Liikenne

Rikesakkojen tilalle tulee 20–200 euron liikennevirhemaksu: katso mistä rapsahtaa iso ja mistä pieni lasku – 12 keskeistä sääntöä uudesta tieliikennelaista

Tilaajalle

Uusi tieliikennelaki astuu voimaan 1. kesäkuuta 2020. Kokosimme listan uuden lain mielenkiintoisimmista asioista.

Ossi Ahola
Rikesakkojen tilalle tulee 20–200 euron liikennevirhemaksu: katso mistä rapsahtaa iso ja mistä pieni lasku – 12 keskeistä sääntöä uudesta tieliikennelaista

Tieliikenteen vähäiset rikkomukset johtavat jatkossa liikennevirhemaksuun. Vanhempi konstaapeli Kimmo Ronkainen mittasi autojen nopeuksia 21. huhtikuuta 2016 Pirkkalan Lentoasemantien ja Ollikantien liittymässä.

Kari Pitkänen

Uusi tieliikennelaki sisältää suuren määrän uudistuksia. Muutoksia on luvassa niin autoilijoille, pyöräilijöille kuin jalankulkijoillekin.

Yksi iso muutos on aivan uusi liikennevirhemaksu, mutta luvassa on myös paljon muuta. Listasimme yhteensä 12 asiaa.

1. Liikennevirhemaksu korvaa entiset rikesakot

ylinopeus

Tieliikenteen vähäiset rikkomukset johtavat jatkossa liikennevirhemaksuun. Se on hallinnollinen seuraamus, jonka saa valtio.

Jos automaattivalvonnassa havaittu liikennerikkomus on vähäinen, suullinen tai kirjallinen huomautus riittää. Maksu pitää jättää määräämättä, jos teko johtuu "anteeksi annettavasta huomaamattomuudesta tai ajattelemattomuudesta" tai jos sen määrääminen muuten olisi "kohtuutonta". (160 §)

Ennen maksun määräämistä asianosainen voi antaa selvityksen tapahtuneesta "vain, jos se erityisestä syystä on tarpeen". Jos poliisi on määrännyt maksun henkilökohtaisesti, selvityksen voi antaa hyvän hallintomenettelytavan mukaisesti.

Yleiset rikkomukset 20–100 euroa

Tienkäyttäjä saa 100 euron liikennevirhemaksun seuraavilla perustella:

1. Hän ei noudata liikenteenvalvoja tai -ohjaajan merkkiä, käskyä, kieltoa tai kehotusta.

2. Ei anna esteetöntä kulkua hälytysajoneuvolle tai kulkueelle, junalle tai raitiovaunulle.

3. Jättää tielle liikennettä haittaavan esteen.

Jalankulkijalle virhemaksu on 20 ja moottorittoman ajoneuvon kuljettajalle 40 euroa.

Jalankulkijalle voidaan määrätä 20 euron virhemaksu myös esimerkiksi heijastimen puuttumisesta tai kävelystä moottoritiealueella. Viimeksi mainittu koskee myös pyöräilijää, jonka maksu nousee 40 euroon.

Nopeusrikkomukset 100–200 euroa

Enintään 60 kilometrin nopeusrajoitusalueella liikennevirhemaksu nousee portaittain:

1. 100 euroa, jos nopeuden ylitys on enintään 10 kilometriä tunnissa.

2. 170 euroa, jos ylitys on yli 10 ja enintään 15 kilometriä.

3. 200 euroa, jos ylitys on yli 15 ja enintään 20 kilometriä.

Jos suurin sallittu nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa, virhemaksut ovat:

1. 70 euroa, jos nopeuden ylitys on enintään 10 kilometriä.

2. 140 euroa, jos ylitys on yli 10 ja enintään 15 kilometriä.

3. 170 euroa, jos ylitys on yli 15 ja enintään 20 kilometriä.

Maksut koskevat moottoriajoneuvon ja raitiovaunun kuljettajaa. Mopoilija voi saada enintään 15 kilometrin ylityksestä 100 euron liikennevirhemaksun.

Muut rikkomukset 70–140 euroa

Pakollisen turvavyön tai suojakypärän käyttämättä jättäminen johtaa 70 euron liikennevirhemaksuun.

Ajoneuvon ryhmittymis-, kääntymis-, risteysajo- ja kohtaamisrikkeet tuovat 100 euron virhemaksun. Sama koskee valojen käyttörikkeitä sekä joutokäynti- ja suuntamerkkimääräyksiä.

