Iva­los­sa va­rau­du­taan ke­vät­tul­vaan, jää liian heikkoa sa­hauk­siin, pen­ke­rei­tä ko­ro­te­taan

-
Kuva: Olli Miettunen

Ivalojoen vesistäalueella on ennätyksellinen lumitilanne, minkä vuoksi alueella varaudutaan mahdolliseen tulvariskiin.

Lumen vesiarvo on Ivalojoen vesistöalueella ennätyksellinen. Lumen vesiarvo oli hieman yli 250 millimetriä, kun vastaavan ajankohdan suurin arvo on aikaisempien vuosien mittauksissa ollut hieman yli 200 millimetriä. Tämä siis tarkoittaa, että lunta on maastossa keskimäärin 250 kiloa neliömetrillä.  Ennusteiden mukaan lumen vesiarvon arvioidaan nousevan ennen sulamisen alkamista hieman yli 300 mm.

– Tämän hetkisen keskiennusteen mukaan Ivalojoen virtaama nousee Pajakoskella noin 700 kuutiometriin sekunnissa, ja huippu ajoittuu toukokuun 20. päivän tietämille. Maksimiennusteessa virtaama olisi noin 1 300 kuutiometriä sekunnissa. Suurin havaittu virtaama 1 045 kuutiometriä sekunnissa  on vuodelta 2005 ja silloin tulvapenkereet estivät tulvan leviämisen Ivalon keskustaan, Lapin Ely-keskus kertoo tiedotteessaan.

Tässä vaiheessa kevättä ei vielä pystytä arvioimaan mikä tulvan lopullinen suuruus on, sillä tulvan suuruuteen vaikuttaa kevään eteneminen ja tulevien sateiden määrä.

– Sulamisen ajankohdan lämpötila vaikuttaa myös merkittävästi tulvan suuruuteen. Jos lumen sulaminen tapahtuu vähitellen, voi suurista lumimääristä huolimatta tulla tavanomaisen suuruinen tulva.

Penkereitä korotetaan, jää liian heikkoa sahauksiin

Viranomaiset ovat ryhtyneet varautumistoimenpiteisiin.

– Inarijärven säännöstelyyn on varauduttu tavallista syvemmällä kevätkuopalla, eli vesi pyritään laskemaan järvelle asetetun tavoitevyöhykkeen alaosaan, mikä tarkoittaa veden laskua noin 20 cm keskimääräistä alemmaksi. Tällä pyritään saamaan sulamisvesille mahdollisimman paljon tilaa, ja helpottamaan tulva-aikaista tilannetta. Alimmillaan vesipinta jää kuitenkin noin 50-60 cm säännöstelyn alarajan yläpuolelle, tiedotteessa todetaan.

Poikkeuksellisen talven aiheuttaman tulvariskin vuoksi Inarin kunta on päättänyt nostaa Ivalon tulvapenkereiden suojaustasoa ja korottaa Ivalon tulvapenkereitä erityisesti sillan alapuolisella osuudella. Lisäksi huolto- ja korotustoimenpiteitä tehdään myös muilla kunnan omistamilla penkereillä.

– Inarin kunta on hakenut penkereiden korotukseen valtion avustusta ja aloittaa toimenpiteet mahdollisimman pian.

Ivalojoen teräsjään paksuudet ovat mittaushistorian heikoimmat, keskimäärin vain noin 15 senttimetriä. Koska jäät ovat poikkeuksellisen heikot, ei jääsahauksia Ivalojoella näin ollen voida suorittaa.

–  Jääsaha painaa 10 tonnia ja vaatii noin 50 cm teräsjäätä kantavuuden vuoksi. Heikko jäätilanne luonnollisesti pienentää myös riskiä jääpatojen syntymiselle.

Jäätilanne tulee erityisesti huomioida jäällä liikkuessa, koska kelien lämmetessä jäät heikkenevät hyvin nopeasti.

Oman omaisuuden suojaaminen jokaisen omalla vastuulla

Tulvauhan alaisten kiinteistöjen omistajia pyydetään varautumaan kevään tulvatilanteeseen seuraamalla aktiivisesti tiedotteita, hankkimalla tarvittaessa suojaustarvikkeita ja siirtämällä oma irtain omaisuus pois tulva-alueelta. Myös vakuutuksen kattavuus tulvavahinkojen varalta kannattaa tarkistaa.

Oman omaisuuden suojaaminen on jokaisen omalla vastuulla. Suurtulvatilanteessa kunnalla ja pelastusviranomaisella on paljon kiireellisiä pelastustehtäviä, minkä vuoksi heidän resurssit eivät riitä yksittäisten asukkaiden omaisuuden suojaamiseen. Tulvakeskus on koonnut ohjeita kansalaisille tulvatilanteessa toimimiseen.

Tulvatilanteen kehittymistä ja varoituksia voi seurata Tulvakeskuksen sivuilla osoitteessa www.tulvakeskus.fi.