Lappia panostaa biotalouteen ja kestävään kehitykseen - Lapin Kansa

Kaupallinen yhteistyö

Lappia panostaa biotalouteen ja kestävään kehitykseen

Lappian koulutustarjonta on laajentunut bioenergia-, maatalous-, metsä- ja luonnontuotealoilla. Opinnoissa hyödynnetään Louen opetusmaatilaa ja biokaasulaitosta.

Lea Ruotsalainen
Lappia panostaa biotalouteen ja kestävään kehitykseen

Kemin kaupungilla on Lappian kanssa tiivis kehityskumppanuussuhde, jonka yksi painopiste on bio- ja kiertotalous. ”Biotaloudessa perinteiset toimialojen väliset raja-aidat hälventyvät ja syntyy uudenlaista toimialarajat ylittävää yhteistyötä,” Louen toimipaikkapäällikkö Jarmo Saariniemi tietää.

Tervolan Louella sijaitseva biokaasulaitos on tiettävästi maailman pohjoisin karjanlannasta biokaasua tuottava yksikkö. Biokaasu, eli metaani syntyy lietelannasta ja pelloilta korjatusta vihermassasta.

– Biologinen prosessi tuottaa lämpöja sähköenergiaa oppilaitoksen tilojen ja pian myös uuden puutarha-alan koulutuksen kasvihuoneen lämmitykseen, toteaa koulutuskuntayhtymä  Lappian johtaja/rehtori Virpi Lilja.

Luomumaatila oppimisympäristönä

Louen opetusmaatilalla pyritään pieneen hiilijalanjälkeen ja kestävään kehitykseen energiaomavaraisen tuotannon avulla. Lappian perustama biokaasulaitos toimii sekä oppimisympäristönä, että esimerkkinä energiatuotannon mahdollisuuksista maatalousalalla. Mahdollisuudet ovat monet.

– Biokaasua jatkojalostetaan sähköksi ja liikennepolttoaineeksi. Sivutuotteena saatavaa luomulannoitetta tullaan hyödyntämään luomupeltojen lannoituksessa, Louen toimipaikkapäällikkö Jarmo Saariniemi kertoo.

Uusiutuvia energianlähteitä hyödynnetään Louen opetusmaatilalla laajasti. Tuulivoimaa käytetään sähkön tuottamiseen ja aurinkoenergiaa veden lämmitykseen.

– Luonnonvarojen kestävä käyttö on globaalisti välttämätön kehityssuunta. Bio- ja kiertotalouden keinoin voidaan säästää ja hyödyntää tehokkaammin käytössä olevia luonnonvaroja. Koulutuspuolella pitää panostaa tämän asian edistämiseen, Lilja korostaa.

Kemin kaupunki kumppanuudessa mukana

Lappialla on vahva panostus biotalouden koulutuksiin. Useita elinkeinollisia bio- ja kiertotalouden hankkeita on vireillä yhteistyössä Kemin kaupungin kanssa.

– Nuorille, ammattikoulusta kiinnostuneille suosittelen hakeutumista Lappian uusiin koulutusohjelmiin. Työllistymisnäkymät näillä aloilla ovat kotiseudulla tulevina vuosina varsin hyvät, Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen kannustaa.

Lappian uuden strategian keskiössä on bio- ja kiertotalous, teknologia ja teollisuus, luonto, elämykset ja älykäs rakentaminen. Sen myötä myös koulutustarjonnassa puhaltavat uudet tuulet. Louen toimipaikalla starttaa bioenergia-alan, viljelijän ja lihanjalostajan uudet ammattitutkinnot syksyllä 2018. Lisäksi luonnontuotealan ammattitutkinto käynnistyy Torniossa ja Muoniossa huhtikuussa.

– Louen yksikön oppimisympäristöjä käytetään tehokkaasti perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijoiden opetuksessa. Ne ovat myös arvokas lisä lappilaisen elinkeinoelämän kehittämisessä niin koulutuksen kuin tutkimuksenkin näkökulmasta, Saariniemi summaa.

Lisätietoja koulutuksista: www.lappia.fi.


Kaupallinen yhteistyö

Lue myös