Kaivokset

Viisi yhtiötä uskoo käynnistävänsä kaivoksen Lapissa – Kaivosteollisuus ry:n pomo arvioi, että Hannukainen on pisimmällä

Tilaajalle

Metallien hinnat nousevat, kun maailmantalous kasvaa ja sähköautovallankumous odottaa nurkan takana. Nykyiset kaivokset Lapissa laajenevat ja malminetsintä käy kuumana. Samalla uusien kaivosten todennäköisyys kasvaa Lapissa. Selvitimme, mitä kuuluu kehityskohteille Suhanko, Maaninkavaara, Rompas-Rajapalot, Sakatti, Hannukainen, Pahtavaara ja Sokli.

Jouni Porsanger
Viisi yhtiötä uskoo käynnistävänsä kaivoksen Lapissa – Kaivosteollisuus ry:n pomo arvioi, että Hannukainen on pisimmällä

Hannukaisen kaivosalue kesällä 2017.

Vesa-Pekka Hiltunen

Maailmantalouden kasvu rohkaisee kaivosyhtiöitä, mikä näkyy nyt investointivaiheena. Näin tilannetta tulkitsee Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela.

Lapissa Kemin kaivokseen on jo aloitettu 250 miljoonan euron investoinnin rakentaminen. Kittilässä odotetaan investointipäätöstä yhtä suuresta investoinnista. Kevitsalta odotetaan myös investointeja, kun omistaja vaihtui Bolideniin.

–Kun lasketaan mukaan Terrafamen investointi ja muut kaivosteollisuuteen kaavaillut investoinnit Suomessa, puhutaan lähes miljardin euron investoinneista.

Uudesta kaivosbuumista Suomela ei kuitenkaan halua puhua, vaan uskoo ja toivoo, että kyse on maltillisesta ja tasaisesta kasvusta.

Hän muistuttaa, että investoinnit kohdistuvat olemassa oleviin kaivoksiin. Uusia kaivoksia ei ole varmistunut.

–Rahoituksen saaminen uusille kaivoksille ei ole helppoa edes noususuhdanteessa.

ARTTU LAITALA
Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela.

Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela.

Hannukaisen, Pahtavaaran, Suhangon, Sakatin ja Maaninkavaaran kehityskohteita vetävät yhtiöt uskovat saavansa kaivoksen aikaan (katso vastaukset jutun lopusta). Muiden suhteen yhtiöt ovat epävarmempia.

Suomela uskoo, että ainakin joku nykyisistä Lapin kaivoskohteista kehittyy vielä kaivokseksi. Hannukaista hän pitää pisimmällä olevana.

Suhangon kiinnostavuus koheni kertaheitolla, kun omistaja vaihtui. Yli 32 miljoonan euron kauppahinta on signaali siitä, että alueella nähdään arvoa. Toisaalta Gold Fields käytti alueen tutkimukseen yli satamiljoonaa euroa, eli edes omiansa se ei saanut siitä pois.

–Tilanne on mielenkiintoinen ja lähikuukaudet varmasti näyttävät, mitä sen kanssa tapahtuu.

Sakatti ja Mawson tutkivat kallioperää raskaasti suojelluilla alueilla. Malminetsintä etenee hitaammin kuin muualla, joten varsinaisiin kannattavuus- ja kustannuslaskelmiin sekä kaivoksen avaamispäätöksiin on vielä pitkä, hyvin pitkä matka.

Soklin tilannetta Suomela pitää synkkänä, vaikka uutta toivoa heräsikin hiljattain, kun Yara ilmoitti tutkivansa kaivoksen uudelleenavaamista lähivuosina

–Fosfaatin ja lannoitteiden hinta on laskenut. Se on haaste.

Maailmantalouden ja Suomen talouden kasvun uskotaan jatkuvan. Sähköautojen yleistyminen tulee lisäämään kiinnostusta esimerkiksi nikkeliin, kobolttiin ja palladium-ryhmän mineraaleihin.

–Toisaalta dollarin kurssi on laskenut euroon nähden. Kaivosteollisuudessa tulot ovat dollareissa ja menot euroissa. Tämä tasapainottaa tilannetta.