Kuormaus-, kytkentä tai massasääntöjen rikkeet johtavat 140 euron liikennevirhemaksuun.

Valokuva tarvitaan

Automaattivalvonnan perusteella määrätyn liikennevirhemaksun edellytys on, että tekijä on valokuvattu tai muuten tallennettu tunnistettavasti.

Ajoneuvokohtaisen liikennevirhemaksun päätös on lähetettävä 30 päivän kuluessa. Tällaisesta maksusta vastaa rekisteriin merkitty omistaja, haltija, tilapäinen käyttäjä tai käyttövastaava (yrityksissä). Maksuaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

2. Vähimmäisnopeus ja muita uusia liikennemerkkejä

Uusi tieliikennelaki tuo käyttöön toistakymmentä uutta tai hieman muuttunutta liikennemerkkiä ja lisäkilpeä.

Esimerkiksi Vähimmäisnopeus-merkki D10 osoittaa ajoneuvolle nopeuden, jota ei saa alittaa, ellei liikennetilanne sitä edellytä. Vähimmäisnopeuden päättyminen ilmoitetaan liikennemerkillä D11. Merkki on tarkoitettu esimerkiksi tunneleihin.

Merkillä B7 eli Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa osoitetaan rakenteellisesti korotetut pyörätien jatkeet. Ajoneuvon ja raitiovaunun on väistettävä pyörätien jatkeella tietä ylittävää pyöräilijää.

3. Kävelijä määrätään aina reunaan

"Jos jalkakäytävää tai piennarta ei ole tai jos sillä kulkeminen ei käy haitatta päinsä, jalankulkijan on käytettävä pyörätien tai ajoradan reunaa." (13 §)

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan jalankulkijan on käytettävä pyörätien tai ajoradan reunaa ja pyörätiellä liikkuessaan yleensä käytettävä reunaa. Uudessa laissa yleensä-sana poistuu

Jalankulkijan suositus käyttää pimeällä heijastinta säilyy laissa.

4. Joustoa kääntymiseen risteyksissä

"Jos risteävällä ajoradalla on ajosuunnassa kaksi tai useampia ajokaistoja, saa ajoneuvolla poistua risteyksestä sopivinta ajokaistaa käyttäen muu liikenne huomioon ottaen." (22 §).

Nykylain mukaan risteyksessä on käännyttävä lähimmälle oikealle tai vasemmalle kaistalle. Uusi sääntö noudattaa kansainvälistä mallia, jonka mukaan moni suomalainen jo ajaa. Turvallisuus paranee, kun riskialttiit kaistanvaihdot kääntymisten jälkeen vähenevät.

5. Pyöräkadut tulevat

"Ajettaessa ajoneuvolla liikennemerkillä osoitetulla pyöräkadulla on polkupyöräilijälle annettava esteetön kulku. Ajonopeus on sovitettava pyöräilyn mukaiseksi." (45 §)

Pyöräkaduilla ajetaan pyöräilyn ehdoilla. Määräys koskee myös raitiovaunuja. Autojen pysäköinti on sallittu merkityillä pysäköintipaikoilla. Polkupyörän saa pysäköidä jalkakäytävällekin.

Pyöräilijät saavat myös oikeuden ajaa yksisuuntaisella ajoradalla ajosuuntaa vastaan, jos tästä on ilmoitettu liikennemerkillä.

6. Moottoritielle tulevan väistäminen yksiselitteiseksi

"Moottoritielle tai moottoriliikennetielle ajoneuvolla aikovan on väistettävä tiellä kulkevia ajoneuvoja." (59 §)

Sääntö sisältyy jo nykyiseen tieliikenneasetukseen, mutta lisäyksellä "jos kiihdytyskaista puuttuu". Kaikki moottoritien tulorampit on varustettu Väistämisvelvollisuus risteyksessä -kolmiomerkillä, joten käytännössä tilanne säilyy ennallaan.

7. Talvirenkaat alle harkinnan mukaan

Talvirenkaita on käytettävä marras-maaliskuun aikana, jos sää tai keli sitä edellyttää.

Talvi- ja nastarenkaiden käyttöaika pitenee ja muuttuu nykyistä joustavammaksi. Autoilija saa itse arvioida, onko alla oleva rengastus keliin sopiva. Trafi voi antaa tarkempia teknisiä määräyksiä talvirenkaista.

