Ryhmärakennuttaminen vaatii yhteisen kauppalistan ja ammattitaitoisen kapellimestarin – ”Asukkaat rakennuttavat oman kotinsa yhdessä laadittujen budjettien ja sopimusten mukaan” - Lapin Kansa

Kaupallinen yhteistyö

Ryhmärakennuttaminen vaatii yhteisen kauppalistan ja ammattitaitoisen kapellimestarin – ”Asukkaat rakennuttavat oman kotinsa yhdessä laadittujen budjettien ja sopimusten mukaan”

Sopimussuhteen solmineet Lapin Ryhmärakennuttajat Oy ja Turusta käsin operoiva Schauman Arkkitehdit Oy ovat yksilöllisten ja kohtuuhintaisten asumisratkaisujen asialla. Yksi oivallinen ratkaisu on ryhmärakennuttaminen, joka mahdollistaa niin rivi- kuin kerrostalojen rakennuttamisen yhteistyössä muiden asukkaiden, eli tulevien naapurien kanssa.

Ryhmärakennuttamisesta puhutaan silloin, kun joukko ihmisiä ryhtyy yhdessä rakennuttamaan itselleen koteja. Kohteena voivat olla esimerkiksi rivitalot tai vaikka kymmeniä asuntoja käsittävä kerrostalo kaupungin keskustassa. Asuntojen tulevat omistajat, eli asukkaat tiimiytyvät ja luovat keskinäisiä sopimuksia, joiden turvin asunnot rakennutetaan ja räätälöidään kunkin tarpeisiin sopivaan muotoon.

– Ryhmärakennuttamisessa vaikutusmahdollisuus on suora ja asukas saa sellaisen kodin kuin haluaa. Koti suunnitellaan itselle, ryhmässä laadittujen budjettien ja sopimusten mukaan. Jokainen ryhmän jäsen on mukana tekemässä hankkeen ”kauppalistaa”, jossa määritellään, millaisen kodin kukin haluaa ja millaisia hankintoja tehdään, pohjustaa Schauman Arkkitehdit Oy:n toimitusjohtaja ja arkkitehti Janne Helin.

Kyse on siis sekä yhteisöllisestä että yksilöllisestä rakennuttamishankkeesta, jonka päämääränä on ryhmään kuuluvien henkilöiden tarpeet ja toiveet täyttävien kotien rakennuttaminen. Niin ollen ryhmän jäsenet ovat paitsi tulevia asukkaita, myös rakennuttajia – mutta eivät kuitenkaan rakentajia. Ryhmärakennuttamisesta näkee joskus puhuttavan ryhmärakentamisena, mikä on sangen harhaanjohtava termi.

– Asukkaat eivät itse rakenna, vaan rakennuttavat. Ryhmärakennushankkeet vaativat aina eri alojen ammattilaisia ja vahvaa asiantuntijuutta joko ryhmän sisältä tai ulkopuolelta tilattuna. Onnistunut hanke vaatii kapellimestarin, joka johtaa koko orkesteria, Helin muotoilee.

Selvää säästöä ilman välikäsiä

Ryhmärakennuttamishankkeet jaetaan asukaslähtöisiin ja rakennuttajakonsulttijohtoisiin hankkeisiin. Rakennuttamismenetelmänä se sijoittuu jonnekin omatoimirakennuttamisen ja rakennuttajaliikevetoisen rakennuttamisen välimaastoon. Asukaslähtöisissä hankkeissa asukkaat lyöttäytyvät itsenäisesti yhteen, sopivat tavoitteista ja hankkivat itse sekä konsultti- ja suunnittelupalvelut että rahoituksen ja tontin. Rahoitus perustuu joko ryhmän jäsenten omaan budjettiin tai pankkilainaan, yleensä molempiin.

– Asukaslähtöisissä hankkeissa ryhmä hoitaa itsenäisesti kaikki hankkeeseen kuuluvat tehtävät. Usein tulevat asukkaat myös perustavat asunto-osakeyhtiön, mikä helpottaa yhteistyötä, Helin mainitsee.

Kustannustehokkuus korostuu yhdessä tehden ja hankkien. Perinteisempään, omatoimiseen asunnon rakennuttamiseen verrattuna ryhmärakennuttajat hyötyvät suuresti tiimityöstä, etenkin mitä tulee rakennuttamiseen liittyviin sopimuksiin ja kustannuksiin.

– On eri asia mennä ostamaan vesikalusteita, ovenkahvoja ja laattoja yksinään kuin isommassa ryhmässä. Ryhmärakennuttamisessa kustannusten arviointi on tavallista selkeämpää ja parhaimmillaan yhteishankinnat tarkoittavat selvää säästöä kaikille osapuolille ilman välikäsiä, Helin havainnoi.

Jos omatoimisen rakennushankkeen suunnittelu ei tunnu hyvältä ratkaisulta, voi ryhmä lähteä mukaan esimerkiksi rakennuttajakonsultin valmistelemaan rakennushankkeeseen. Silloin konsulttitoimintaa harjoittava taho toimii aktiivisena osapuolena keräten asukkaat kasaan ja etsien rakennuttamishankkeelle tontin ja rahoituksen. Sen jälkeen hän laatii tarvittavat suunnitelmat yhteistyössä ryhmän jäsenten kanssa. Rakennusliikevetoisissa hankkeissa rakennusliike toimii puolestaan sekä konsulttina että rakentajana.

– Arkkitehtitoimistona meille jokainen asiakas ja hanke on yhtä tärkeä riippumatta siitä, toteutetaanko se ryhmärakennuttamismenetelmällä vai ei. Asiakkaan niin halutessa, me voimme toimia managerin roolissa ja taata sen, että asukas saa mieleisensä kodin. Ammattilaisina meillä on ajantasainen tieto siitä, mikä on hyvä asuntotyyppi kulloinkin kyseessä olevan asiakkaan tarkoituksiin, Helin ynnää.

– Ja normaalien rakentamiseen liittyvien tehtävien lisäksi ryhmärakennuttajakonsultti luo toiminnalle jäntevyyttä projektin etenemiseen ja varmistaa myös taloudellisen tasa-arvon osakkaiden välillä, hän lisää.

Meillä ja muualla

Entä millaista suosiota ryhmärakennuttamismalli nauttii kotimaassa ja muualla?

Helinin mukaan ryhmärakennuttaminen on vielä verrattain vähäistä ja valtaväestölle vierasta. Tilastollisesti kasvua on kuitenkin nähtävillä aiempiin vuosiin verrattuna.

– Lapin ryhmärakennuttajilla on enemmän kokemusta sieltä pohjoisesta. Tiedän, että Rovaniemellä on toteutettu muutamia kohteita ja pääkaupunkiseudulla niitä on jo useampia. Muualla maailmassa ryhmärakennuttaminen on varmasti yleisempää ja rantautumassa meille pikku hiljaa, hän toteaa.

Parhaimmillaan ryhmärakennuttamishankkeiden lopputuloksena syntyy asukkaiden toiveita ja tarpeita vastaavia koteja, tyytyväisiä asukkaita, sekä rakennuksia, jotka palvelevat tarkoitustaan ja ovat edukseen sekä sisältä että ulkoa. Ja mitä tulee Lapin Ryhmärakennuttajat Oy:n ja Schauman Arkkitehdit Oy:n väliseen yhteistyöhön, on sellaista varmastikin odotettavissa myös tulevaisuudessa.


Kaupallinen yhteistyö

Lue myös