Lukemisto

Linda-Maria Roine haaveili lapsena murhaajista – vuosia myöhemmin hän tapasi television rikosohjelmissa näkemänsä kaksoismurhaajan ja rakastui
Tilaajille

Lin­da-Ma­ria Roine haa­vei­li lapsena mur­haa­jis­ta – vuosia myö­hem­min hän tapasi te­le­vi­sion ri­kos­oh­jel­mis­sa nä­ke­män­sä kak­sois­mur­haa­jan ja ra­kas­tui

25.01.2020 07:00
Kuljimme kettutytön kanssa suden jäljillä – Mia Takula on viettänyt pitkälti toistasataa yötä susireviireillä näkemättä kertaakaan puolustettavaansa: "Susi on Suomen vihatuin eläin"

Kul­jim­me ket­tu­ty­tön kanssa suden jäl­jil­lä – Mia Takula on viet­tä­nyt pit­käl­ti tois­ta­sa­taa yötä su­si­re­vii­reil­lä nä­ke­mät­tä ker­taa­kaan puo­lus­tet­ta­vaan­sa: "Susi on Suomen vi­ha­tuin eläin"

25.01.2020 07:00
Tilaajille
Metsomies vie myyttisen linnun jäljille – katso upeat kuvat talvijahdista, josta tuli totta ensi kertaa 55 vuoteen

Met­so­mies vie myyt­ti­sen linnun jäl­jil­le – katso upeat kuvat tal­vi­jah­dis­ta, josta tuli totta ensi kertaa 55 vuoteen

25.01.2020 06:30
Tilaajille
Hevosvoimat vaihtuivat lihasvoimaan - Lappi muutti entisen kilpakuski Anette Latva-Piikkilän tavan ajatella ympäristöään

He­vos­voi­mat vaih­tui­vat li­has­voi­maan - Lappi muutti entisen kil­pa­kus­ki Anette Lat­va-Piik­ki­län tavan aja­tel­la ym­pä­ris­töään

24.01.2020 06:00
Sähköiskuja, raiskauksia ja happoa päälle – "Olen hämmästynyt siitä, millainen kyky kovia kokeneella ihmisellä on selviytyä tavalliseen elämään takaisin"

Säh­köis­ku­ja, rais­kauk­sia ja happoa päälle – "Olen häm­mäs­ty­nyt siitä, mil­lai­nen kyky kovia ko­ke­neel­la ih­mi­sel­lä on sel­viy­tyä ta­val­li­seen elämään ta­kai­sin"

21.01.2020 07:00
Frozen 2 kiilaa katsotuimpien elokuvien joukkoon Suomessa, ja animaatioiden voittokulku jatkuu – Miksi niitä ei vieläkään kunnolla arvosteta?

Frozen 2 kiilaa kat­so­tuim­pien elo­ku­vien jouk­koon Suo­mes­sa, ja ani­maa­tioi­den voit­to­kul­ku jatkuu – Miksi niitä ei vie­lä­kään kun­nol­la ar­vos­te­ta?

19.01.2020 08:00
Tilaajille
Olenko oikeasti luova vai huijaanko vain?

Olenko oi­keas­ti luova vai hui­jaan­ko vain?

18.01.2020 20:30
Palvelijalle oma huone, lapsi nukkumaan pöydän alle – suomalainen koti muuttui sadassa vuodessa paljon, ja yksi muutos on erityisen suuri

Pal­ve­li­jal­le oma huone, lapsi nuk­ku­maan pöydän alle – suo­ma­lai­nen koti muuttui sadassa vuo­des­sa paljon, ja yksi muutos on eri­tyi­sen suuri

18.01.2020 08:00
Tilaajille
”Joko naru kaulaan tai tukkijätkäksi pohjoiseen” – Mauri Sariolalle Lappi oli paikka, jossa hän sai kiinni sodan jälkeen elämästä

”Joko naru kaulaan tai tuk­ki­jät­käk­si poh­joi­seen” – Mauri Sa­rio­lal­le Lappi oli paikka, jossa hän sai kiinni sodan jälkeen elä­mäs­tä

18.01.2020 07:00
Olenko oikeasti tyhmä, mietti Jaana Wunsch, kun hän ei osannut edes tiskikonetta täyt­tää – ­hah­mo­tus­häi­riö­diag­noo­si oli helpotus: "Ei tarvitse enää leikkiä fiksua"

Olenko oi­keas­ti tyhmä, mietti Jaana Wunsch, kun hän ei osannut edes tis­ki­ko­net­ta täyttää – hah­mo­tus­häi­riö­diag­noo­si oli hel­po­tus: "Ei tar­vit­se enää leikkiä fiksua"

15.01.2020 19:09
Tilaajille
Inarin surun ja surman vuosi 1920 jätti jälkeensä autioita taloja ja toista sataa orpolasta

