Brän­di­ky­se­ly: Luonto erottaa Ro­va­nie­men muista kau­pun­geis­ta

Kaupunkibrändiään uudistava Rovaniemi kysely julkisti ensimmäisen asukaskyselyn tulokset ja avasi uuden.

Arktinen ja luonnonläheinen. Enemmistö kyselyyn vastanneista valitsi tämän vastausvaihtoehdon, kun kysyttiin mikä tekee Rovaniemestä erityisen. Lukijan kuva on otettu kolme vuotta sitten Ounasvaaralla.
Arktinen ja luonnonläheinen. Enemmistö kyselyyn vastanneista valitsi tämän vastausvaihtoehdon, kun kysyttiin mikä tekee Rovaniemestä erityisen. Lukijan kuva on otettu kolme vuotta sitten Ounasvaaralla.
Kuva: Ilkka Kuha

Rovaniemen kaupunki uudistaa parhaillaan brändiään. Osana tätä järjestettiin asukaskysely 1.–20. lokakuuta.

Ensimmäiseen asukaskyselyyn, kaupungin sisäiseen sekä yrittäjille suunnattuun kyselyyn saatiin rovaniemeläisiltä ja Rovaniemestä kiinnostuneilta yhteensä 1 650 vastausta.

Kyselyyn osallistuttiin projektia varten luodulla verkkosivustolla sekä kasvotusten: työryhmä jalkautui lokakuussa keskustaan ja kyliin.

– Sekä kysely että kaupunkilaisten kanssa käydyt lukuisat keskustelut toivat esille työn tarpeellisuuden. Asukkailta, yrittäjiltä ja henkilöstöltä on tullut hyviä näkökulmia kaupunkibrändin ja koko kaupungin kehittämiseen, kaupungin viestintäpäällikkö Riikka Heikkilä kommentoi kaupungin tiedotteessa.

Into ja optimismi hukassa

Kysymykseen ”Mikä mielestäsi vaikuttaa Rovaniemen imagoon eniten?” lähes neljännes vastasi ”Positiiviset tulevaisuuden näkymät niin työpaikkojen kuin kaupungin kehityshankkeiden suhteen” ja vajaa viidennes ”Monipuolinen kattaus erikoisliikkeitä, palveluita, ravintoloita”. Vähiten vastaajia, vain viisi prosenttia valitsi vaihtoehdon ”Visuaalinen ja graafinen ilme”.

Rovaniemen nykyiseen brändiin tyytyväisiä oli noin viidennes vastaajista, tyytymättömiä reilu kolmannes. Loput eivät tienneet, mikä kaupungin ilme ja brändi on.

Lauseen aloitukseen ”Rovaniemeläinen on yleensä…” Reilu neljännes vastasi ”avulias ja aikaansaava”  ja toinen reilu neljännes ”harmiton ja tavallinen”.

Vaihtoehto ”optimistinen ja innostava” koettiin rovaniemeläisiä huonoimmin kuvaavaksi, sen valitsi vain neljä prosenttia vastaajista.

Enemmistö vastaajista oli yhtä mieltä vastauksesta kysymykseen ”Mikä on se tekijä, joka erottaa Rovaniemen muista kaupungeista niin kotimaassa, kuin kansainvälisestikin?”. Vaihtoehdon ”luonto, joka alkaa heti takapihoiltamme” valitsi 51 prosenttia vastaajista.

Joulupukin valitsi vastaukseksi vain kuusi ja kulttuuritarjonnan kolme prosenttia kyselyyn osallistuneista.

Historia esiin

Kysymykseen ”Mitä kerrot Rovaniemestä ystävillesi tai kaupungista kiinnostuneille?” valitsi peräti 41 prosenttia vaihtoehdon ”Rovaniemellä kaunis luonto on läsnä kaikkialla”. Hännän huipuksi jäi vaihtoehto ”Rovaniemellä on hyvä ja nuorekas tekemisen meininki, joka tempaa mukaansa”, jonka valitsi ainoastaan seitsemän prosenttia vastaajista.

Kysymykseen ”Mikä väri kuvaa Rovaniemeä mielestäsi parhaiten?” yli kolmannes vastasi sininen, ja vajaa neljännes vihreä. Vähiten kannatusta, vain kaksi prosenttia, sai pinkki.


Kysymykseen ”Mikä väri kuvaa Rovaniemeä mielestäsi parhaiten?” yli kolmannes vastasi sininen, ja vajaa neljännes vihreä. Vähiten kannatusta, vain kaksi prosenttia, sai pinkki.

Suurimman yksimielisyyden vastaajissa herätti kysymys ”Pitäisikö Rovaniemen historiaa ja omintakeista paikallisuutta tuoda enemmän esiin kaupungin katukuvassa, julkisessa viestinnässä sekä ilmeessä?”. Peräti 92 prosenttia vastaajista otti myönteisen kannan.

Kysymykseen ”Mikä tekee Rovaniemestä erityisen?” runsaat kaksi kolmasosaa vastasi ”arktinen ja luonnonläheinen”. Seuraavaksi eniten vastaukseksi valittiin vaihtoehtoja ”kompakti ja pikkukaupunkimainen”,  ”kansainvälinen, avoin ja nykyaikainen” sekä ”turvallinen sekä lapsi- ja perheystävällinen”. Vähiten, vain kaksi prosenttia vastaajista, valitsi vaihtoehdon  ”tyylikäs, hienostunut, viehättävä”.

Nyt kysytään tulevaisuudesta

Uudistuksen seuraava vaihe on kaupungin brändikonseptin hiominen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Keskiviikkona marraskuun 5. päivä julkaistaan toinen kysely, jossa kartoitetaan tarkemmin näkökulmia tulevaisuuden Rovaniemestä.

Löytyykö Rovaniemeltä vielä piilossa olleita tai olevia vahvuuksia? Mitä onnistumisia tai erityispiirteitä Rovaniemi voisi tuoda näkyvämmin esiin? Miten asukkaat ja vierailijat voisivat osallistua itse kaupungin kehittämiseen?

Ensimmäisen asukaskyselyn tuloksia esitellään nyt next.rovaniemi.fi -sivustolla, jossa pääsee osallistumaan myös projektin seuraavaan vaiheeseen.

– Tavoitteena on luoda kaupunkibrändi, jonka kaikki rovaniemeläiset kokevat omakseen. Tarvitsemmekin vielä lisää näkemyksiä Rovaniemen kehittämisestä, jotta projektin seuraava vaihe saisi yhtä paljon “polttoainetta”, kuin mitä ensimmäinen kysely jo tuotti, Riikka Heikkilä toteaa.

Kaupunkibrändin uudistamisella Rovaniemi tavoittelee yhtenäisellä tavalla eri kohderyhmiä puhuttelevaa eheää brändiä, jonka avulla arktisen pääkaupungin vetovoima ja pitovoima kasvavat.

Projektin etenemiseen ja taustoihin voi tutustua sivustolla next.rovaniemi.fi