Nuoret ovat raittiimpia, mutta nukkuvat liian vähän

Ylipaino lisääntynyt, ammattiin opiskelevista joka neljäs on ylipainoinen

Jenni Gästgivar
Nuoret ovat raittiimpia, mutta nukkuvat liian vähän
STT

Entistä useampi nuori on raitis, mutta samaan aikaan yhä useampi nuori on ylipainoinen, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kouluterveyskyselystä.

Kyselyn mukaan perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista yli 60 prosenttia on raittiita. Lukiolaisista puolestaan yli kolmasosa ja ammattiin opiskelevista yli neljännes on raittiita. Raittiiden nuorten osuus lukiossa opiskelevien ja ammattiin opiskelevien keskuudessa on noussut muutamalla prosentilla vuoden 2015 kouluterveyskyselystä.

Sen sijaan nuorten ylipaino näyttää olevan lisääntymässä, THL kertoo. Kyselyn mukaan lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien välillä on selkeä ero, sillä alle viidesosa lukiolaisista on ylipainoisia, kun taas ammattiin opiskelevista neljännes on ylipainoisia.

Nuorten tupakoinnin kerrotaan vähentyneen, mutta nuuskan käytön lisääntyneen samalla. Nuuskaa käyttävät etenkin ammattikouluissa opiskelevat pojat.

Monet nukkuvat liian vähän

Lukiolaisten elintavat ovat ammattiin opiskelevia terveellisemmät, mutta ammattiin opiskelevilla on vähemmän koulu-uupumusta. He myös viihtyvät lukiolaisia paremmin koulussa.

THL:n mukaan toisen asteen opiskelijoiden yleisimmin kokema oire on väsymys, josta kärsii viikoittain noin 60 prosenttia naisista ja kolmannes miehistä.

Lisäksi huomattava osa lapsista ja nuorista nukkuukin arkisin liian vähän.

Peruskoululaisten osalta selviää, että alakoululaiset ovat yläkoululaisia tyytyväisempiä. Nelos- ja vitosluokkalaiset pitävät enemmän koulunkäynnistä, kokevat itsensä harvemmin yksinäiseksi, terveydentilansa paremmaksi ja ovat elämäänsä tyytyväisempiä kuin kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaiset.

Syrjintä huolettaa

Syrjivää kiusaamista on kokenut noin viidesosa alaluokkalaisista ja lähes neljäsosa yläluokkalaisista. Reilu kymmenesosa lukiolaisista ja ammattiin opiskelevista kertoo kokeneensa syrjivää kiusaamista, eli heitä on kiusattu koulussa tai vapaa-ajalla ulkonäön, sukupuolen, ihonvärin, kielen, vammaisuuden, perheen tai uskonnon takia.

THL:n mukaan on huolestuttavaa, että yli 40 prosenttia kodin ulkopuolelle sijoitetuista, toimintarajoitteisista ja ulkomailla syntyneistä nuorista kokee syrjivää kiusaamista. Näillä nuorilla on huomattavasti enemmän hyvinvoinnin haasteita sekä koulussa että vapaa-ajalla, THL kertoo.

Kouluterveyskysely toteutettiin keväällä 2017.


Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Lue myös