Kun näät­saa­re­lai­set in­nos­tu­vat läm­mit­tä­mään, niin il­man­laa­tu heik­ke­nee tyy­dyt­tä­väk­si - Tor­nios­sa mi­ta­taan il­man­laa­tua

Tällaisella pömpelillä mitataan ilmanlaatua Torniossa kahdessa paikassa.
Tällaisella pömpelillä mitataan ilmanlaatua Torniossa kahdessa paikassa.

Tornion kaupunkialueella on aloitettu vuoden vaihteessa ilmanlaadun mittaukset. Mittauksilla selvitetään, millaista hengitysilma on Tornion keskustassa ja Näätsaaressa.

Mittauksia tehdään Tornion keskustassa ortodoksisen kirkon ja kauppakeskuksen välisessä puistossa ja Näätsaaren koulun pihassa. Ilmanlaatua mitataan Tornion kaupungin, Outokumpu Stainless Oy:n, Tornion Voima Oy:n ja SMA Mineral Oy:n toimeksiannosta ja sitä mittaa Ilmatieteenlaitos.

Ilmanlaatua on samoilta paikoilta Torniossa mitattu viimeksi 2011­–2012. Tornion tehtaiden lähellä ilmanlaatua tutkittiin 2017.

Ympäristötarkastaja Minna Karhunen Tornion kaupungilta kertoo, että keskustassa on hyvä havainnoida liikenteen päästöjä. Näätsaari taas on pientalovaltaista aluetta, jossa ei ole paljoa liikennettä.

– Mittaukset kestävät tämän vuoden, jonka jälkeen saamme vertailukelpoista tietoa ilmanlaadusta, Karhunen toteaa.

Molemmissa mittauspisteissä tarkkaillaan ulkoilmasta pienhiukkasten ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia ja keskustan mittauspisteessä myös typen oksidien pitoisuuksia. Nämä ovat oleellisimmat kaupunki-ilmanlaatuun vaikuttavat ilman epäpuhtaudet. Näille yhdisteille on myös koko EU:n alueella voimassa olevat raja-arvot terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Hiukkasten ja typen oksidien pitoisuuksia mitataan jatkuvatoimisilla analysaattoreilla, joiden tuloksia voidaan seurata reaaliaikaisesti.

Tornion mittaustulokset ovat jatkuvasti näkyvissä internetissä osoitteessa www.fmi.fi/ilmanlaatu.

Mittaustuloksia kuvataan yksinkertaisella viisiportaisella ilmanlaatuindeksillä, jossa värisävy ja sen sanallinen selitys kertovat ilmanlaadun tasosta: hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono tai erittäin huono. Tarkempia tuntikohtaisia mittausarvoja pääsee katsomaan kunkin mittauspisteen kohdalta valitsemalla mittauspaikan kartalta.


Esimerkiksi kuluneella viikolla ilmanlaatu on ollut pääsääntöisesti hyvää. Torstaina kymmenen maissa Näätsaaren mittauspisteen pienhiukkasmäärä veti kuitenkin ilmanlaadun peräti tyydyttäväksi.

– Pienhiukkasia tulee puunpoltosta. Voi olla, että alueella monessa talossa on lämmitetty yhtä aikaa. Toisaalta pienhiukkaset voivat kulkeutua pitkiäkin matkoja, ja niitä voinut tulla Näätsaareen jostain muualtakin, Karhunen kertoo.

Hengitettäviä hiukkasia syntyy esimerkiksi asfaltin pölyämisestä ja hiekoituksesta. Katuja on hiekoitettu nyt paljon, mutta kuivemmalla kevätsäällä hiukkaset nousevat ilmaan.

Ilmatieteen sivustolla voi seurata myös muiden Suomen kaupunkien ilmanlaatua. Joillain paikkakunnilla seurataan myös otsonia, rikkidioksidia ja haisevia rikkiyhdisteitä.

Tornion mittausasemilla kerätään myös hiukkasten vuorokausinäytteitä, joista analysoidaan laboratoriossa niiden sisältämiä arseeni- ja metallipitoisuuksia sekä PAH-yhdisteiden pitoisuuksia. Ulkoilman arseeni- ja metallipitoisuudet kertovat teollisuuden aiheuttamasta ympäristökuormituksesta. PAH-yhdisteet ovat polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä, joita syntyy epätäydellisessä palamisessa. PAH-yhdisteitä vapautuu teollisuuden päästölähteiden lisäksi myös kotitalouksien puun poltosta, kuten takoista ja saunojen kiukaista.