Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Eh­dok­kaal­ta: Voimaa vas­tak­kain­aset­te­lus­ta

Hyvinvointialueen tulee kyetä yhteensovittamaan keskenään ristiriitaisia näkemyksiä. Olen asunut Lapissa lähes 40 vuotta usealla eri paikkakunnalla ja tehtävissäni ollut tekemissä kaikkien alueen kuntien kanssa. Vuosikymmenien aikana olen saanut käsityksen, että Lappi saa voimansa vastakkainasettelusta.

Pysyviä vastinpareja ovat Rovaniemi/Kemi, Kemi/Tornio, kaupungit/maaseutukunnat, kirkonkylät/turistikeskukset, saamelaiset/suomalaiset ja varsinaiset lappilaiset/junantuomat. Osaamme muodostaa myös tilannekohtaisia vastakkainasetteluja, kuten matkailuelinkeino/kaivoshankkeet tai tuulimyllyt/poroelinkeino.