Alan haasteena on varsinkin osaavan, korkeasti koulutetun työvoiman saanti. Kunnossapitopäälliköille ja rikastuksen hallitseville insinööreille riittää kysyntää niin Suomessa kuin maailmalle. Kun investoinnit lähtevät käyntiin, rakennuspuolen tekijöistä iskee huutava tarve.

Aktiivisia malminetsintäyhtiöitä Lapissa

Suomessa on Tukesin mukaan noin 10 merkittävästi malminetsintään investoivaa yhtiötä. Tässä muutama Lapissa:

Magnus Minerals Oy

Suomalainen malminetsintäyhtiö etsii Kitisestä ja Pelkosenniemeltä kuparia, nikkeliä ja palladium-ryhmän mineraaleja Bolidenin kanssa. Magnus Minerals etsii kuparia ja kultaa myös Jeesiöstä ja Vuotsosta sekä kuparia, nikkeliä ja platinametalliryhmän mineraaleja Perusuvannosta ja Oratunturista. Puljusta se etsii nikkeliä.

Aurion Resources Ltd

Kanadalainen malminetsintäyhtiö etsii kultaa Kutuvuomassa, noin 35 kilometriä Suurikuusikon kaivoksen eteläpuolella. Alueen kultapotentiaali on hyvä. Terra Mining Oy on kaivanut alueella rikastetta Pahtavaaran kaivokselle. Näytteissä on ollut näkyvää kultaa. Aamurusko-nimiseltä alueella yhtiö kairasi yli 4 kilometriä viime syksynä. Yhitö pitää tuloksia "erittäin rohkaisevina". Yhtiö etsii kultaa myös Silasselällä ja Ahvenjärveltä. Paikat sijaitsevat 30–40 kilometrin säteellä Suurikuusikosta.

Agnico Eagle Finland Oy

Etsii malmia kaivospiiriltään. Lisäksi Suurikuusikon kaivokselle tärkeä satelliittimalmio sijaitsee Kuotkossa. Malminetsintää käynnissä myös Hanhimaalla. Budjetti tänä vuonna noin 10 miljoonaa euroa.

Anglo American

Sakatti Mining Oy:n malminetsintätyö keskittyy tänä vuonna Sallan, Savukosken, Kittilän ja Sodankylän alueelle. Sakatin alueella suunnitelma on kairata noin 30 kilometriä. Sallassa ja Savukoskella jatketaan jo viime kesänä aloitettuja normaaleja alkuvaiheen malminetsintätöitä keveillä menetelmillä kuten kallioperäkartoitus, lohkare-etsintä, geokemiallinen näytteenotto, maastogeofysiikka ja mahdollisesti myös lentogeofysiikka.

Lapin kaivokset, kaivoshankkeet ja malminetsinnän pääkohteet

Miila Kankaanranta

ELIJÄRVEN KAIVOS

Sijainti: Kemi

Mitä: Kemin kromikaivos avattiin vuonna 1968. Outokumpu Oyj ilmoitti marraskuussa, että se sijoittaa 250 miljoonaa euroa kaivoksen laajentamiseen. Syvyys kasvaa 500 metristä tuhanteen. Kaivoksella työskentelee noin 500 henkilöä aliurakoitsijoineen. Kaivoksella louhitaan tällä hetkellä malmia noin 2,4 miljoonaa tonnia vuodessa.

SUURIKUUSIKON KAIVOS

Sijainti: Kittilä

Mitä: Agnico Eagle Finland suunnittelee jopa 240 miljoonan euron laajennusohjelmaa Euroopan suurimmalle kultakaivokselle. Tavoitteena rakentaa muun muassa kilometrin kaivoskuilu eli malmihissi maan uumeniin. Suunnitteilla myös mm. uusi purkuputki ja rikastushiekka-allas. Tämänhetkisen arvion mukaan toiminta jatkuu ainakin vuoteen 2034 saakka.

KEVITSAN KAIVOS

Sijainti: Sodankylä

Mitä: Kevitsa on nykyään Suomen suurin kaivos. Louhinta alkoi Sodankylässä vuonna 2012. Boliden osti sen First Quantum Minerals Ltd:ltä kaksi vuotta sitten. Kaivoksen omien työntekijöiden määrä noin 400 henkilöä. Louhintamäärä vuonna 2016 oli 39,6 miljoonaa tonnia. Kaivostoiminnan arvioidaan jatkuvan vuosiin 2031–2036 saakka. Kaivos kertoo tulevaisuuden suunnitelmistaan lähiviikkoina.

