Lukemisto

New Yorkissa tanssiva Elina Miettinen on 32-vuotiaana jo konkari – Ballerina tasapainottelee hyvin kurinalaisen elämän ja kutsujen glamourin ristipaineessa
Tilaajille

New Yor­kis­sa tans­si­va Elina Miet­ti­nen on 32-vuo­tiaa­na jo konkari – Bal­le­ri­na ta­sa­pai­not­te­lee hyvin ku­rin­alai­sen elämän ja kut­su­jen gla­mou­rin ris­ti­pai­nees­sa

22.09.2019 08:00
Aaro Tolsa oli jätkien pappi, joka vihasi viinaa ja kortinpeluuta – Lapin Kansakin sai kuulla kunniansa Rovalan tulisieluiselta perustajalta

Aaro Tolsa oli jätkien pappi, joka vihasi viinaa ja kor­tin­pe­luu­ta – Lapin Kan­sa­kin sai kuulla kun­nian­sa Rovalan tu­li­sie­lui­sel­ta pe­rus­ta­jal­ta

22.09.2019 06:00
Auttikönkään törmällä on yksinäinen hauta, jonka ristissä loistaa punainen tähti – Jorma Autti kuuli oven raosta isänsä kertovan, mitä uittopirtillä tapahtui syyskesän yönä

Aut­ti­kön­kään tör­mäl­lä on yk­si­näi­nen hauta, jonka ris­tis­sä loistaa pu­nai­nen tähti – Jorma Autti kuuli oven raosta isänsä ker­to­van, mitä uit­to­pir­til­lä ta­pah­tui syys­ke­sän yönä

21.09.2019 07:30
Tilaajille
Puhutaanpa ääneen: Mielen asioihin voi olla vaikea hakea apua, mutta syy ei ole aina se, ettei niistä kehtaisi puhua

Pu­hu­taan­pa ääneen: Mielen asioi­hin voi olla vaikea hakea apua, mutta syy ei ole aina se, ettei niistä keh­tai­si puhua

21.09.2019 07:30
Tilaajille
Suomalainen Hanna Jauhiainen halusi vastustaa ilmaston lämpenemistä – Päätyi slovakialaiseen vankilaan ja paikallisiin uutisiin

Suo­ma­lai­nen Hanna Jau­hiai­nen halusi vas­tus­taa il­mas­ton läm­pe­ne­mis­tä – Päätyi slo­va­kia­lai­seen van­ki­laan ja pai­kal­li­siin uu­ti­siin

21.09.2019 07:00
Jari saalisti naisia netissä, ravintoloissa ja kaduilla, ja päätyi heidän kanssaan sänkyyn – "Halusin seksiä koko ajan ja aina vain kovempia juttuja"

Jari saa­lis­ti naisia ne­tis­sä, ra­vin­to­lois­sa ja ka­duil­la, ja päätyi heidän kans­saan sänkyyn – "Ha­lu­sin seksiä koko ajan ja aina vain ko­vem­pia jut­tu­ja"

21.09.2019 06:00
Tilaajille
Kun Kari Kallio kaivaa esiin biljardikeppinsä, vastustajan vatsassa voi kipristellä – "Löpre" on kaisabiljardin nallenkasvoinen legenda, jonka valkovenäläisessä ei ole varaa edes millin heittoon

Kun Kari Kallio kaivaa esiin bil­jar­di­kep­pin­sä, vas­tus­ta­jan vat­sas­sa voi kip­ris­tel­lä – "Löpre" on kai­sa­bil­jar­din nal­len­kas­voi­nen le­gen­da, jonka val­ko­ve­nä­läi­ses­sä ei ole varaa edes millin heit­toon

20.09.2019 13:56
Sofi Oksasen odotettu uutuusromaani kertoo rumasta bisneksestä - Kävimme kirjailijan kanssa hedelmöitysturismin tapahtumapaikoilla Ukrainan suljetussa kaupungissa