Inarin surun ja surman vuosi 1920 jätti jäl­keen­sä au­tioi­ta taloja ja toista sataa or­po­las­ta

11.01.2020 07:00
Tilaajille
Lama-ajan lapsi Briitta Hepo-oja kirjoittaa nyt fantasiaa J.K. Rowlingin innoittamana: "Olen tosi tyytyväinen, että Suomessa ei ole lukukausimaksuja"

La­ma-ajan lapsi Briitta He­po-oja kir­joit­taa nyt fan­ta­siaa J.K. Row­lin­gin in­noit­ta­ma­na: "Olen tosi tyy­ty­väi­nen, että Suo­mes­sa ei ole lu­ku­kau­si­mak­su­ja"

05.01.2020 08:00
Pukusuunnittelija Pasi Räbinän puvut pursuavat iloa – "Puku on suunniteltava niin, että näyttelijällä on mahdollisuus solahtaa osaksi sitä"

Pu­ku­suun­nit­te­li­ja Pasi Räbinän puvut pur­sua­vat iloa – "Puku on suun­ni­tel­ta­va niin, että näyt­te­li­jäl­lä on mah­dol­li­suus so­lah­taa osaksi sitä"

04.01.2020 14:31
Suomalaisia naisia Sanna Marinista Minttu Räikköseen on viime aikoina päässyt listoille maailmalla – Helene-elokuva on yksi uusi etappi

Suo­ma­lai­sia naisia Sanna Ma­ri­nis­ta Minttu Räik­kö­seen on viime aikoina päässyt lis­toil­le maail­mal­la – He­le­ne-elo­ku­va on yksi uusi etappi

04.01.2020 09:00
Ammattina myymälävarkaudet, ongelmana peliriippuvuus – Sörkan vanki kertoo tarinansa ja elämästä vankilassa: "Rangaistuksena tämä on aika löysää"

Am­mat­ti­na myy­mä­lä­var­kau­det, on­gel­ma­na pe­li­riip­pu­vuus – Sörkan vanki kertoo ta­ri­nan­sa ja elä­mäs­tä van­ki­las­sa: "Ran­gais­tuk­se­na tämä on aika löysää"

04.01.2020 07:00
Parantumaton sairaus, tulipalon tuho ja musertava masennus – Mitä kolmelle selviytymistarinansa kertoneelle lappilaiselle kuuluu nyt?

Pa­ran­tu­ma­ton sai­raus, tu­li­pa­lon tuho ja mu­ser­ta­va ma­sen­nus – Mitä kol­mel­le sel­viy­ty­mis­ta­ri­nan­sa ker­to­neel­le lap­pi­lai­sel­le kuuluu nyt?

04.01.2020 06:05
Tilaajille
Tutka-asemalta löytyi uusi koti katastrofin jälkeen – Yksi suuri murhe on varjostanut Marketta Nilsenin elämää

Tut­ka-ase­mal­ta löytyi uusi koti ka­tast­ro­fin jälkeen – Yksi suuri murhe on var­jos­ta­nut Mar­ket­ta Nil­se­nin elämää

04.01.2020 06:00
Tilaajille
Koira pakotti pysymään kiinni elämässä – Masennus opetti Suvi-Juulia Karjalaisen suojaamaan omaa mieltään

Koira pakotti py­sy­mään kiinni elä­mäs­sä – Ma­sen­nus opetti Su­vi-Juu­lia Kar­ja­lai­sen suo­jaa­maan omaa miel­tään

04.01.2020 06:00
Tilaajille
Taistelu jatkuu sähkön voimalla – Mauri Rautiaisella on ollut onnea ja epäonnea kamppailussa Parkinsonin tautia vastaan

Tais­te­lu jatkuu sähkön voi­mal­la – Mauri Rau­tiai­sel­la on ollut onnea ja epä­on­nea kamp­pai­lus­sa Par­kin­so­nin tautia vastaan

04.01.2020 06:00
Tilaajille
Tällaista oli elämä Rovaniemen kauppalassa ennen kuin siitä tuli kaupunki – lapsia oli niin paljon, että koulut olivat tupaten täynnä, teiden kunnosta naristiin ja ulkopaikkakuntalaiset rötöstelivät

Täl­lais­ta oli elämä Ro­va­nie­men kaup­pa­las­sa ennen kuin siitä tuli kau­pun­ki – lapsia oli niin paljon, että koulut olivat tupaten täynnä, teiden kun­nos­ta na­ris­tiin ja ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­set rö­tös­te­li­vät

28.12.2019 07:30
Tilaajille
Tässä minä seison, kun tulin kaupunkilaiseksi – osa oli ylpeitä Rovaniemen muuttumisesta kaupungiksi, osalle se oli lähes merkityksetöntä: "Näin elämäni ensimmäisen ilotulituksen"

