Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kon­sult­tien työ­paik­ka­har­haa

Kun poliittisen ja virkamiestason päättäjät eivät itse vaivaudu asioihin paneutumaan, vaan turvautuvat konsulttiyritysten ja lobbareiden antiin, ollaan päätösten teossa harhateillä. Se näkyy niin valtion kuin kuntien toimissa.

Sodankylän kunnanjohtaja on alkuvuoden kyläkierroksella valistanut väkeä kertomalla Kevitsan kaivoksen ylläpitävän Sodankylässä 1 600 työpaikkaa. Luku on peräisin konsulttiyritys MDI:ltä, joka informoi tuottavansa asiantuntijatietoa tilasto- ja tutkimustietojen pohjalta. Kun Boliden on ilmoittanut Kevitsan työpaikkaluvuksi 574 ja Ruralia-instituutin Kevitsa-tutkimus (2013) jokaisen kaivostyöpaikan poikivan 1,8 työpaikkaa muuhun talouteen, on MDI tulostanut siitä Kevitsan ylläpitämiksi työpaikoiksi 1 600. Sitä toistaa kuntamme johto ja siinä uskossa näyttää elävän myös virkamies- ja poliittinen johtokin.