Rovaniemellä syntyi valtuustosopimus ensimmäistä kertaa, kahden uimahallin mahdollisuus huomioidaan ja kaupungintalo peruskorjaukseen – lue koko sopimus

Jussi Leinonen
Rovaniemellä syntyi valtuustosopimus ensimmäistä kertaa, kahden uimahallin mahdollisuus huomioidaan ja kaupungintalo peruskorjaukseen – lue koko sopimus
Greta Virranniemi

Rovaniemellä on ensimmäistä kertaa saatu aikaan valtuustosopimus, jonka valtuustoryhmien puheenjohtajat allekirjoittivat tänään perjantaina. Valtuustosopimuksen tavoitteena on sopia kaupungin valtuustoryhmien välillä toiminnallisista ja taloudellisista raameista valtuustokauden työskentelyn pohjaksi.

Konkreettisinta sopimuksessa on valtuustokauden 2017–2020 investointien tärkeysjärjestys. Esimerkiksi Ylikylän koulun valtuustoryhmät haluavat rakenteille ensi vuonna.

Valtuustosopimuksen tavoiteaikataulun mukaan kaupungintalon peruskorjaus aloitetaan vuonna 2019. Kaupungintalosta on tarkoitus kehittää hallinnollinen konsernikeskus ja kaupunkilaisten palvelutila.

Uimahalli-investoinnin toteuttamisen tavoiteaika on vuonna 2020. Uimahallihanke toteutetaan valtuustosopimuksen mukaan "kustannustehokkaalla toteutusmallilla" ja kahden uimahallin olemassaolo huomioiden.

Investoinnit rahoitetaan pääosin lisälainalla. Konsernivelan määrän tulee olla alle Suomen kuntien keskiarvon.

Investoinnit

Valtuustosopimuksessa sovitut investoinnit ja niiden aikataulutus:

2017

Saaren koulualueen palveluverkkoselvitys

Keskusta-Ounasjoen palveluverkkoselvitys

Uimahallin hankesuunnittelun aloittaminen

Kaupungintalon hankesuunnittelun aloittaminen

2018

Ylikylän koulun investoinnin aloittaminen

Keskusta-Ounasjoen koulualueen hankesuunnittelun aloittaminen: Vaaranlammen koulu

Saaren koulualueen hankesuunnittelun aloittaminen

Ounasrinteen päiväkodin hankkeen toteuttaminen

Alakemijoen koulualueen palveluverkkoselvitys

2019

Vaaranlammen koulun investoinnin toteuttaminen

Saaren koulualueen tarvittavien investointien aloittaminen

Kaupungintalon peruskorjauksen aloittaminen

2020

Uimahalli-investoinnin toteuttaminen

Lue tästä koko sopimus

Rovaniemen valtuustosopimus 2017–2021

Tämän valtuustosopimuksen tavoitteena on sopia Rovaniemen kaupungin valtuustoryhmien välillä toiminnallisista ja taloudellisista raameista valtuustokauden työskentelyn pohjaksi. Me allekirjoittaneet valtuustoryhmät sitoudumme alla mainittuihin toimenpiteisiin Rovaniemen kaupungin kehittämiseksi. Valtuustosopimus muodostaa yhdessä kaupunkistrategian ja vuosittaisten talousarvioiden ja -suunnitelmien kanssa kaupungin johtamisen keskeisen työvälineen.

1.TALOUDEN TAVOITTEET JA INVESTOINTIEN PRIORISOINTI

1.1 Yleisiä periaatteita

Palveluverkon investoinnit toteutetaan palveluverkkosuunnitelmien perusteella.

– Kaupungintalo peruskorjataan ja kehitetään hallinnolliseksi konsernikeskukseksi ja kaupunkilaisten palvelutiloiksi. Tavoitteena on myös ulkoisen vuokrarahoituksen lisääminen.

– Terveyskeskuksen lopullinen sijoittaminen ratkaistaan tarve- ja hankesuunnitelman pohjalta.

– Uimahallihanke toteutetaan kustannustehokkaalla toteutusmallilla ja huomioidaan kahden uimahallin olemassaolo.

– Investoinnit rahoitetaan pääosin nostamalla lisälainaa. Kestävän velkaantumisen kriteerinä pidetään konsernivelan määrää, jonka tulee olla alle Suomen kuntien keskiarvon. Lisävelan ottamisessa tavoitteena on kestävä ja hallittu velkaantuminen.

– Uusissa toimitilainvestoinneissa tehdään tarvittaessa selvitykset elinkaari- ja vuokrasopimusmallin käyttämisestä ja niitä käytetään, jos se kiinteistöriskit huomioiden on kaupungille edullinen toimitilojen hankintatapa.

– Konsernitalouden asiantuntijuutta vahvistetaan tarkastuslautakunnan suositukset huomioiden.

– Tavoitteena on johtamisen osaamisen ja työhyvinvoinnin lisääminen sekä työhyvinvoinnin vastuuttaminen yksiköissä. Tavoitteena sairauspoissaolojen vähentäminen ja kustannusten säästö myös kannustimia lisäämällä.

2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET

2.1 Tilahallinnan vahvistaminen

– Valtuustokauden keskeiseksi tavoitteeksi asetetaan kaupungin tilahallinnan vahvistaminen. Tämän tavoitteena on vahvistaa kaupungin osaamista investointien suunnittelussa ja rakentamisen toteuttamisessa.

