Työmarkkinajärjestöt ehdottavat uudistuksia eläkejärjestelmään: Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden ikärajaan muutos, leskeneläke määräaikaiseksi

Järjestöt kertovat tiedotteessaan, että ehdotuksen mukaisilla toimilla tuettaisiin eläkeuudistuksen tavoitteiden saavuttamista.

Joel Maisalmi

Taneli Koponen

Työmarkkinajärjestöt ehdottavat muun muassa työeläkejärjestelmän perhe-eläkkeiden nykyaikaistamista, työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden tarkistamista ja useita työelämän lainsäädännön säädösmuutoksia. Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Kirkon työmarkkinalaitos, Kuntatyönantajat, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry ja toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry kertovat muutosesityksistä yhteisessä tiedotteessaan.

Muutosesitykset perustuvat vuoden 2017 eläkeuudistuksessa sovittuihin jatkoneuvotteluihin. Järjestöt ehdottavat, että työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden alaikäraja nostettaisiin yhdellä vuodella vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä. Vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee laskelmien mukaan yli 65 vuoden, joten työttömyyspäivärahan ja sairauspäivärahan saamisen yläikärajaa nostettaisiin.

Ehdotusten perusteella lapsen eläkkeen maksamisaikaa pidennettäisiin kahdella vuodella 20 ikävuoteen. Leskeneläke muutettaisiin määräaikaiseksi ja sitä saisivat jatkossa myös avolesket tietyin edellytyksin.

Henkilöstön vähentämiseen liittyvä työnantajan ilmoitusvelvollisuus työ- ja elinkeinotoimistolle ja tiedotusvelvollisuus työllistymissuunnitelmasta palautettaisiin.

"Velvoitetta työn rasituksen vähentämisestä täsmennetään. Lisäksi järjestöt käynnistävät kaksikantaisen valmistelun siitä, miten työssä esiintyviä kuormitustekijöitä voidaan välttää ja vähentää työurien pidentämiseksi", tiedotteessa sanotaan.

Järjestöt kertovat tiedotteessaan, että ehdotuksen mukaisilla toimilla tuettaisiin eläkeuudistuksen tavoitteiden saavuttamista.

"Toimet edistävät myös maan hallituksen tavoitetta työllisyyden lisäämisestä noin 60 000 henkilöllä.", tiedotteessa todetaan. Järjestöt esittävät muutosten pikaista valmistelua.


Kommentit (1)

  • Nimetön

    Kumma kateutta leskeneläkettä kohtaan. En ymmärrä.
    Enkä sitä, että se ulotettaisiin avopuolisoihin.

Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Lue myös