Sofi Oksasen odo­tet­tu uu­tuus­ro­maa­ni kertoo rumasta bis­nek­ses­tä - Kävimme kir­jai­li­jan kanssa he­del­möi­tys­tu­ris­min ta­pah­tu­ma­pai­koil­la Uk­rai­nan sul­je­tus­sa kau­pun­gis­sa

19.09.2019 10:32
Tilaajille
Sienitohtori Tapio Kekki löytää harvinaisuuden jopa keskeltä Mannerheimintien iltapäiväruuhkaa: "Homma on lähtenyt lapasesta"

Sie­ni­toh­to­ri Tapio Kekki löytää har­vi­nai­suu­den jopa kes­kel­tä Man­ner­hei­min­tien il­ta­päi­vä­ruuh­kaa: "Homma on läh­te­nyt la­pa­ses­ta"

15.09.2019 16:03
Kuka kätki hopea-aarteen Inarijärven rannalle? Kysymys piinasi Seppo Saraspäätä 16 vuotta, kunnes hän ratkaisi sen

Kuka kätki ho­pea-aar­teen Ina­ri­jär­ven ran­nal­le? Kysymys piinasi Seppo Sa­ras­pää­tä 16 vuotta, kunnes hän rat­kai­si sen

14.09.2019 07:30
Tilaajille
Vesa-Matti Loiri joutui sairaalaan ennen ja jälkeen Vain elämää -kuvausten ja on ollut viidesti lähellä kuolla – Kokosimme taiteilijan elämän 7 tärkeintä roolia

Ve­sa-Mat­ti Loiri joutui sai­raa­laan ennen ja jälkeen Vain elämää -ku­vaus­ten ja on ollut vii­des­ti lähellä kuolla – Ko­ko­sim­me tai­tei­li­jan elämän 7 tär­kein­tä roolia

12.09.2019 00:01
Tilaajille
Ystävän sairastuminen sai ex-hiihtäjä Martti Jylhän miettimään, mitä jos "sitten kun" -aikaa ei tulekaan - uusi työ löytyi heti

Ystävän sai­ras­tu­mi­nen sai ex-hiih­tä­jä Martti Jylhän miet­ti­mään, mitä jos "sitten kun" -aikaa ei tu­le­kaan - uusi työ löytyi heti

07.09.2019 08:00
Tilaajille
Tämän oven takana tehtiin Rovaniemen ensimmäiset hampurilaiset – Pingviini toi "jenkkikulttuurin" kaupunkiin ja herätti huolta, menevätkö nuoret nyt pilalle

Tämän oven takana tehtiin Ro­va­nie­men en­sim­mäi­set ham­pu­ri­lai­set – Ping­vii­ni toi "jenk­ki­kult­tuu­rin" kau­pun­kiin ja herätti huolta, me­ne­vät­kö nuoret nyt pilalle

07.09.2019 07:00
Tilaajille
Miksi 200 000 suomalaista häipyy syksyisin metsiin pyssy olallaan? "Lajityypillistä käytöstä", sanoo psykologi – Painuimme metsään rovaniemeläisten metsästäjien kanssa

Miksi 200 000 suo­ma­lais­ta häipyy syk­syi­sin metsiin pyssy olal­laan? "La­ji­tyy­pil­lis­tä käy­tös­tä", sanoo psy­ko­lo­gi – Pai­nuim­me metsään ro­va­nie­me­läis­ten met­säs­tä­jien kanssa

07.09.2019 07:00
Tilaajille
Riina Mattila sai vuosikausia lohtua itsemurha-ajatuksista ja itsensä viiltelystä. Vasta aikuisena hän muisti, mitä hänelle 13-vuotiaana tapahtui

Riina Mattila sai vuo­si­kau­sia lohtua it­se­mur­ha-aja­tuk­sis­ta ja itsensä viil­te­lys­tä. Vasta ai­kui­se­na hän muisti, mitä hänelle 13-vuo­tiaa­na ta­pah­tui

05.09.2019 08:29
Tilaajille
Fatma Hajizadeh pakeni pienenä tyttönä sotaa Afganistanista, päätyi Rovaniemelle ja halusi välttämättä kilpanyrkkeilijäksi – hänet otti suojiinsa lähes 50 vuotta valmentanut Osmo Pähti, joka ajatteli pitkään, etteivät naiset kuulu kehään

