Mikä on Joulun juhla ja miksi vietämme Joulua? - Lapin Kansa

Kaupallinen yhteistyö

Mikä on Joulun juhla ja miksi vietämme Joulua?

Olemme siirtymässä kirkkovuoden kulussa Adventin aikaan, joka on valmistautumista Joulun suureen juhlaan, Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen syntymän juhlaan. Tämä juhlan aihe ja tarkoitus on näin yleisesti tiedossamme, mutta miksi oikeastaan Joulu kristillisenä juhlana on niin tärkeä? Sitä on hyvä pysähtyä miettimään, kun alamme valmistautua tähän juhlaan.

Mikä on Joulun juhla ja miksi vietämme Joulua?

Kristillisen Kirkon juhlat ja pyhät ovat syntyneet julistamaan sitä sanomaa joka meille on ilmoitettuna pyhässä Raamatussa, Vanhan ja Uuden Testamentin kirjoituksissa. Siten myös Joulun sanoma ja tämän juhlan vietto saa syvimmän tarkoituksensa Jumalan ilmoituksesta.

Evankeliumit kertovat meille Jeesuksen syntymästä, siitä puhuvat sekä Matteuksen että Luukkaan evankeliumit. Markuksen evankeliumi lähtee liikkeelle Jeesuksen toiminnan alkamisesta ja Johanneksen evankeliumi alkaa vielä kauempaa, ajasta ennen Jeesuksen syntymää ja siitä saamme syvemmän kuvan Joulun merkityksestä.

Johanneksen evankeliumi alkaa näillä sanoilla: ”Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.” (Joh.1:1) Ja sitten on jakeessa 14 nämä sanat: ”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta.” Tämä on Johanneksen jouluevankeliumi ”Sana tuli lihaksi”, Jumala tuli ihmiseksi, kun Hänen Poikansa Jeesus syntyi tänne maailmaan. Teologiassa tätä tapahtumaa kuvataan sanalla inkarnaatio, lihaksituleminen ja tässä on koko kristillisen uskon ydin, että Jumala on lähettänyt oman Poikansa tänne maailmaan Vapahtajaksi ja sen syntien sovittajaksi.

Siten toteutuivat jo Vanhassa Testamentissa annetut lupaukset tulevasta Messiaasta. Kristillinen Kirkko tunnustaa tämän uskontunnustuksessaan näillä sanoilla: ”Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja Neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi,”. (Nikean uskontunnustus) Joulun juhla julistaa meille siis että meille on syntynyt Vapahtaja ja syntiemme sovittaja kun Jumala antoi oman Poikansa tänne maailmaan. Siitä muistuttaa myös pienoisevankeliumi Joh.3:16. Tämä on hyvä muistaa kun hiljennymme viettämään Joulun juhlaa ja valmistaudumme siihen kodeissa ja seurakunnassa.

 


Kaupallinen yhteistyö

Lue myös