SUHANKO

Sijainti: Ranua

Mitä: CD Capitolin tavoitteena on kaivaa platinaa, palladiumia, kultaa, kuparia ja nikkeliä. CD Capitol osti projektin Golf Fields Arctic Platinumilta 40 miljoonalla dollarilla (32,7 milj. e) marraskuussa.

Nyt: Suhangon hankkeella on ympäristö- ja vesitalouslupa, ja alueella on tehty vesiluvan alaisia kuivatustöitä. Voimassa oleva ympäristölupa on kuitenkin vuodelta 2005, joten vähintään sen päivittäminen ja täydentäminen on katsottu tarpeelliseksi. Myös toiminnan olennaiseen muuttamiseen on haettava lupa.

Aikataulu: Kauppa vahvistettiin vasta 24. tammikuuta. Uusi omistaja on aiemmin kertonut, että se "kehittää hanketta kohti tuotantoa", mutta ei kerro vielä aikatauluaan.

Suurimmat haasteet: Asiantuntija-arvion mukaan malmipitoisuuden riittävyys on suuri haaste.

MAANINKAVAARA

Sijainti: Posio

Mitä: Australialais-suomalainen Latitude 66 Cobalt Oy suunnittelee kobolttikaivosten avaamista Posiolle ja Kuusamoon. Sivutuotteina kultaa ja kuparia.

Nyt: Maanomistajien ja muiden sidosryhmien tapaamisia. Kaivostoiminnan teknisen konseptin suunnittelu ja -esittely. Ympäristövaikutusarvion suunnittelu ja toteutus, malminetsintäkairauksia. Yhtiö sai juuri päätökseen useiden miljoonien eurojen rahoituskierroksen, jotka käytetään kohteiden kehitykseen.

Aikataulu: Yhtiö uskoo kaivostoiminnan käynnistyvän lähivuosina. Tarkkaa aikataulua on vielä liian aikaista arvioida.

Suurimmat haasteet: Epäluottamus kaivostoimintaa kohtaan.

ROMPAS-RAJAPALOT

Sijainti: Ylitornio–Rovaniemi

Mitä: Kanadalainen Mawson Resources etsii kultaa Rompas-Rajapalojen alueelta Ylitorniolla ja Rovaniemellä.

Nyt: Tänä vuonna yhtiö aikoo ottaa timanttikairaamalla 15 kilometriä kallioperänäytettä Männistö- ja Kairamaat 2-3 –nimisiltä malminetsintäalueilta. Lisäksi tehdään kevättalvella pohjamoreeninäytteenotto-ohjelma Männistössä ja geofysiikan mittausohjelma Kairamailla.

Aikataulu: Yhtiö on tutkinut aluetta seitsemän vuotta, ja on vielä alkuvaiheessa. Alueelta on löytynyt vahvoja viitteitä kultaesiintymistä, mutta taloudellisesti hyödynnettäviä malmeja ei ole vielä hahmotettu. Kaivoksen perustamisen ennakointi on yhtiön mukaan "täysin ennenaikaista".

Suurimmat haasteet: Malmin löytäminen, luvitusprosessit ja rahoitus.

SAKATTI

Sijainti: Sodankylä

Mitä: Anglo American on yksi maailman suurimmista kaivosyhtiöistä. Yhtiö löysi Sakatin kupari-, nikkeli- ja platinametalliryhmän mineraaliesiintymän kymmenen vuotta sitten.

Nyt: Tänä vuonna yhtiö viimeistelee projektin ensimmäistä alustavaa kannattavuuden esiselvitystyötä. YVA-ohjelma on jätetty viranomaisille tällä viikolla. Varsinainen YVA:n arviointiselostus jätetään viranomaisille todennäköisesti vuoden 2019 puolessa välissä. Budjetti tällä hetkellä yli 10 miljoonaa euroa vuodesa.