Fatma Ha­ji­za­deh pakeni pienenä tyttönä sotaa Af­ga­nis­ta­nis­ta, päätyi Ro­va­nie­mel­le ja halusi vält­tä­mät­tä kil­pa­nyrk­kei­li­jäk­si – hänet otti suo­jiin­sa lähes 50 vuotta val­men­ta­nut Osmo Pähti, joka ajat­te­li pit­kään, ett­ei­vät naiset kuulu kehään

04.09.2019 18:11
Saariselän uljaimpien huippujen välissä kiemurtelee aavetie, jonka sadat miehet rakensivat kesällä 1939 – jos se olisi otettu käyttöön, Urho Kekkosen kansallispuistoa tuskin olisi

Saa­ri­se­län ul­jaim­pien huip­pu­jen välissä kie­mur­te­lee aa­ve­tie, jonka sadat miehet ra­ken­si­vat kesällä 1939 – jos se olisi otettu käyt­töön, Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­toa tuskin olisi

01.09.2019 09:00
Näyttelijä Matti Ristinen teki kahden vuoden taustatyön Kari Tapion rooliin – opetteli artistin tuotantoa karaokessa ja lopetti liikunnan vuodeksi

Näyt­te­li­jä Matti Ris­ti­nen teki kahden vuoden taus­ta­työn Kari Tapion rooliin – opet­te­li ar­tis­tin tuo­tan­toa ka­rao­kes­sa ja lopetti lii­kun­nan vuo­dek­si

01.09.2019 08:00
Tilaajille
Tiedätkö, kuka tarinoi korvaasi siivotessasi ja nukahtaessasi? Kun Krista Putkonen-Örn menee studioon, hän ei tiedä mitä on luvassa: "Toisinaan naurattaa hysteerisesti"

Tie­dät­kö, kuka tarinoi kor­vaa­si sii­vo­tes­sa­si ja nu­kah­taes­sa­si? Kun Krista Put­ko­nen-Örn menee stu­dioon, hän ei tiedä mitä on lu­vas­sa: "Toi­si­naan nau­rat­taa hys­tee­ri­ses­ti"

31.08.2019 09:00
Tilaajille
Joikutaiteilija, poromies ja matkailuyrittäjä Niiles-Jouni Aikio, 72, on valinnut tienhaaroista ne oikeat

Joi­ku­tai­tei­li­ja, po­ro­mies ja mat­kai­lu­yrit­tä­jä Nii­les-Jou­ni Aikio, 72, on va­lin­nut tien­haa­rois­ta ne oikeat

31.08.2019 07:30
Tilaajille
Autoilua ja seikkailuja rakastava Timo Korpi aloitti vuosi sitten ankaran päästöpaaston, mutta kuinkas sitten kävikään? – Harkitsee nyt Corollansa romuttamista

Au­toi­lua ja seik­kai­lu­ja ra­kas­ta­va Timo Korpi aloitti vuosi sitten ankaran pääs­tö­paas­ton, mutta kuinkas sitten kä­vi­kään? – Har­kit­see nyt Co­rol­lan­sa ro­mut­ta­mis­ta

31.08.2019 07:00
Tilaajille
87-vuotias Pauli Piironen soutaa yksin Tenoa, tekee korumaisen kauniita Rautu-Paulin vieheitä ja noudattaa viimeistä neuvoa, jonka äiti antoi pienelle pojalleen

87-vuo­tias Pauli Pii­ro­nen soutaa yksin Tenoa, tekee ko­ru­mai­sen kau­nii­ta Rau­tu-Pau­lin vie­hei­tä ja nou­dat­taa vii­meis­tä neuvoa, jonka äiti antoi pie­nel­le po­jal­leen

31.08.2019 07:00
Tilaajille
Enontekiöllä sanoitettiin parikymmentä vuotta sitten uudelleen läntisen kulttuurin suurta tarinaa – näin syntyi Raamatun pohjoissaamenkielinen käännös

