Kaupallinen yhteistyö

Kaikkikanavaisuus käsissä

Virtuaalitodellisuus, 3D-puhelinnäytöt ja aktiivinen elämäntyyli luovat raamit moderneille verkkokaupoille ja -käyttäytymiselle. Tämä vaatii modernin teknologian, asiakaslähtöisen sisällöntuotannon yhteensovittamista ja asiakaspsykologiaa.

Kaikkikanavaisuus käsissä

Eheän asiakaskokemuksen ja kaikkikanavaisuuden saavuttamiseksi vaaditaan tiimityötä ja tarkkaa suunnittelua. Kuvassa toimitusjohtaja KTM Taina Torvela (vas.), projektipäällikkö KTM Päivi Kilpimaa ja copywriter KTM Maria Nordström.

Kaikkikanavaisessa viestinnässä eli Omnichannellissa kaikki kanavat toimivat hyvin yhteen, eikä viestit ja toiminnot eroa eri kanavissa.

Omnichannel viestii yhdenmukaisesti kaikkien kanavien kautta asiakkaille, poiketen perinteisestä monikanavaisuudesta sillä, että kanavat ovat synkronoitu keskenään täydentämään toisiaan eheän asiakaskokemuksen varmistamiseksi.

Omnichannellissa asiakkaat eivät huomaa eroa käyttäessään mobiilisovellusta tai tehdessään ostoksia myymälässä, mutta hyötyvät esim. lisäpalveluista.

Tällaisia ovat profiloidut palvelut, joita asiakas  saa mobiiliin astuessaan liikkeeseen. Verkkopalveluita suunniteltaessa yritysten tulisikin huomioida koko digiympäristö sekä panostaa integroiviin lisäpalveluihin.

Mobiilin rooli verkkokauppa-ostoissa vahvistuu entisestään ja jos verkkokauppasi ei vielä ole optimoitu mobiilille, nyt on viimein aika reagoida!

Googlen mukaan yli 60% internetin käyttäjistä selaa verkkokauppoja ja viettää aikaa verkossa älypuhelimella yhtä usein kuin pöytäkoneella. Lähtökohtana on siis oltava, että verkkokauppa toimii saumattomasti laitteesta riippumatta ja nopeasti. Verkkovierailija pitää valloittaa sekunneissa.

Lisäpalvelua digisti

Miksi mobiilioptimointi ja kaikkikanavaisuus sitten kannattavat? Suunnittelussa käyttäjälähtöisyys ja asiakasymmärrys ovat kaiken A ja O. Tekniikka on vain osa asiaa – merkityksellisempää on erilaistavien palveluominaisuuksien ja sisältöjen jalostaminen.

– Ostokokemuksen ja verkkoasioinnin sujuvuus sekä asiakkaan huomiointi digitaalisten palveluominaisuuksien osalta lisäävät asiakkaan uskollisuutta, sanoo Ajatuksen toimitusjohtaja Taina Torvela.

Google suosii hakutuloksissaan mobiilioptimoituja ja integroituja verkkokauppoja. Kun yritys haluaa näkyviä hakutuloksia ja lisätä asiakkaan asiointimukavuutta, pitää verkkokaupasta tehdä responsiivinen sekä panostaa palvelusisältöihin.

Verkkoasiointipalvelujen onnistunut työstäminen edellyttääkin tehokasta markkinointi-, brändijohtamisen-, konseptointi-, muotoilu- ja teknologiaosaamisen yhteensovittamista.

Ajatus 15 vuotta

Yrittäjä Taina Torvela perusti Mainostoimisto Ajatus Oy:n toisella äitiyslomallaan vuonna 2002. Yritys viettää 15-vuotisjuhlaa syyskuussa.

– Tyttöni on kasvanut teiniksi ja Ajatus on kehittynyt esitetyöstäjästä konseptien ja brändien kehittäjäksi sekä kaupallisten myynninedistämisratkaisujen tuottajaksi, sanoo Torvela.

Kuten monella muullakin toimialalla, muutostahti ja ketterien palvelusisältöjen hiominen ovat olleet elinehto. Erikoistuminen ja markkinalähtöisten modernien toimintamallien omaksuminen ovat edesauttaneet asiakkaiden liiketoiminnan edistämistarpeissa.

– Meidän tehtävä on yksinkertaisesti viedä pidemmälle asiakkaidemme tuloksellista markkinointia, oivaltaen ostajalähtöiset sisällöt, erottuvaa muotoilutyötä varten, kiteyttää ekonomi Taina Torvela.

Mainostoimisto Ajatus Oy

VIE PIDEMMÄLLE

– Perustettu vuonna 2002.

– Myynninedistäjä, palvelukehittäjä, tulosmittaaja sekä jatkuvan kilpailu- ja erilaistamiskyvyn jalostaja.

– Yritys on erikoistunut brändinhallintaan, palvelumuotoiluun (konseptointi, kaupallistaminen, lanseeraus) sekä verkkopalveluiden tuottamiseen.

– Omistaja, ekonomi KTM Taina Torvela.

MYYVÄT VERKKOPALVELUT

– UI/UX -palvelulla teemme käyttäjälähtöiset, profiloivat, modernit ja responsiiviset verkkopalvelut sekä verkkokaupat.

– Yhdistettynä BrändiTehoon, joka linjaa markkinaorientoituneesti kilpailukykyä edistävän mielikuvan, verkkopalvelut vahvistaa asiakasuskollisuutta.

– Katso referenssit osoitteessa ajatus.fi


Kaupallinen yhteistyö

Lue myös