Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Kemin kau­pun­ki uusii yh­dis­tys­tu­kien ja­ko­pe­ri­aat­tei­ta – tänä vuonna jaossa sääs­tö­bud­jet­tiin so­vi­tel­tu summa

-
Kuva: Taina Nuutinen-Kallio

Kunnat

Kemin kaupunki suunnittelee muuttavansa periaatteita, joiden mukaan yhdistyksille jaetaan avustuksia.

Kaupungin kurjan taloudellisen jaman vuoksi rahaa ei ole jaossa mitään suurensuuria määriä: yhteensä rahaa on varattu tälle vuodelle vain 40 000 euroa.

Kemin kaupunki aikoo luopua yhdistyksille suunnatuista noin 200 euron suuruisista avustuksista ja toimitila-avustuksista.

Sen sijaan kaupunki tarjoaa yhdistyksille ilmaiseksi kokoontumistilan kaksi kertaa kuukaudessa kaupungin tiloista.

– Tiloja tarjotaan esimerkiksi kouluista, hallintorakennuksista tai kirjastosta. Poissuljettuja ovat liikunta- tai teatteritilat, joita vuokrataan erikseen, kertoo Kemin vapaa-aikapäällikkö Marke Rautiala.

Hankkeita ja kumppanuusavustuksia

40 000 eurosta 32 000 euroa jaetaan kumppanuusavustuksena.

– Teemme yhdistysten kanssa kumppanuussopimuksia kaupunkistrategian mukaisesti. Kumppanuudet ovat sellaisia, että niistä hyötyvät sekä yhdistys että kaupunki, Marke Rautiala esittelee.

– Kumppanuusavustusten hakijat pisteytetään seuraavasti: toiminnan aktiviisuus 35 prosentti, uusista toimintasisällöistä 25 prosenttia, erilaiset ja 25 prosenttia ja jäsenmäärä 15 prosenttia.

Kaupunki haluaa kannustaa yhdistyksiä projekteihin ja hankkeisiin, joihin yhdistykset voivat hakea ulkopuolista rahoitusta. Tätä rahaa jaetaan 5000 euroa esimerkiksi viidelle kohteelle tuhat euroa per hanke.

Urheilustipendit säilyvät ja niitä jaetaan nuorille lupaaville urheilijoille sekä menestyjille. Mikäli urheilijastipendejä tai projektirahaa jää jakamatta, kohdistetaan sitä kumppanuusavustuksiin.

Toimitila-avustus poistuu

Suunnitteilla olevaa avustusten jakomallia esiteltiin järjestöväelle viime viikolla. Yhdistysten edustajat saivat kertoa oman mielipiteensä kaupungin suunnitelmista. Jaettavan summan pieni koko ihmetytti.

– On tiedossamme, että niukkuutta tässä jaetaan. Parhaimmillaan hakijoita voi olla jopa 80, mutta uudella mallilla haluamme karsia tuen hakijoiden joukosta niin sanottuja pöytälaatikkoyhdistyksiä pois, Marke Rautiala kertoo.

Joillain yhdistyksillä toiminnassa on mukana enemmän ihmisiä kuin virallisia jäseniä. Siksipä osa yhdistystoimijoista piti kyseenalaisena sitä, että jäsenmäärä on yksi pisteytysperusteista.

– Meillä Kemin Innossa alle 15-vuotiaat eivät ole jäseniä, mutta silti suuri osa seuramme harrastajista on lapsia, kertoi Kemin Innon puheenjohtaja Kimmo Arstio tilaisuudessa.

Toimitila-avustuksen poistuminen huolestuttaa muun muassa Rytikarin eläkeläisten Aili Virtalaa.

– Olen myös Veitsiluodon työväentalon asialla. Kaupunki on avustanut taloa 1980-luvulta saakka sillä perusteella, että tarjoamme tiloja kaupunkilaisille. Aina avustus on pienentynyt: viime vuoden avustuksella saimme lämmitettyä taloa puoli vuotta. Olemme kyllä kovasti huolissamme, jos avustukset vedetään nollille, Virtala totesi.

Jouhevampaa käyttöä

Kimmo Arstio muistutti, että yhteiskunnan verovaroilla rakennetut tilat pitäisi pystyä vapaalle kansalaisjärjestötoiminnalle tarjoamaan nykyistä jouhevammin.

– Olemme jatkuvasti törmänneet siihen, etteivät tilat ole käytössä, mikäli iltavalvoja on sairastunut. Mielestäni ei tarvita aina kaupungin työntekijää vahtimaan, vaan seurat voisivat vastata ovien avaamisesta ja sulkemisesta.

HYTE-koordinaattori Janne Jylkkä Kemin kaupungilta kertoo, että kaupunki myöntää seurojen vuorot esimerkiksi koulujen liikuntasaleihin, mutta koulut määrittelevät käyttöehdot. Ehtona iltakäytölle on ollut se, että kaupungin työntekijä on tilassa paikan päällä.

Jylkkäkin näkisi kuitenkin järkevänä sen, että seuroja vastuutetaan huolehtimaan tiloista ja ennen kaikkea siitä, ketkä pääsevät tiloihin sisälle.

– Varmasti löytyy äitejä ja isiä portsareiksi, mikäli tilojen saaminen on siitä kiinni.

Kemin kaupunki jatkaa edelleen alle 18-vuotiaiden liikuntaharrastusten tukemista tarjoamalla alaikäisille ilmaisia liikuntavuoroja. Partiolaisten lippukunnanjohtaja Satu Tervaniemi Pohjolan tytöistä ja Kemin kotkista esitti toivomuksen, että myös muut kuin urheiluseurat saisivat ilmaiset tilat alle 18-vuotiaille harrastajilleen.