Yt-neuvottelut
OP:n syksyn toiset yt-neuvottelut ohi – irtisanottuja tällä kertaa ainakin 270

OP:n syksyn toiset yt-neu­vot­te­lut ohi – ir­ti­sa­not­tu­ja tällä kertaa ainakin 270

12.11.2019 09:30

Nordea va­roit­ti tu­le­vis­ta hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­sis­tä – Työn­te­ki­jöi­den ir­ti­sa­no­mi­sia osat­tiin odottaa jo, kun johto meni al­ku­syk­sys­tä uusiksi

24.10.2019 10:43
Seitsemällä Lapin kunnalla on köyhäinavulle nyt kysyntää – Velkaantuminen kiihtyy ja samalla paineet verojen korottamiseen ja palvelujen karsimiseen kasvavat

Seit­se­mäl­lä Lapin kun­nal­la on köy­häin­avul­le nyt ky­syn­tää – Vel­kaan­tu­mi­nen kiihtyy ja samalla paineet verojen ko­rot­ta­mi­seen ja pal­ve­lu­jen kar­si­mi­seen kas­va­vat

19.10.2019 07:00
Savukoski aloittaa yt-neuvottelut – kunnalla on noin 70 työntekijää

Sa­vu­kos­ki aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – kun­nal­la on noin 70 työn­te­ki­jää

07.10.2019 20:25
OP aloittaa taas yhteistoimintaneuvottelut – nyt vähennystarve voi koskea 290 työtehtävää OP Ryhmän keskusyhteisössä

OP aloit­taa taas yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut – nyt vä­hen­nys­tar­ve voi koskea 290 työ­teh­tä­vää OP Ryhmän kes­kus­yh­tei­sös­sä

01.10.2019 12:05

OP aloit­taa jälleen yt-neu­vot­te­lut – vä­hen­tää enin­tään 290 työ­teh­tä­vää

01.10.2019 10:59
Kuusamolainen puunjalostusyhtiö Pölkky aloittaa yt-neuvottelut – esitys ei sisällä irtisanomisia

Kuu­sa­mo­lai­nen puun­ja­los­tus­yh­tiö Pölkky aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – esitys ei sisällä ir­ti­sa­no­mi­sia

28.09.2019 13:37
Revontulen Posti sulki ovensa – Lapin kaikki postipalvelut jatkossa alihankkijoilla, Napapiirin postikonttoria lukuun ottamatta

Re­von­tu­len Posti sulki ovensa – Lapin kaikki pos­ti­pal­ve­lut jat­kos­sa ali­hank­ki­joil­la, Na­pa­pii­rin pos­ti­kont­to­ria lukuun ot­ta­mat­ta

27.09.2019 17:07
Revontulen posti sulkee ovensa tänään Rovaniemellä – keskustan postipalvelut hoidetaan jatkossa Pohjolankadun R-kioskilla

Re­von­tu­len posti sulkee ovensa tänään Ro­va­nie­mel­lä – kes­kus­tan pos­ti­pal­ve­lut hoi­de­taan jat­kos­sa Poh­jo­lan­ka­dun R-kios­kil­la

27.09.2019 12:19
Mehiläinen Länsi-Pohja aloittaa yt-neuvottelut - "Tähtäämme toiminnallisiin muutoksiin, emme  henkilöstövähennyksiin"

Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­ja aloit­taa yt-neu­vot­te­lut - "Täh­tääm­me toi­min­nal­li­siin muu­tok­siin, emme hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­siin"

25.09.2019 18:25
Kemijärvi aloittaa yt-neuvottelut – taloudellisia tavoitteita ei ole, neuvotteluita pidetään varotoimenpiteenä

Ke­mi­jär­vi aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – ta­lou­del­li­sia ta­voit­tei­ta ei ole, neu­vot­te­lui­ta pi­de­tään va­ro­toi­men­pi­tee­nä

23.09.2019 19:33
Viiden johtajan palli uhattuna – Rovaniemen kaupungin työntekijät roikkuvat löysässä hirressä vielä viikkoja

Viiden joh­ta­jan palli uhat­tu­na – Ro­va­nie­men kau­pun­gin työn­te­ki­jät roik­ku­vat löy­säs­sä hir­res­sä vielä viik­ko­ja

16.09.2019 18:02
Rovaniemen kaupungin yt-neuvottelut päättyivät – enintään 12 irtisanotaan

Ro­va­nie­men kau­pun­gin yt-neu­vot­te­lut päät­tyi­vät – enin­tään 12 ir­ti­sa­no­taan

16.09.2019 13:20