Kolumni

Kohti kun­ta­vaa­le­ja: Kai­kil­le arki vailla pelkoa

Riikka Ilander on Feministisen puolueen ehdokas Rovaniemellä.
Riikka Ilander on Feministisen puolueen ehdokas Rovaniemellä.

Oma ja puolueeni politiikka painottuu hyvin paljon luontoarvoihin. Me ihmiset elämme luontoa varten, mutta asiat ovat kääntyneet monesti vain luonnon riistoon. Toivon, että asiaan puututtaisiin ja keskusteltaisiin ratkaisusta ympäristön hyvinvoinnin takaamiseksi.

Ympäristömme on hyvin tärkeä, ensisijaisen tärkeä asia, jos mietimme ihmiskunnan tulevaisuutta. Siitä huolehtiminen pitäisi olla ykkössijalla. Suuria muutoksia täytyisi tehdä, että saamme kestävän, hiilineutraalin kunnan aikaiseksi, mutta se on mahdollista rakentaa uutteralla työnteolla.

Lähipalvelut, kohtuuhintainen asuminen ja terveellinen ympäristö ovat hyvän elämän perusasioita. Kunnat ja kaupungit tulee suunnitella ympäristöinä niin, että ne edistävät hyvinvointia sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävästi ja ovat saavutettavia kaikille.

"Jokaisella tulee olla paikkansa ja turva olla oma itsensä yhteiskunnassamme."

Hyvinvointi ja hoiva ehkäisevät eriarvoisuutta, syrjäytymistä ja sosiaalisia ongelmia. Hyvinvointiin sijoitetut eurot maksavat itsensä takaisin ennen pitkää ja mahdollistavat kaikkien yhdenvertaisen osallisuuden yhteiskunnassa.

Nuorten hyvinvointia tulisi tukea eri keinoin, esimerkiksi taataan hyvälaatuiset ja kohtuuhintaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, ryhmäkoot pidettäisiin kohtuullisina, sekä lapsille ja nuorille tarjottaisiin riittävää tukea oppimisen vaikeuksiin.  Apua hakevan nuoren tulisi aina saada apua.

Jokaisella tulee olla paikkansa ja turva olla oma itsensä yhteiskunnassamme. Suomesta pitää rakentaa maa, jossa ihonvärin, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, toimintakyvyn tai muista taustatekijöistä riippumatta jokaisella on mahdollisuus toteuttaa itseään.

Yhteiskunnan tulee suojella vihan kohteeksi joutuneita, eikä jättää ilman turvaa. Täytyy myös välttää sitä jakoa, mikä uhkaa kasvaa eri ihmiskuntien välille, joilla pyritään itsekkäästi takaamaan omat päämäärät, välittämättä muista.

Työn ja toimeentulon tulee olla kaikkien saavutettavissa. Se edellyttää aktiivista politiikkaa tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen palkkauksen suhteen. Kunnilla on velvollisuus edistää alojen myönteistä palkkakehitystä ja palkkatasa-arvon toteutumista.

Tämänhetkinen kriisi on todistanut, että yhteiskunta ei toimi ilman ihmisten välistä rakkautta ja hoivaa. Epävarmuus tulevaisuudesta on vaikeuttanut ihmisten välisen rakkauden näkemistä, joka luo pelkoa ja sitä kautta vihaa muita kohtaan, varsinkin niitä, joita ei ymmärrä, tai pitää erilaisena.

Perinteinen politiikka ei ole ratkaissut monia ongelmia, joita ilmenee vielä erittäin vahvasti. Syrjintä, seksismi ja rasismi näkyvät yhteiskunnassamme. Sen takia juuri nyt pitää tuoda politiikan kautta toivoa. Toivoa siitä, että arki voi jonain päivänä olla kaikille vailla pelkoa.

Uusi Rovaniemi -lehden Kohti kuntavaaleja -palstalla kirjoittavat vuorotellen eri puolueiden rovaniemeläiset edustajat.