(Ky­se­ly) Kuol­lei­siin eläi­miin ja niiden hä­vit­tä­mi­seen voi liittyä monia asioi­ta, joita et joka päivä mieti

Eläintautien leviämisen riskin suuruuteen vaikuttavat eläinlaji ja eläinpopulaation tiheys. Kuolleet tuotantoeläimet, lemmikkieläimet ja tietyissä tapauksissa myös luonnonvaraiset eläimet ovat sivutuotteita, joiden hävittämisessä on noudatettava lainsäädännön vaatimuksia.

Oulu
Yksi onnettomuusauto kuljetti hevoskuljetusvaunua, jossa yli kyydissä hevonen. Eläin makasi onnettomuuden jälkeen keskellä tietä-.
Yksi onnettomuusauto kuljetti hevoskuljetusvaunua, jossa yli kyydissä hevonen. Eläin makasi onnettomuuden jälkeen keskellä tietä-.
Kuva: Tapio Maikkola

Tuotantoeläinten raadot pitää toimittaa hävitettäväksi, poikkeuksena ovat vain hevoset. Laki määrittelee, miten kuolleen tuotantoeläimen ruho tulee hävittää. Riskin suuruus ja alueen syrjäisyys vaikuttavat siihen, pitääkö ruho toimittaa käsittelylaitokseen vai voiko sen haudata. Kuolleiden nautaeläinten ja lampaiden hävittäminen hautaamalla on mahdollista vain Lapissa ja muutamassa harvaan asutussa kunnassa.

Laki määrittelee tarkasti, millä tavoin kuolleiden eläinten raadot tulee hävittää. Läänineläinlääkäri Vuokko Puurula Etelä-Suomen aluehallintovirastosta sanoo, että heinäkuun alusta sivutuotelainsäädäntö on määritellyt kaikkien kuolleiden eläinten käsittelystä.

– Kuolleiden tuotantoeläinten käsittelymääräykset vaihtelevat sen mukaan, miten suuri eläintautiriski on ja miten syrjäisellä seudulla eläin on elänyt. Suomi on jaettu keräilyalueisiin, joilla ruhot pitää toimittaa käsittelylaitokseen, ja syrjäisiin alueisiin, joilla raadon hautaaminen on sallittu, Vuokko Puurula luonnehtii.

Nautaeläinten ja lampaiden hautaaminen on sallittua vain Lapissa ja muutamassa pohjoisessa kunnassa. Muualla ruho pitää toimittaa käsittelylaitokseen, joka toimii Honkajoella. Sian ja siipikarjan ruhojen hautaamisrajoitukset ovat hieman lievempiä. Laissa on määritelty kunnat, joista ruhot on toimitettava käsittelylaitokseen.

Hevosen raadon voi lain mukaan haudata omalle maalle tai toimittaa kaatopaikalle. Kuljetuksen käsittelylaitokseen maksaa eläimen omistaja. Kuolleiden eläinten käsittelyä valvovat kunnat ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Parhaillaan viranomaiset tutkivat Parikkalassa tehtyä raatolöytöä.

Luonnonvaraiset eläimet

Kuolleita luonnonvaraisia eläimiä, kuten auton alle jääneitä tai luonnosta löytyneitä, ei lueta kuuluvaksi sivutuotteisiin. Jos kuolleena löydetty eläin aiheuttaa  haju- tai muuta haittaa, sen voi haudata. Pienet luonnonvaraiset eläimet voi laittaa myös  kotitalouden sekajäteastiaan. Suurien eläinten, kuten hylkeiden ja  hirvien raatojen toimittamisesta hyväksytylle kaatopaikalle tai jätteenpolttolaitokseen  on syytä olla etukäteen yhteydessä toimijaan ja  varmistaa paikan raatojen vastaanottomahdollisuus. Hautaus- tai hävityskustannuksista vastaa se, jolle haitta aiheutuu.