– Lautakuntien päätöksentekovaltaa vahvistetaan tilapäätöksissä. Yhteistyötä tiivistetään tilojen toteuttajan kanssa.

– Luovutaan turhista kiinteistöstä.

– Selvitetään paras tilahallintamalli.

– Parannetaan kiinteistönhoitoa ja asetetaan kriteerit riittävälle laatutasolle.

2.2 Palveluiden kehittäminen

– Kaupunki valmistautuu mahdolliseen vuoden 2020 muutokseen ja konsernirakennetta muutetaan tulevaa tarvetta vastaavaksi. Arvioidaan elokuussa 2018 maakunta- ja sote-uudistuksen tilanne ja päätetään mahdollisesta perusterveydenhuollon ja sairaanhoitopiirin yhdistämisen jatkovalmistelusta.

– Sitoudutaan koko kaupungin kehittämiseen. Kehyskylien palveluita kehitetään ja palvelukylämallin käyttöä jatketaan.

– Aluelautakunnat jatkavat johtosäännön mukaisesti valtuustokauden loppuun. Vuoden 2020 loppuun mennessään päätetään aluelautakuntien vakinaistamisesta ja aluelautakuntien tehtävistä. Päätökselle haetaan alueen kehittämistä ja osallisuutta tukeva pitkäkestoinen toimintamalli.

– Turvataan riittävä tonttivaranto myös kylille.

– Edistetään harrastusmahdollisuuksia kulttuurissa, liikunnassa ja nuorisopalveluissa. Lasten ja nuorten harrastustoimintaan järjestetään lisäresurssia esimerkiksi hakemalla rahoitus Popparin toiminnan jatkolle ja kulttuuritiloille. Lappi Areenan jääajan hintaa pyritään laskemaan pysyvästi.

– Turvataan ikäihmisten laadukkaat palvelut ja riittävä laitoshoito. Kiinnitetään erityistä huomiota palvelutarjonnan selkeyttämiseen ja palveluiden saatavuuden ohjeistamiseen. Turvataan kotipalveluiden riittävyys vanhuksille, vammaisille ja lapsiperheille.

– Kehitetään ja kasvatetaan hallitusti palvelusetelitoimintaa vammais-, vanhus-, varhaiskasvatus- ja hyvinvointipalveluissa. Kaikkea kunnan toimintaa ei kuitenkaan siirretä palvelusetelitoiminnaksi, esimerkiksi päivähoidossa tulee säilymään kunnallisten oman toiminnan merkittävä rooli. Palvelusetelitoiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota laadunvalvontaan. Hyvinvointitoiminnassa selvitetään hyvinvointisetelin/aktiivipassin käyttöönottoa.

– Palataan elokuussa 2018 Rovaniemen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman 2030 toimenpiteisiin. Tarkistetaan joukkoliikenneuudistuksen toimivuus.

2.3 Työllisyys ja elinvoimapolitiikka

– Työllisyyden edistämiseksi kehitetään edelleen toimintamallia, jossa kaupunki työllistää palkkatuella vuosittain työttömiä erimittaisiin työsuhteisiin kaupungin eri toimialoille, yksiköihin ja konserniyhteisöihin. Palkkatuen kustannuksiin varataan vuosittain tarvittavat määrärahat. Toimen tavoitteena on alentaa kaupungin maksaman Kela-sakon (nyt 5 M€) määrää. Tuetaan työttömien yrittäjyyttä.

– Kehitetään nopeita ja sujuvia yrityspalveluita erityisesti kaavoituksen ja sijoittumismarkkinoinnin keinoin. Valmistaudutaan yrityspalveluiden tuottamiseen myös maakuntauudistuksen jälkeen.

– Elinkeinojen kehittämisen kärkihankkeeksi nostetaan Pajakylän kehittäminen. Varmistetaan Napapiirin kaavan sujuva toteutuminen ja alueen yrittäjien kuuleminen osana Pajakylän kehittämistä. Matkailun turvallisuus nostetaan yhdeksi tärkeäksi Napapiirin alueen kehittämisen prioriteeteista.

– Toiseksi kehityskohteeksi nostetaan Ounasvaaran kehittäminen Santasportin alueen osalta. Tässä sopimuksessa sovitaan erityisesti Santasportin ja urheiluopiston alueen kehittämisestä liikuntamatkailun ja -koulutuksen keskittymänä. Tällä tuetaan myös yhtenäiset liikuntakiinteistöt -kokonaisuuden muodostumista ja kiinteistöjen synergiaetujen muodostumista.

3. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA ARVIOINTI

Valtuustosopimus on voimassa valtuustokauden 2017-2021. Valtuustosopimuksen toteutumisen arviointia tehdään säännöllisesti valtuustoryhmien puheenjohtajien tapaamisissa ja tarvittavat päivitykset tehdään kerran vuodessa elokuussa.


Lue myös nämä


Kommentit (1)

  • liikkuva

    Mikä ongelma lienee ounasvaaran liikennejärjestelyssä? Ajelen siitä ohitse aamuin,päivin ja illoin.Voiko olla niin hyvä tuuri että en koskaan ole törmännyt max.kolmea autoa pitempään letkaan.Jäähallin piha ammottaa avoimena lähes aina.Tulevien uimareiden lipputuotto tulee olemaan promillen luokkaa valitettavasti rakennus ja ylläpito kustannuksista.Kenelle maksut mahtaa langeta????

Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Lue myös