Seurakunnat valmistautuvat tulevaan - Lapin Kansa

Kaupallinen yhteistyö

Seurakunnat valmistautuvat tulevaan

Useimpien seurakuntien jäsenmäärä on ollut jatkuvassa laskussa eivätkä Kirkkohallituksen äskettäin julkaisemat ennusteet tuo suunnanmuutosta näkyville. Keminmaan seurakunnan tilanne näyttää tuon ennusteen mukaisesti siltä, että 10 vuoden aikana jäsenmäärä vähenee noin tuhannella jäsenellä. Ennusteet ovat ennusteita, eikä niissä ole voitu ottaa huomioon paikallisia kehitysnäkymiä, mutta suunta on selkeästi tiedossa ja siihen täytyy varautua.

Jäsenmäärän vähentyminen ja väestöprofiilin painottuminen eläkeikäisiin vähentävät verotulojen määrää ja menojen sopeuttamista tarvitaan. Keminmaan seurakunta on luottamushenkilöiden järkevillä päätöksillä lähtenyt vihdoinkin talousasioita oikaisemaan. Viimeisimmässä kirkkovaltuuston kokouksessa päätettiin myydä sekä Honkamaan leirikeskus että Maulan seurakuntatalo, joiden käyttöaste on ollut erittäin alhainen ja vuosittaiset ylläpitokustannukset kymmeniä tuhansia euroja. Vähällä käytöllä olevien kiinteistöjen ylläpidon sijaan varoja tulee käyttää seurakuntalaisten palvelemiseen koko seurakunnan alueella.

Seurakunnat panostavat hyvään toimintaan ja haluavat ylläpitää seurakunnan jäseniä mukana tuossa toiminnassa. Edelleen haluamme kastaa mahdollisimman monta lasta ja saattaa seurakuntamme jäsenet arvokkaasti viimeiseen lepoonsa. Kirkollisten toimitusten rinnalla kulkee myös seurakunnan perustehtävän mukaiset toiminnat: säännöllinen jumalanpalveluselämä ja muut yhteiset kokoontumiset sekä nuorisotyön, diakonian ja lähetyksen toiminnat. Näissä seurakunta on omimmillaan ja tehtävänsä ytimessä myös tulevaisuudessa.

Ari Rautakoski

Keminmaan vs. kirkkoherra


Kaupallinen yhteistyö

Lue myös