Tässä minä seison, kun tulin kau­pun­ki­lai­sek­si – osa oli ylpeitä Ro­va­nie­men muut­tu­mi­ses­ta kau­pun­gik­si, osalle se oli lähes mer­ki­tyk­se­tön­tä: "Näin elämäni en­sim­mäi­sen ilo­tu­li­tuk­sen"

28.12.2019 07:30
Tilaajille
Ensin oli yksi hamsteri, nyt kymmenen koirasutta ja vauva – Näin itävaltalaispariskunta perusti kiistanalaisen matkailukohteen Ranuan Kuhan kylään

Ensin oli yksi hams­te­ri, nyt kym­me­nen koi­ra­sut­ta ja vauva – Näin itä­val­ta­lais­pa­ris­kun­ta perusti kiis­tan­alai­sen mat­kai­lu­koh­teen Ranuan Kuhan kylään

28.12.2019 07:00
Herkkyys onkin vahvuutta, huomasi helposti itkuun purskahtava Jani Nieminen: "Enää en anna häpeän nujertaa"

Herk­kyys onkin vah­vuut­ta, huomasi hel­pos­ti itkuun purs­kah­ta­va Jani Nie­mi­nen: "Enää en anna häpeän nu­jer­taa"

25.12.2019 10:00
Suomalaiset pelastivat joulumerkeillä vauvoja "valkoiselta rutolta" – Riku Tapio vietti kahdeksan kuukautta eristyksessä, ennen kuin pääsi ensi kertaa äitinsä syliin

Suo­ma­lai­set pe­las­ti­vat jou­lu­mer­keil­lä vauvoja "val­koi­sel­ta ru­tol­ta" – Riku Tapio vietti kah­dek­san kuu­kaut­ta eris­tyk­ses­sä, ennen kuin pääsi ensi kertaa äitinsä syliin

24.12.2019 06:00
He päättivät tehdä Kaikki synnit rohkeasti, elokuvatyylillä – "Katsojat on saatava uskomaan ja rakastamaan"

He päät­ti­vät tehdä Kaikki synnit roh­keas­ti, elo­ku­va­tyy­lil­lä – "Kat­so­jat on saatava us­ko­maan ja ra­kas­ta­maan"

22.12.2019 07:00
Tein geenitestin ja löysin 36 900 uutta sukulaista – yksi heistä on norjalainen Kristian, jonka syvälle Suomeen johtava sukumysteeri vaatii vastauksia

Tein gee­ni­tes­tin ja löysin 36 900 uutta su­ku­lais­ta – yksi heistä on nor­ja­lai­nen Kris­tian, jonka syvälle Suomeen johtava su­ku­mys­tee­ri vaatii vas­tauk­sia

21.12.2019 07:29
Tilaajille
"Jämäkkä neuvottelija, joka osaa antaa asioiden riidellä" – Metsähallituksen Kii Korhonen antaa kasvot Lapin valtionmaiden metsätaloudelle

"Jä­mäk­kä neu­vot­te­li­ja, joka osaa antaa asioi­den rii­del­lä" – Met­sä­hal­li­tuk­sen Kii Kor­ho­nen antaa kasvot Lapin val­tion­mai­den met­sä­ta­lou­del­le

21.12.2019 07:00
Tilaajille
1900-luvulla psykopatia oli tarttuva diagnoosi – jopa evakkomatkalla tarpeeseen näpistänyt äiti leimattiin hysteeriseksi psykopaatiksi

1900-lu­vul­la psy­ko­pa­tia oli tart­tu­va diag­noo­si – jopa evak­ko­mat­kal­la tar­pee­seen nä­pis­tä­nyt äiti lei­mat­tiin hys­tee­ri­sek­si psy­ko­paa­tik­si

14.12.2019 08:00
Tilaajille
Unelma joulumaasta – Selvitimme miten Pajakylästä tuli kuin sattumalta puolen miljoonan kävijän turistihoukutin

Unelma jou­lu­maas­ta – Sel­vi­tim­me miten Pa­ja­ky­läs­tä tuli kuin sat­tu­mal­ta puolen mil­joo­nan kävijän tu­ris­ti­hou­ku­tin

14.12.2019 06:00
Tilaajille
"Vanhan tiliviraston viimeinen reksi" Mauri Ylä-Kotola on halunnut välttää turhia kohuja, hän on kuin Tintti-sarjakuvien professori Tuhatkauno, joka aina kalkykoi, mitä kustakin lausunnosta seuraa

"Vanhan ti­li­vi­ras­ton vii­mei­nen reksi" Mauri Ylä-Ko­to­la on ha­lun­nut välttää turhia kohuja, hän on kuin Tint­ti-sar­ja­ku­vien pro­fes­so­ri Tu­hat­kau­no, joka aina kal­ky­koi, mitä kus­ta­kin lau­sun­nos­ta seuraa

14.12.2019 06:00
Tilaajille