8. Pyörällä saa kuljettaa vapaammin

Nykyisen asetustasoisen määräyksen mukaan "kaksipyöräisellä polkupyörällä saa viisitoista vuotta täyttänyt henkilö kuljettaa yhtä enintään kymmenvuotiasta lasta ja kahdeksantoista vuotta täyttänyt henkilö kahta enintään kuusivuotiasta lasta".

Uudessa laissa ikärajoitteet poistuvat ja muuttuvat muotoon:

"Matkustajan kuljettaminen on sallittu vain, jos polkupyörässä tai kevyessä sähköajoneuvossa on matkustajalle sopiva istuin." (147 §). Matkustajaa kuljettavassa pyörässä pitää myös olla etu- ja takajarrut. Muutos huomioi nykyiset tavara- ja taakkapyörät.

9. Vähäinenkin humala voi olla liikaa

Poliisi, rajavartija tai tullin työntekijä voi 1.6.2020 jälkeen kieltää ajamisen tilapäisesti, jos "päihtymys selvästi vaikuttaa kuljettajan ajokykyyn". Ajamisen keskeyttämiseen ei siis enää välttämättä vaadita 0,5 promillen rattijuopumusrajan täyttymistä. (183 §)

10. Sulkuviivat muuttuvat valkoisiksi

Ajosuuntien välisen sulkuviivan väri vaihtuu keltaisesta valkoiseksi 1.6.2020 alkaen kansainvälisen käytännön mukaisesti.

Siirtymäajan pituus on kolme vuotta. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan mukaan muutos pitäisi kuitenkin toteuttaa "suhteellisen nopeassa aikataulussa".

11. Perävaunulla saa ajaa satasta

Henkilö- ja pakettiautolla sekä moottoripyörällä saa kesäkuusta 2020 lähtien vetää perävaunua 100 kilometrin tuntinopeudella, mikäli kärry painaa enintään 750 kiloa.

Alle 3500 kiloa painavien matkailuautojen maksiminopeus nousee 80:stä sataan kilometriin tunnissa.

12. Taajamanopeus säilyi ennallaan

Taajamassa ajoneuvon ja raitiovaunun enimmäisnopeus on jatkossakin 50 ja taajaman ulkopuolella 80 kilometriä tunnissa, ellei liikennemerkillä muuta osoiteta. (9 §)

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta hylkäsi joidenkin asiantuntijoiden esityksen taajamien yleisestä 30:n tai 40 kilometrin nopeusrajoituksesta, mutta kannusti säätämään niistä tapauskohtaisesti.

Uusi tieliikennelaki

Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa tieliikennelaki presidentin esittelyssä perjantaina 10.8.2018.

Laki astuu voimaan 1.6.2020. Uusien liikennemerkkien ja tiemerkintöjen siirtymisaika on 2–3 vuotta.

Ennen lain voimaantuloa toteutetaan kansalaisille suunnattu viestintäkampanja lain tuomista käytännön muutoksista.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan vaatimuksen mukaisesti lain vaikutuksia seurataan tarkasti voimaantulon jälkeen.


Lue myös nämä


Kommentit (3)

  • Kolisee

    Peräkärry perässä satasta tulee opettamaan kipeimmän kautta mitä moinen älyttömyys tarkoittaa. Ja vielä valitettavampaa muutamien vastaantulijoiden osalta jotka loukkaantuvat. Veikkaus voisi avata vedonlyönnin siitä kuinka kauan kärryä saa vetää satasta kun lainsäätäjät eivät asiassa tekniikan ja ennen kaikkea fysiikan tuntijota kuunnelleet. Kansalaisillahan asiaa on halpa testata.

  • Nimetön

    Tuli ajettua 40 km/h- alueella 47 kilometrin tuntivauhtia. Vastaan tullut tunnukseton valvonta-auto muisti 170 euron maksulapulla. Tuli siis tehtyä tämäkin ”ostos” kalleimman hinnan aikaan, mutta siitä huolimatta ei ole (valtion)tiessä olevia kuoppia tähän mennessä täytetty. Jatkossa siis ajelen kyseisellä tutulla tiellä niin, että 40 km/h ei varmasti ylity. Jonoja kyllä kertyy perään joka päivä, mutta saavat hekin noudattaa nopeusrajoitusta. Minulla on japsipakussani tarkka nopeusmittari!

Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Lue myös