Avi: Kirjastojen roolia lasten lukutaidon edistämisessä pitäisi vahvistaa Lapissa

Emma Taipale/Arkisto
Avi: Kirjastojen roolia lasten lukutaidon edistämisessä pitäisi vahvistaa Lapissa

Kaikista Lapin kirjastoista lainatuista kirjoista lastenkirjojen osuus vaihtelee kirjastoittain noin neljänneksestä reiluun puoleen.

Niina Lavia

Lasten lukutaitopalvelut eivät toteudu yhdenvertaisesti Lapin kunnissa, toteaa Lapin aluehallintovirasto.

Avin mielestä pienistä resursseista on saatavissa enemmän hyötyä yhteistyöllä kirjastojen, koulujen, varhaiskasvatuksen ja perheiden kanssa.

Tänään julkaistussa peruspalvelujen arvioinnissa selvitettiin kirjastopalvelujen roolia lasten lukemisen ja lukutaidon edistäjänä.

Lapin kirjastot ovat henkilöstömäärältään pieniä, mikä rajoittaa erikoistuneiden palvelujen tuotantoa. Kirjastoissa ei ole täysin hyödynnetty sitä potentiaalia, mikä laajemmin verkostoituen saataisiin aikaiseksi. Kolmannen sektorin ja eri hallintokuntien saumaton yhteistyö edistäisi lukutaitotavoitteiden toteuttamista.

Kirjasto- ja opetustoimi tekevät yhteistyötä koulujen kirjasto- ja tietopalvelujen järjestämisessä useimmissa kunnissa. Yhteistyö perustuu kirjalliseen sopimukseen kuuden kirjaston osalta.

Opetustoimi osallistui yhteistyöstä aiheutuviin kustannuksiin kolmessa kirjastossa, ja muut kirjastot tuottivat palveluja kouluille omalla kustannuksellaan. Kolmella kirjastolla oli aktiivinen rooli opetussuunnitelman toteuttamisessa. Kirjastoauto kävi kouluilla 14 kirjaston toiminta-alueella.

Varhaiskasvatuksen kanssa yleisimmiksi toimintamuodoiksi mainittiin satutunnit, muut tapahtumat ja kokoelmapalvelut.

Lastenkirjojen lainauksen laskeva trendi on saatu pysäytettyä

Kirjastojen rooli opetussuunnitelmissa ja kulttuurikasvatusohjelmissa vaihtelee kunnittain Lapissa hyvin paljon. Lastenkirjastopalveluja koskevat tunnusluvut olivat esillä vain yhden Lapin kunnan hyvinvointikertomuksessa. Avin mukaan kunnissa tulisi ottaa kirjastopalvelut osaksi lapsi- ja perhepalvelujen kehittämistä.

Kaikista kirjastoista lainatuista kirjoista lastenkirjojen osuus vaihtelee kirjastoittain noin neljänneksestä reiluun puoleen. Lastenkirjojen lainaus ei Lapissa ole lähtenyt yhtä jyrkkään nousuun kuin maassa keskimäärin. Sen sijaan lastenkirjojen lainauksen laskeva trendi on saatu Lapissa pysäytettyä.

Lapin kirjastoissa yleisimmin järjestettyjä lasten lukutaitoa edistäviä tapahtumia olivat kirjastonkäytön opetus, tiedonhankintataitojen opetus, satutunnit ja kirjavinkkaus. Näitä järjestettiin säännöllisesti yli puolessa kirjastoja, mutta mitään ei järjestetty säännöllisesti kaikissa kirjastoissa.

Kirjastonjohtajien arvion mukaan kirjastojen tilat eivät tue lasten tapahtumien järjestämistä kovinkaan hyvin. Lapin kirjastojen tilat arvioitiin heikommiksi kuin muualla maassa.


Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Lue myös