Aikataulu: Yhtiö uskoo, että Sakatin kaivos tullaan rakentamaan. Luvitus ja erilliset teknis-taloudelliset selvitykset tulevat viemään mahdollisesti yli kymmenen vuotta. Päätös sen jälkeen eli aikaisintaan 2028.

Suurimmat haasteet: Luvitus: alue on soidensuojelu- ja Natura-alueella.

HANNUKAINEN

Sijainti: Kolari

Mitä: Tapojärven Hannukainen Mining oy suunnittelee kaivostoiminnan uudelleenkäynnistämistä Hannukaisessa. Tavoitteena louhia rautaa, kuparia ja kultaa. Rautakaivos toimi Hannukaisessa 1978–1990.

Nyt: Tänä vuonna tapahtuu: kaavoitus, ympäristölupapäätös, kaivospiiritoimitus, yksityiskohtasuunnittelu ja kustannuslaskelmien tarkistaminen sekä rahoitusvaihtoehtojen työstäminen. Tänä vuonna projektin edistämiseen käytetään 1,5–2 miljoonaa euroa.

Aikataulu: Pitoisuudet ovat riittävät ja hanke on kannattava. Tavoitteena on päästä rakentamaan vuoden 2019–20 vaihteessa. Tuotanto käynnistyisi vuoden 2022 alussa.

Suurimmat haasteet: Ympäristölupavaiheen aikataulu, soveltuvimman vesienkäsittelymenetelmän valinta ja rakentavan vuoropuhelun ylläpitäminen.

PAHTAVAARA

Sijainti: Sodankylä

Mitä: Kanadalainen Rupert Resources suunnittelee Pahtavaaran kultakaivoksen uudelleen avaamista. Kaivos suljettiin viimeksi 2014.

Nyt: Rupert Finland Oy jatkaa Pahtavaaran tutkimuksia. Tavoitteena on saada kokonaiskuva kaivoksen ja alueen geologiasta. Yhtiö pyrkii kokomaan historiallisen tiedon ja tulkitsemaan sen uudelleen.

Aikataulu: Yhtiö uskoo, että Pahtavaaran tuotanto käynnistyy uudelleen. Tarkempaa aikataulua ei ole. Tavoitteena on kartoittaa malmivaroja niin paljon, että kaivos voi toimia useamman vuoden.

Suurimmat haasteet: Kullan hinnan kehitys, riittävien malmivarojen todentaminen, energian hinta ja mahdolliset "lainsäädännölliset yllätykset".

SOKLI

Sijainti: Savukoski

Mitä: Soklin fosfaattiesiintymää on tutkittu 1960-luvulta saakka. Norjalainen Yara päätti keskeyttää hankkeen edistämisen syykuussa 2015 kilpailevan hankkeen vuoksi.

Nyt: Kaivoshanke on muuten pysähdyksissä. Ympäristölupapäätöksestä on odotettavissa valituksia. Kaivospiiritoimitus mahdollisesti kesällä.

Aikataulu: Yhtiö on kertonut, että päätös mahdollisesta kaivoksesta tehdään aikaisintaan vuonna 2021.

Suurimmat haasteet: Kannattavuus, vastustus.

Lähteet: Sähköpostikysely yhtiöille 18.–26.1.2018, Lapin Kansan arkisto, yhtiöiden verkkosivut, Lapin ely-keskus, GTK, Tukes, Suomen kaivosteollisuus ry.


Lue myös nämä


Kommentit (2)

  • Nb21

    Jos Suomessa olisi joskus ollut menestyvä kaivosyhtiö, kepu olisi jo myynyt sen ulkomaille. Kuinkahan monta kymmentä miljardia nämä yhtiöt tulouttavat rahaa ulos Suomesta, kun saavat vapaasti toimia reservaatin alueella?

  • Nimetön

    Maakuntauudistuksen yhteydessä Lapin kansanedustajien pitäisi pitää huolta siitä, että kaivosten tuotot ja verorahat jäävät Suomeen ja Lappiin, jossa ne tuotetaankin. Miksi meidän pitäisi antaa rahoja ulkomaille tai Lapista tulleiden verorahojen kerryttää pääkaupunkiseudun asukkaiden verohelpotuksia? Pääkonttorit sinne, missä kaivoksetkin ovat!

Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Lue myös