Luonnonvaraiset eläimet, joiden epäilään sairastaneen ihmisiin tai eläimiin tarttuvaa tautia, on hävitettävä hautaamalla. Mikäli kuolleita eläimiä on paljon, on syytä olla yhteydessä paikalliseen kunnaneläinlääkäriin. Ruokavirasto voi tarvittaessa asettaa tiukempia vaatimuksia tällaisten raatojen hävittämiselle. Myös pyydystetyt kalat ja niiden perkuujäte, jossa havaitaan loisia, olisi suositeltavaa hävittää hautaamalla loistartunnan leviämisen estämiseksi.

Kysyimme asiantuntijoilta

Keräilyalueeseen kuuluvassa vaikeakulkuisessa saaressa on kuolleita lampaita. Saako raadot haudata?

Saa haudata, sillä syrjäiseen alueeseen kuuluvat keräilyalueella sijaitsevat vaikeakulkuiset saaret. Toimijan on ilmoitettava hautaamisesta aluehallintovirastolle, jos kyseessä on tautitapaus. Hautaamisesta on pidettävä kirjaa

Saako kotiteurastuksen sivutuotteet haudata tilalla?

Kotiteurastuksen sivutuotteilla tarkoitetaan alkuperätilalla omaan elintarvikekäyttöön teurastetuista eläimistä saatuja ruhonosia ja elimiä, joita ei käytetä ihmisten tai tilan omien lemmikkien ruoaksi. Jos sivutuotteita jää jäljelle, ne on toimitettava raatokeräilyyn eläinlajikohtaisilla raatokeräilyalueilla. Syrjäisillä alueilla sivutuotteet saa haudata. Hautaamisesta on pidettävä kirjaa.

Aikomukseni on perustaa haaskapaikka ja ryhtyä valokuvaamaan sillä vierailevia karhuja ja muita petoeläimiä. Houkuttimena käyttäisin läheisestä sikalasta saamiani sianraatoja. Tarvitaanko toimintaan Eviran lupa?

Haaskatoimintaan ei tarvita Eviran myöntämää lupaa. Luonnonvaraisten eläinten ruokinta eläimistä saatavilla ns. sivutuotteilla (esimerkiksi sian raadoilla) perustuu ilmoitusmenettelyyn. Menettelyn tarkoitus on varmistaa, että ruokintaan käytettävään ainekseen ei liity eläintautien leviämisen vaaraa eikä toiminta aiheuta riskiä ihmisten ja eläinten terveydelle. Menettely perustuu EU:n sivutuoteasetukseen ja eläintautilakiin.

Kun toimija haluaa aloittaa haaskanpidon, jossa houkuttimena on tiettyä muuta kuin luonnonvaraisista eläimistä peräisin olevaa ainesta, hänen on tehtävä toiminnasta aloitusilmoitus paikalliselle kunnaneläinlääkärille. Lisäksi toimijan on ilmoitettava jokaisesta haaskapaikalle viemästään ruokintaerästä etukäteen, jotta kunnaneläinlääkäri voi tarvittaessa käydä tarkastamassa aineksen ja kieltää sen käytön, mikäli ainekseen liittyy eläintautien leviämisen riski.

Miten luonnoneläinnäytteitä tutkitaan?

Ruokavirasto tutkii Oulun toimipaikassa luonnoneläinnäytteitä eläintautien varalta kaikkialta Suomesta. Kokonaisen, vasta kuolleen eläimen tai sen elimiä voi kuka tahansa lähettää maksuttomaan tutkimukseen Matkahuollon kautta. Näytteen lähettäjä saa kirjallisen tiedon tutkimustuloksista postissa kotiinsa, kunhan muistaa laittaa pakettiin mukaan lähetteen yhteystietoineen.

Jos näytteiden lähettäminen ei jostain syystä ole mahdollista (eläin on liian iso, sijainti hankala, ruho pitkälle mädäntynyt tai muuta sellaista), voi alla olevan sähköisen lomakkeen avulla lähettää havainnon villieläimen kuolemasta.

