Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Airbnb-ma­joit­ta­mi­seen koh­dis­tuu epä­sel­vyyk­siä

Airbnb-välitteinen asuntojen lyhytaikainen vuokraaminen on herättänyt paljon keskustelua. Vertaismajoituksessa on kyse jakamistalouden muodosta, jossa kuka tahansa voi verkossa tarjota huoneistoa kenen tahansa käyttöön. Joidenkin mukaan tämä on viranomaisvalvonnan ja sääntelyn ulkopuolella olevaa, laitonta ja harmaan talouden toimintaa.

Jakamistalous ja lyhytaikainen vuokraus eivät sinänsä ole sääntelemättömiä, lain ulottumattomissa olevia ilmiöitä. Jos toiminta täyttää sääntelyn soveltamisalaa koskevat edellytykset, myös Airbnb:n tai muiden välikäsien kautta kiinteistöjä ja asuinhuoneistoja tarjoavat ovat oikeudellisten velvoitteiden, vaatimusten ja viranomaisvalvonnan piirissä. Toiminnan luonteesta ja laajuudesta riippuen vertaismajoitus on siis eri lakien, viranomaismääräysten ja -valvonnan piirissä.