ja naisten tautien osaston toiminnasta ja pääosasta muistakin toiminnoista kesästä 2018 asti.

Naapurimaan äideillä saattaa lyhyempi matka Kemiin kuin kotimaansa synnytyssairaalaan. Esimerkiksi Haaparannalta on matkaa Luulajan lähellä sijaitsevaan Sunderbyn sairaalaan synnytysosastolle noin 130 kilometriä, kun Kemiin tarvitsee ajaa vain 26 kilometriä. Kemin vahvuus on myös, että palvelua saa varmasti sekä suomen että ruotsin kielillä.

Ruotsalaiset äidit ovat synnyttäneet Kemissä vuosittain 5–10 lasta. Osa heistä on äitejä, jotka saavat käydä automaattisesti synnyttämässä Suomessa suomalaisen henkilötunnuksen tai Suomessa työskentelyn vuoksi.

Ruotsalaisten äitien suunnitelmallisten synnytysten lisäksi Länsi-Pohjan keskussairaala hoitaa myös akuutteja synnytyksiä tarvittaessa. Pohjoismaiden kesken aikanaan tehdyn sopimuksen mukaan kaikki akuutit hoitotoimenpiteet tehdään myös muiden Pohjoismaiden kansalaisille. Niistä hoidoista ei lähetetä laskua maasta toiseen.

Synnyttäminen Kemissä on samanhintaista ruotsalaisille kuin suomalaisille synnyttäjille. Ruotsalaiset synnyttäjät voivat hakea korvauksia maksamistaan sairaalamaksuista Försäkringskassanilta, joka on samoista asioista vastaava virasto kuin Suomessa Kela.

Mehiläinen Länsi-Pohja pystyy hoitamaan nykyään paperiliikenteen asiakkaan puolesta, niin että hänen ei tarvitse maksaan ensin laskua ja hakea itse korvauksia. Mehiläinen pyytää ennakkopäätöksen Försäkringskassanilta synnyttämiselle samaan tapaan kuin muillekin sairaalan tarjoamille palveluille. Tätä toimintatapaa se myös suosittelee asiakkailleen ja toivoo, että paperiliikenteen hoitaminen lisäisi ruotsalaisten äitien Kemiin synnyttämään tulemista.

– Toivomme, että synnyttäjä ottaa jo raskauden alkuvaiheessa meihin yhteyttä, jotta voimme lupaprosessin käynnistää. Ennakkopäätös on sitten jo olemassa, kun äiti tulee synnyttämään, Taipale sanoo.

Tavoitteena on, että jatkossa synnyttämään tulevat äidit asioisivat jo raskauden alkuvaiheesta lähtien Kemissä ja kaikki toiminta olisi suunnitelmallista.

Haaparantalaisen äidin synnytysmatkalla oli onnellinen loppu
Jussi Saarela

Haaparantalainen Lotta Olsson synnytti pojan Länsi-Pohjan keskussairaalassa 9. tammikuuta. Olsson päätyi synnyttämään Kemiin, koska ambulanssin hoitajat halusivat kiidättää hänet nopeasti synnyttämään lähimpään synnytyssairaalaan todettuaan lapsen tekevän jo tuloaan. Luulajan lähellä sijaitsevaan Sunderbyn sairaalaan on matkaa Haaparannalta noin 130 kilometriä ja Kemiin vain 26 kilometriä.

– Ambulanssin hoitajat sanoivat, että emme ehdi Luulajaan, vaan ajamme nyt Kemiin. Näin he ratkaisivat ongelman hyvinkin helposti, Olsson sanoo.

Äiti on tyytyväinen saamaansa palveluun ja poika voi hyvin. Hän on kaksikielinen, mutta sai palvelua myös äidinkielellään ruotsiksi.

Hyvä asia Kemissä synnyttämisessä oli perheen mielestä myös se, että isällä ja muilla lapsilla oli lyhyempi matka tulla katsomaan uutta tulokasta kuin Luulajaan. Nyt tammikuussa syntynyt poika on Lotta Olssonin ja Mauriat Nyamsin perheen kolmas lapsi. Muut lapset ovat 2-vuotias Albin ja 11-vuotias Felicia, jotka ovat syntyneet Luulajassa.