Tavoitteena hyvä elämä - Lapin Kansa

Kaupallinen yhteistyö

Tavoitteena hyvä elämä

Hyvinvointiyhteiskuntamme tarjoaa monipuolisia palveluita. Elämässään toisten apua tarvitseville ne ovat tuiki tärkeä turvaverkko.

Aina tässä työssä ei onnistuta parhaalla mahdollisella tavalla. Viime viikkoina on julkisuudessa kerrottu vanhusten ja vammaisten palveluyksiköissä havaituista ongelmista.

Seurakunnat ovat olleet jo pitkään läheinen ja arvostettu kumppani yhteiskuntamme vanhus- ja vammaispalveluissa. Tätä suhdetta kannattaa vaalia ja mahdollisuuksien mukaan vahvistaakin - varsinkin silloin, kun kumppanilla on vaikeuksia.

Kun puhumme seurakunnissa tehtävästä vanhus- ja vammaistyöstä, liitämme sen mielessämme helposti tiettyihin seurakunnan työntekijöihin, diakoniatyöntekijöihin, ehkä myös pappeihin ja kanttoreihin.

Tässä työssä korostuu kieltämättä diakoninen lähtökohta. Mutta silloin meidän on hyvä pysähtyä siihen, miten kirkkojärjestyksemme diakonian tehtävän sanoittaa: ”Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta”.

Kristillinen lähimmäisenrakkaus heittää siis jokaiselle meistä seurakunnan jäsenenä saman haasteen. Emme voi ulkoistaa lähimmäisestä välittämistä yhteiskunnalle, emmekä edes seurakunnan työntekijöille.

Siksi on hyvä muistaa kysyä itseltä: Riittääkö lähimmäisestä välittämiseen se, että veroeuroilla tuen yhteiskunnan tarjoamia palveluita? Riittääkö, että sen lisäksi laitan ropoja kolehtiin ja hyväntekeväisyyskeräyksiin?

Henkilökohtainen lähimmäisestä välittäminen ei useinkaan vaadi ihmeellisiä tekoja. Riittää, kun muistaa: Joku odottaa, että ottaisin yhteyttä. Tulisin käymään. Tai sitä, että vain aivan arkisessa tapaamisessa kysyisin: Mitä sinulle kuuluu? Miten olet jaksanut? Asettuisin kuuntelijaksi. Ei erityisesti auttajaksi, eikä toisen yläpuolelle. Mutta olisin läsnä.

Tällaisilla kohtaamisilla on upea nimi. Ne ovat sielunhoitoa.

Hannu Ojalehto

vt. kirkkoherra

Tornion seurakunta


Kaupallinen yhteistyö

Lue myös