Enon­te­kiöl­lä sa­noi­tet­tiin pa­ri­kym­men­tä vuotta sitten uu­del­leen län­ti­sen kult­tuu­rin suurta tarinaa – näin syntyi Raa­ma­tun poh­jois­saa­men­kie­li­nen käännös

30.08.2019 07:30
"Miljunääri minä olen" – Albin Tirkkonen oli Rahajärven keisari ja sanavalmis filosofi, jonka muisto elää yhä Kelokämpässä

"Mil­ju­nää­ri minä olen" – Albin Tirk­ko­nen oli Ra­ha­jär­ven keisari ja sa­na­val­mis fi­lo­so­fi, jonka muisto elää yhä Ke­lo­käm­päs­sä

26.08.2019 08:45
Miten unkarilaisesta aatelismiehestä tuli tilallinen Inarijärven rannalle? Kesät Paavo von Pandy kasvatti pinaattia ja palsternakkaa erämaassa, talvet hän vei Lappia maailmankartalle kahdeksalla kielellä

Miten un­ka­ri­lai­ses­ta aa­te­lis­mie­hes­tä tuli ti­lal­li­nen Ina­ri­jär­ven ran­nal­le? Kesät Paavo von Pandy kas­vat­ti pi­naat­tia ja pals­ter­nak­kaa erä­maas­sa, talvet hän vei Lappia maail­man­kar­tal­le kah­dek­sal­la kie­lel­lä

25.08.2019 10:00
Paula ja Toni Jaakola jakavat yrityksen ja kodin: "Kun vaihdoimme läpsystä, riitoja ei tullut" – Kahdesta bisnekseen liittyvästä asiasta ei kannata lipsua

Paula ja Toni Jaakola jakavat yri­tyk­sen ja kodin: "Kun vaih­doim­me läp­sys­tä, riitoja ei tullut" – Kah­des­ta bis­nek­seen liit­ty­väs­tä asiasta ei kannata lipsua

24.08.2019 09:00
Tilaajille
Rakkaus vei torniolaiset Planströmin sisarukset 1700-luvulla Pariisiin – lööppikuningattarista puhuttiin omana aikanaan todella paljon

Rakkaus vei tor­nio­lai­set Planst­rö­min si­sa­ruk­set 1700-lu­vul­la Pa­rii­siin – lööp­pi­ku­nin­gat­ta­ris­ta pu­hut­tiin omana ai­ka­naan todella paljon

24.08.2019 08:00
Pellon kylä oli maailmannapa valistusajan lopussa: Maapallon litistäjät – Pekonen ja Maupertuis

Pellon kylä oli maail­man­na­pa va­lis­tus­ajan lo­pus­sa: Maa­pal­lon li­tis­tä­jät – Pekonen ja Mau­per­tuis

24.08.2019 07:00
Tilaajille
Justus Montell söi jäkälää, ei suostunut saunomaan ja keräsi vimmaisesti niin kasveja, linnunmunia kuin perhosia – Muonion kummallinen metsänhoitaja jää historiaan myös Lapin vanhimman suojelualueen isänä

Justus Montell söi jä­kä­lää, ei suos­tu­nut sau­no­maan ja keräsi vim­mai­ses­ti niin kas­ve­ja, lin­nun­mu­nia kuin per­ho­sia – Muonion kum­mal­li­nen met­sän­hoi­ta­ja jää his­to­riaan myös Lapin van­him­man suo­je­lu­alueen isänä

18.08.2019 11:00
Urho Kekkosen pesiskaveri lähti rakentamaan ihannevaltiota Petroskoihin, mutta eräänä iltana hän ei tullut kotiin – Stalin surmautti satoja suomalaisia 1930-luvulla

Urho Kek­ko­sen pe­sis­ka­ve­ri lähti ra­ken­ta­maan ihan­ne­val­tio­ta Pet­ros­koi­hin, mutta eräänä iltana hän ei tullut kotiin – Stalin sur­maut­ti satoja suo­ma­lai­sia 1930-lu­vul­la

17.08.2019 07:00