Seurakunnan tervehdys - Lapin Kansa

Kaupallinen yhteistyö

Seurakunnan tervehdys

Pääsiäinen on juhlien juhla ja kirkkovuoden keskus. Pääsiäisen aihe, Kristuksen ylösnousemus, on kristillisen uskon keskeinen asia.

Seurakunnan  tervehdys

Alatornion kirkon alttaritaulu kertoo Golgatan tapahtumista.

Tero Saapunki, vt. kirkkoherra

Pääsiäisaamun aurinko

Pääsiäinen on juhlien juhla ja kirkkovuoden keskus. Pääsiäisen aihe, Kristuksen ylösnousemus, on kristillisen uskon keskeinen asia.

Nimi pääsiäinen viittaa paastosta pääsemiseen. Kristikunnassa nimen alkuperä juontuu Egyptin orjuudesta pääsemisestä. Se alettiin nähdä ennusmerkkinä siitä, että Kristus vapautti ihmiskunnan synnin, kuoleman ja turmiovaltojen orjuudesta.

Magdalan Maria ja se toinen Maria tulivat katsomaan Jeesuksen hautaa sapatin päätyttyä. Silloin Herran enkeli laskeutui taivaasta ja sanoi heille: ”Älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. (Matt. 28:1–6) Nai-set lähtivät haudalta viemään sanomaa Jeesuksen opetuslapsille. Sanoma kuuluu: Kristus on herätetty kuolleista. Hän on voittanut kuoleman, synnin ja kadotuksen vallan. Ylösnousemus vahvistaa, että Jeesus on Jumalan Poika, pääsiäisaamun aurinko.

Seurakunta elää ihmisten arkea ja juhlaa. Työtä tehdään monilla eri lahjoilla. Tarvitaan niin työntekijöitä, luottamushenkilöitä kuin vapaaehtoisia vastuunkantajiakin, kaikkia seurakuntalaisia.

Seurakunta tarvitsee ja kutsuu juuri sinua, hyvä lukija. Oletko miettinyt, mitä seurakuntalaisena saat omalle kohdallesi? Onko jotain, mitä toivoit, mutta jouduitkin pettymään? Mitä odotat seurakunnalta omaan elämääsi? Kerrothan ajatuksiasi eteenpäin, jotta seurakunta tavoittaa sinut ja asiasi. Ole yhteydessä, sinun terveisesi ovat tärkeitä.

Tiedätkö, mitä kaikkea Tornion seurakunta tarjoaa, myös sinulle? Käytössäsi ovat esimerkiksi viikoittaiset jumalanpalvelukset, kaikenikäisiä etsivä monipuolinen kerhotoiminta, perheneuvonta ja diakonia, kirkkoherranvirasto sukuselvityksineen ja muine palveluineen sekä vaikkapa huhtikuun Naistenpäivät. Tässä pääsiäisliitteessä kerrotaan sekä pääsiäisen ajan että muista tapahtumistamme. Tule mukaan!

Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa ja kotiseurakuntaamme tarvitaan juuri nyt – kuin auringoksi keskuuteemme. Toimimme ihmisten odotusten, toiveiden ja pettymystenkin tunneilmastossa. Tarvitsemme toisiamme ja yhteistyötä niin lähiympäristön kuin rovastikunnankin alueella. Ja olemme edelleen riippuvaisia Jumalan siunauksesta ja varjeluksesta. Hänen Poikansa antoi tehtäväksemme lähetyskäskyn, joka yhä rohkaisee meitä työhön. Siinä Jeesus lupaa: ”Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti” (Matt. 28:20).

Toivotan kaikille siunattua pääsiäisen aikaa, Kristus on ylösnoussut!

tero.saapunki@evl.fi


Kaupallinen yhteistyö

Lue myös