Vastine kolumniin joukkoteurastettu luonnonlohi

Tapio KangasKemi

Tiina Nousiainen: kolumnissasi ” Joukkoteurastettu luonnonlohi” 24.7.2017 Lapin Kansassa ja 26.7. Lounais-Lapissa viittaat yhteen kalastajaryhmään: kalastajakohtaiset kiintiöt saaneet kalastajat. Tämä tarkoittaa käytännössä 1- ja 2 -ryhmän toimijakohtaisia lohenkalastuskiintiötä omaavia suomalaisia kaupallisia kalastajia. Nämä kalastajat toimivat kalastuslain, lohenkalastusasetuksen sekä tiukan viranomaisvalvonnan alaisena.

Tahallisen sensaatiohakuinen kirjoitus vääristää yleisön mielikuvaa kaupallisista kalastajista ja vaikeuttaa heidän ammatinharjoittamistaan. Lohitilanteen vääristely heikentää myös vesialueen omistajien omaisuuden käytettävyyttä ja siten heikentää heidän omaisuutensa arvoa.

Tuot totuutena esille että ”60 000 luonnonlohta on kadonnut”. Tämä ei ole totuus, sillä 60 000 lohta ei ole voinut kadota, jos niitä ei ole koskaan laskettukaan. Jos Luken Tornionjoen lohilaskuri ei tuota vastaavaa tulosta kuin edellisenä vuonna, se ei tarkoita, että lohet ovat kadonneet.

Luken lohitutkija Atso Romakkaniemen mielestä väitteesi on karkea oikaisu todellisesti kudulle nousevan lohipopulaation osan määrään vaikuttavista tekijöistä. Tornionjoen lohilaskurin tilastoihin vaikuttavat muun muassa vuosittainen kannan koon vaihtelu eli poikastuotannon taso, luonnonolosuhteet eli säiden ja lämpötilan vaikutus maturoituvien eli kutuvaelluksen aloittavien yksilöiden määrään, sekä luonnollinen predaatio (hylkeet) sekä kalastuksen kokonaiskuolevuus. On mahdollista, että tänä vuonna nousematta jääneet lohet, nousevat seuraavana vuonna kudulle entistä suurempikokoisena.

Suomen kansallinen merialueen kalastuskiintiö on noin 25 000 lohta. Kalastettava lohi ei ole yksinomaan Tornionjoen (tai Simojoen) kantaa. Kemi- Ii- ja Oulujoen velvoiteistukaslohet on KHO:n päätöksillä osoitettu korvaukseksi rannikon vesialueen kalastusoikeuden haltijoille. Tämän kannanosan kalastusta ei oikeuskäytännön mukaan tulisi olla lainkaan valtion säädeltävissä. Velvoitelohen kalastuksen säätely rannikolla täten koskee täten mitä vähimmässä määrin Tornionjokivarren ”päättäjiä”.

Mainitsemaasi aikaan 20.7. ministeriön myöntämiä kalastajakohtaisia kiintiöitä oli ilmoitettu käytetyksi noin 1/3. Kysynkin: tulitko lehtikirjoitustasi laatiessa ajatelleeksi, mikä motiivi kaupallisella kalastajalla olisi toiminnan harjoittamisen lakkauttamisen (kiintiöt pois) uhalla rikkoa lohiasetusta ja myydä veronalaisena tulona kiintiöimätöntä lohta tuhansia kappaleita? Mihin tällaisen lohisaaliin olisi saanut kaupaksi viranomaisvalvojan huomaamatta ilman yksilömerkkejä?

Kun viittaat Simojoen suun laittomaan kalastukseen, olisi tullut mainita, mikä kalastajaryhmä oli kyseessä. Viittauksesi meni kaupallisten kalastajien kontolle ainoana kirjoituksessa mainittuna ryhmänä. Kalastustoiminnan tuotot eivät salli sakkojen uhalla laittomasti toimimista. Myös lupien menetys on todellinen uhka, koska se vaarantaa koko elinkeinon harjoittamisen.

Lohikantoja verottavat kiintiöpyynnin lisäksi Itämeren pääaltaan laiton pyynti (Puola) sekä laajat mitat saanut trollaus eli lohen avomeriuistelu. Lohen vapaa-ajan kalastuksen saalista merellä ei tilastoida. Saalis on mahdollisesti tuhansia kaloja, eikä vapaa-ajan kalastajien kalastuksen valvonta ole yhtä tehokasta kuin ammattikalastuksen. Tornionjoen vapakalastus sekä kullepyynti verottavat virallisesti saman verran kuin rannikon laillinen kalastus. Minäkin voin puolestani uskoa, että Väylän todellinen vapaverotus on yli 30 000 kalaa. On huomioitava myös lohilaskurin alapuolelle jäävät ja siellä pyydetyt lohet. Määrä saattaa olla tuhansia kaloja, mutta niitä ei rekisteröidä minnekään.

Mitä kalan hintaan tulee, on markkinahintaan ja kysyntään vaikuttamassa myös jokipyynnin saalis. Vaikutinkanava ovat tosin harmaat markkinat, vastoin kuin rannikon laillisessa kiintiöpyynnissä.

Juttusi karhein väittämä 60 000 lohen joukkoteurastuksesta ei anna oikeaa kuvaa myöskään viranomaisvalvonnan tehokkuudesta ja antaa lukijalle kuvan, että viranomainen on sallinut laajan laittomuuden tapahtua.

Tapio Kangas

toiminnanjohtaja

Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry


Lue myös nämä


Kommentit (3)

  • vapamies

    joka kerta kun kalastus rajoituksia höllennetään häviää myös lohta joesta hirveät määrät. se ei voi olla vain sattumaa tai kannan luontaista vaihtelua. kaikki myytävä lohi pitäisi olla jäljitettävissä sen kalastajaan. harmaan kalan kauppaan, niin kauheat sakot ettei ketään uskalla edes yrittää. lukelle (luonnonvarakeskus) on tehty useita ilmoituksia liikkeistä jotka myyvät merkitöntä lohta vastoin säädöksiä, nämä tulisi rangaista käytännössä kovimman mukaan.

  • Oikeaa asiaa

    Tässä oli faktaa, aiemmassa ei. Jokainen voi heitellä soopaa ilmaan ilman faktoja. Hatunnosto kirjoittajalle.

Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Lue myös