Yt-neuvottelut
Viimeisin 24 tuntia
Olympiakomiteassakin alkavat yt-neuvottelut – koskevat yli 60:tä henkeä

Olym­pia­ko­mi­teas­sa­kin alkavat yt-neu­vot­te­lut – kos­ke­vat yli 60:tä henkeä

01.04.2020 17:50
Koronan vaikutus Tornion talouteen on vielä auki – Puskurina toimivat ylijäämät on nopeasti syöty

Koronan vai­ku­tus Tornion ta­lou­teen on vielä auki – Pus­ku­ri­na toi­mi­vat yli­jää­mät on no­peas­ti syöty

01.04.2020 16:56
Viikko
Rovaniemen kaupunki käynnistää yt-neuvottelut – varhaiskasvatuspalvelun työntekijöitä lomautetaan

Ro­va­nie­men kau­pun­ki käyn­nis­tää yt-neu­vot­te­lut – var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lun työn­te­ki­jöi­tä lo­mau­te­taan

01.04.2020 12:51
46 prosenttia lappilaisyrityksistä on jo ilmoittanut lomautuksista tai yt-neuvotteluista – "Lappi reagoi muuta maata nopeammin"

46 pro­sent­tia lap­pi­lais­yri­tyk­sis­tä on jo il­moit­ta­nut lo­mau­tuk­sis­ta tai yt-neu­vot­te­luis­ta – "Lappi reagoi muuta maata no­peam­min"

31.03.2020 16:12
Torniossa henkilöstölle yt-ilmoitus – 250 henkilöllä on työ vähentynyt koronan vuoksi

Tor­nios­sa hen­ki­lös­töl­le yt-il­moi­tus – 250 hen­ki­löl­lä on työ vä­hen­ty­nyt koronan vuoksi

30.03.2020 21:23
Kemin kaupunginhallituksen sosiaalidemokraatit vaativat malttia kaupungin lomautussuunnitelmiin – 150 työntekijän lomauttaminen ei ole demareiden mukaan linjassa kaupunginhallituksen periaatteiden kanssa

Kemin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen so­siaa­li­de­mo­kraa­tit vaa­ti­vat malttia kau­pun­gin lo­mau­tus­suun­ni­tel­miin – 150 työn­te­ki­jän lo­maut­ta­mi­nen ei ole de­ma­rei­den mukaan lin­jas­sa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pe­ri­aat­tei­den kanssa

29.03.2020 10:25
Yt-ilmoituksia satelee nyt päivittäin – Lomautusuhan alla on jo yli 3 100 lappilaista

Yt-il­moi­tuk­sia satelee nyt päi­vit­täin – Lo­mau­tus­uhan alla on jo yli 3 100 lap­pi­lais­ta

27.03.2020 16:23
Brp Finland käynnisti yt-neuvottelut, lomautuksiin tähtäävä menettely koskee kaikkia 400 työntekijää

Brp Finland käyn­nis­ti yt-neu­vot­te­lut, lo­mau­tuk­siin täh­tää­vä me­net­te­ly koskee kaikkia 400 työn­te­ki­jää

27.03.2020 10:54
Lappset aloittaa yt-neuvottelut – lomautusuhan alla 269 henkilöä

Lappset aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – lo­mau­tus­uhan alla 269 hen­ki­löä

27.03.2020 10:20
Kemin kaupunki aloittaa yt-neuvottelut henkilöstön lomautuksista – syynä ylivoimainen taloudellinen haaste

Kemin kau­pun­ki aloit­taa yt-neu­vot­te­lut hen­ki­lös­tön lo­mau­tuk­sis­ta – syynä yli­voi­mai­nen ta­lou­del­li­nen haaste

26.03.2020 15:04
Kuukausi ja vanhemmat
Lehto Group päätti yt-neuvottelut ja aloittaa heti uudet – yhtiö varautuu työtilanteen muutoksiin ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mian takia

Lehto Group päätti yt-neu­vot­te­lut ja aloit­taa heti uudet – yhtiö va­rau­tuu työ­ti­lan­teen muu­tok­siin ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mian takia

25.03.2020 11:25
Ainakin 45 lappilaista yritystä on ilmoittanut yt-neuvotteluista koronaviruksen takia

Ainakin 45 lap­pi­lais­ta yri­tys­tä on il­moit­ta­nut yt-neu­vot­te­luis­ta ko­ro­na­vi­ruk­sen takia

24.03.2020 15:02
Veikkausliigan FC Lahti aloitti yt-neuvottelut - Lentopalloliitto lomauttaa

Veik­kaus­lii­gan FC Lahti aloitti yt-neu­vot­te­lut - Len­to­pal­lo­liit­to lo­maut­taa

23.03.2020 21:21
Hiihtoliitto aloittaa yt-neuvottelut - tavoitteena nopea reagointi toiminnallisten vahinkojen minimoimiseksi

Hiih­to­liit­to aloit­taa yt-neu­vot­te­lut - ta­voit­tee­na nopea rea­goin­ti toi­min­nal­lis­ten va­hin­ko­jen mi­ni­moi­mi­sek­si

20.03.2020 18:45

Lii­gas­sa jälleen yt-il­moi­tus: JYP aloit­taa neu­vot­te­lut mah­dol­li­sis­ta lo­mau­tuk­sis­ta

19.03.2020 18:09
VR:n matkustajamäärät romahtivat, junaliikenne supistuu – yhtiö aloittaa yt-neuvottelut koko henkilöstön lomauttamiseksi

VR:n mat­kus­ta­ja­mää­rät ro­mah­ti­vat, ju­na­lii­ken­ne su­pis­tuu – yhtiö aloit­taa yt-neu­vot­te­lut koko hen­ki­lös­tön lo­maut­ta­mi­sek­si

17.03.2020 21:46

Osuus­kaup­pa Arina aloit­taa yt-neu­vot­te­lut ko­ro­na­vi­ruk­sen takia – sel­vi­tyk­ses­sä hen­ki­lös­tön lo­mau­tus­tar­ve

16.03.2020 16:51
Marttiini siirtää pääosan puukkotuotannostaan Vääksyyn – erikoistuotteiden valmistus ja tuotekehitys pysyvät Rovaniemellä

Mart­tii­ni siirtää pääosan puuk­ko­tuo­tan­nos­taan Vääk­syyn – eri­kois­tuot­tei­den val­mis­tus ja tuo­te­ke­hi­tys pysyvät Ro­va­nie­mel­lä

16.03.2020 15:59

Han­dels­ban­ken suun­nit­te­lee Ro­va­nie­men kont­to­rin sul­ke­mis­ta

10.03.2020 10:40
Finnair lomauttaa työntekijänsä viikoiksi ja peruu lentoja koronavirusalueille – talouselämä varautuu epidemiaan

Finnair lo­maut­taa työn­te­ki­jän­sä vii­koik­si ja peruu lentoja ko­ro­na­vi­rus­alueil­le – ta­lous­elä­mä va­rau­tuu epi­de­miaan

04.03.2020 13:55