Kuolleen villisian löytämisestä maksetaan löytöpalkkio, kun ilmoittaa löydöstä kunnan- tai läänineläinlääkärille. Erityisesti ilmoitukset joukkokuolemista (useita eläimiä kuollut lyhyen ajan sisällä samassa paikassa) tai oudosti käyttäytyneiden eläinten kuolemista ovat eläintautitutkimusten kannalta kiinnostavia. Yksittäisetkin kuolintapaukset voivat olla tärkeitä seurannalle, jos ne voidaan yhdistää muiden havaitsemiin samankaltaisiin tapahtumiin.

Minne kuolleet eläimet katoavat? Lähdimme kokeneen poromiehen kanssa metsään ja kysyimme asian­tun­ti­jal­ta, miksei luonnossa näy enemmän villieläinten raatoja Lue juttu Kaleva.fi:stä

Kuoliko lemmikki?

Kun maa on jäässä, minne päätyy kuollut lemmikki? Talvikaudella, maan ollessa jäässä ja lumen peitossa, perheen lemmikin hautaaminen ei niin vain onnistu. Olipa kyseessä sitten koira, marsu tai undulaatti, saatetaan perheessä miettiä, mikä menehtyneen lemmikin oikea paikka on. Oikea osoite voi olla pieneläinten hautausmaa, tuhkaamo tai – jäteasema. Kuolleet lemmikkieläimet tulee hävittää ensisijaisesti joko hautaamalla tai tuhkaamalla.

Hautaaminen

Kuolleet lemmikkieläimet voidaan haudata koko Suomen alueella. Hautaaminen ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle. Lisäksi on otettava huomioon ympäristö- ja terveydensuojelulainsäädäntö.

Eläinten hautausmaita on eri puolilta Suomea ja vastuu niiden valvonnasta on kunnan terveydensuojeluviranomaisella. Monet hautausmaat  ovat paikallisten eläinsuojeluyhdistysten ylläpitämiä ja niistä saa tietoa yhdistysten internetsivulta.

Tuhkaus

Kuolleet lemmikkieläimet voi viedä pieneläinkrematorioihin tuhkattavaksi. Monilla eläinlääkäriasemilla on sopimus tuhkauspalvelusta krematorioiden kanssa. Tuhkauksen jälkeen uurnan voi noutaa krematoriosta tai se toimitetaan asiakkaalle. Tuhkan voi myös jättää laitokseen, joka huolehtii sen hautaamisesta.

Mikäli eläimen kuolinsyy halutaan selvittää, voi eläimen omistaja lähettää itsestään kuolleen tai lopetetun eläimen joko suoraan tai hoitavan eläinlääkärin kautta Ruokavirastoon tutkittavaksi. Tutkittavia eläinlajeja ovat koirat, kissat, jyrsijät, kanit, lemmikkilinnut, liskot, käärmeet, kilpikonnat ja sammakot.

Kuolleena löytynyt lemmikkieläin

Löytäjä voi olla yhteydessä paikalliseen löytöeläinkotiin ja tiedustella mahdollisuutta toimittaa eläin sinne. Eläimen omistaja voidaan mahdollisesti selvittää tunnistemerkintöjen tai katoamisilmoitusten perusteella. Mikäli kuollutta lemmikkiä ei ole mahdollista viedä löytöeläinkotiin, sen voi haudata tai viedä hyväksytylle kaatopaikalle. Jos eläintä ei voi hävittää edellä mainituin tavoin, voi sen laittaa sekajätekeräilyn mukana kaatopaikalle toimitettavaksi.

Toimi näin: Oulu

Toimi näin: Rovaniemi

Lähteet:
Ruokavirasto.fi - Kuolleet eläimet
Lorien ulkoasu -juttusarja on eläinasioiden dark side. Käsittelemme mm. eläinetiikkaa, seksuaalisuutta, syyllistämme lemmikinomistajia, tutustumme ruhojen hävittämiseen, muistelemme joukkotapaturmia ja kuuluisimpia pitkäaikaisvankeja.