Yt-neuvottelut
Santasportin yt-neuvottelut päättyivät: kahden johtajan sopimukset loppuvat, tilalle etsitään uusi –muita irtisanomisia ei välttämättä tule

San­tas­por­tin yt-neu­vot­te­lut päät­tyi­vät: kahden joh­ta­jan so­pi­muk­set lop­pu­vat, tilalle et­si­tään uusi –muita ir­ti­sa­no­mi­sia ei vält­tä­mät­tä tule

16.01.2020 17:14
Fiskars Group aloittaa 476 toimihenkilöä koskevat yt-neuvottelut Suomessa – Irtisanomisten odotetaan koskevan korkeintaan 60 työntekijää

Fiskars Group aloit­taa 476 toi­mi­hen­ki­löä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut Suo­mes­sa – Ir­ti­sa­no­mis­ten odo­te­taan kos­ke­van kor­kein­taan 60 työn­te­ki­jää

13.01.2020 14:13
Rovaniemen Kehityksen yt-neuvottelut päätökseen, neljää voi odottaa irtisanominen

Ro­va­nie­men Ke­hi­tyk­sen yt-neu­vot­te­lut pää­tök­seen, neljää voi odottaa ir­ti­sa­no­mi­nen

04.12.2019 18:10
Kemijärvi käynnistää yt-neuvottelut – 50 työntekijää osa-aikaistetaan tai irtisanotaan

Ke­mi­jär­vi käyn­nis­tää yt-neu­vot­te­lut – 50 työn­te­ki­jää osa-ai­kais­te­taan tai ir­ti­sa­no­taan

02.12.2019 19:44
Santasport aloittaa yhteistoimintaneuvottelut – tavoitteena selkeyttää tehtäviä, henkilöstövähennykset mahdollisia

San­tas­port aloit­taa yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut – ta­voit­tee­na sel­keyt­tää teh­tä­viä, hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­set mah­dol­li­sia

27.11.2019 13:25
Sodankylä aloittaa yt-neuvottelut –Lomautukset ja irtisanomiset ovat mahdollisia, myös ulkoistamisia harkitaan

So­dan­ky­lä aloit­taa yt-neu­vot­te­lut –Lo­mau­tuk­set ja ir­ti­sa­no­mi­set ovat mah­dol­li­sia, myös ul­kois­ta­mi­sia har­ki­taan

25.11.2019 16:13
Sodankylä harkitsee yt-neuvotteluita – Tämän vuoden tulos uhkaa mennä yli kolme miljoonaa euroa miinukselle

So­dan­ky­lä har­kit­see yt-neu­vot­te­lui­ta – Tämän vuoden tulos uhkaa mennä yli kolme mil­joo­naa euroa mii­nuk­sel­le

19.11.2019 17:51
Ilkka-Yhtymän yt-neuvottelut päättyivät 26 henkilön irtisanomiseen – Ilkka ja Pohjalainen yhdistyvät, molempien päätoimittajat jäävät pois tehtävistään

Ilk­ka-Yh­ty­män yt-neu­vot­te­lut päät­tyi­vät 26 hen­ki­lön ir­ti­sa­no­mi­seen – Ilkka ja Poh­ja­lai­nen yh­dis­ty­vät, mo­lem­pien pää­toi­mit­ta­jat jäävät pois teh­tä­vis­tään

18.11.2019 10:38
OP:n syksyn toiset yt-neuvottelut ohi – irtisanottuja tällä kertaa ainakin 270

OP:n syksyn toiset yt-neu­vot­te­lut ohi – ir­ti­sa­not­tu­ja tällä kertaa ainakin 270

12.11.2019 09:30

Nordea va­roit­ti tu­le­vis­ta hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­sis­tä – Työn­te­ki­jöi­den ir­ti­sa­no­mi­sia osat­tiin odottaa jo, kun johto meni al­ku­syk­sys­tä uusiksi

24.10.2019 10:43
Seitsemällä Lapin kunnalla on köyhäinavulle nyt kysyntää – Velkaantuminen kiihtyy ja samalla paineet verojen korottamiseen ja palvelujen karsimiseen kasvavat

Seit­se­mäl­lä Lapin kun­nal­la on köy­häin­avul­le nyt ky­syn­tää – Vel­kaan­tu­mi­nen kiihtyy ja samalla paineet verojen ko­rot­ta­mi­seen ja pal­ve­lu­jen kar­si­mi­seen kas­va­vat

19.10.2019 07:00
Savukoski aloittaa yt-neuvottelut – kunnalla on noin 70 työntekijää

Sa­vu­kos­ki aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – kun­nal­la on noin 70 työn­te­ki­jää

07.10.2019 20:25
OP aloittaa taas yhteistoimintaneuvottelut – nyt vähennystarve voi koskea 290 työtehtävää OP Ryhmän keskusyhteisössä

OP aloit­taa taas yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut – nyt vä­hen­nys­tar­ve voi koskea 290 työ­teh­tä­vää OP Ryhmän kes­kus­yh­tei­sös­sä

01.10.2019 12:05

OP aloit­taa jälleen yt-neu­vot­te­lut – vä­hen­tää enin­tään 290 työ­teh­tä­vää

01.10.2019 10:59
Kuusamolainen puunjalostusyhtiö Pölkky aloittaa yt-neuvottelut – esitys ei sisällä irtisanomisia

Kuu­sa­mo­lai­nen puun­ja­los­tus­yh­tiö Pölkky aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – esitys ei sisällä ir­ti­sa­no­mi­sia

28.09.2019 13:37
Revontulen Posti sulki ovensa – Lapin kaikki postipalvelut jatkossa alihankkijoilla, Napapiirin postikonttoria lukuun ottamatta

Re­von­tu­len Posti sulki ovensa – Lapin kaikki pos­ti­pal­ve­lut jat­kos­sa ali­hank­ki­joil­la, Na­pa­pii­rin pos­ti­kont­to­ria lukuun ot­ta­mat­ta

27.09.2019 17:07
Revontulen posti sulkee ovensa tänään Rovaniemellä – keskustan postipalvelut hoidetaan jatkossa Pohjolankadun R-kioskilla

Re­von­tu­len posti sulkee ovensa tänään Ro­va­nie­mel­lä – kes­kus­tan pos­ti­pal­ve­lut hoi­de­taan jat­kos­sa Poh­jo­lan­ka­dun R-kios­kil­la

27.09.2019 12:19
Mehiläinen Länsi-Pohja aloittaa yt-neuvottelut - "Tähtäämme toiminnallisiin muutoksiin, emme  henkilöstövähennyksiin"

Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­ja aloit­taa yt-neu­vot­te­lut - "Täh­tääm­me toi­min­nal­li­siin muu­tok­siin, emme hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­siin"

25.09.2019 18:25
Kemijärvi aloittaa yt-neuvottelut – taloudellisia tavoitteita ei ole, neuvotteluita pidetään varotoimenpiteenä

Ke­mi­jär­vi aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – ta­lou­del­li­sia ta­voit­tei­ta ei ole, neu­vot­te­lui­ta pi­de­tään va­ro­toi­men­pi­tee­nä

23.09.2019 19:33
Viiden johtajan palli uhattuna – Rovaniemen kaupungin työntekijät roikkuvat löysässä hirressä vielä viikkoja

Viiden joh­ta­jan palli uhat­tu­na – Ro­va­nie­men kau­pun­gin työn­te­ki­jät roik­ku­vat löy­säs­sä hir­res­sä vielä viik­ko­ja

16.09.2019 18:02