Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Yritykset ja elinkeinot
Viimeisin 4 tuntia
Juhlapukujen ja materiaalien kierrätys näkyy jo Linnan juhlissa – Vaateala: "Siirtymä vastuulliseen vaatteiden kuluttamiseen ei onnistu ilman kannustimia"

Juh­la­pu­ku­jen ja ma­te­riaa­lien kier­rä­tys näkyy jo Linnan juh­lis­sa – Vaa­tea­la: "Siir­ty­mä vas­tuul­li­seen vaat­tei­den ku­lut­ta­mi­seen ei onnistu ilman kan­nus­ti­mia"

18:49
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Kiinteistösijoittajat ostivat Kemin Tullimakasiinin ja vuokraavat sen Sisäsatamasta kiinnostuneille yrityksille

Kiin­teis­tö­si­joit­ta­jat ostivat Kemin Tul­li­ma­ka­sii­nin ja vuok­raa­vat sen Si­sä­sa­ta­mas­ta kiin­nos­tu­neil­le yri­tyk­sil­le

16:30
Tilaajille
Vasta viidennes Rovaniemen omakotiasujista lajittelee biojätteen – ilmoitus keräystavasta tulee tehdä jo lähiviikkoina

Vasta vii­den­nes Ro­va­nie­men oma­ko­ti­asu­jis­ta la­jit­te­lee bio­jät­teen – il­moi­tus ke­räys­ta­vas­ta tulee tehdä jo lä­hi­viik­koi­na

16:18
Tilaajille
Kemin asemarakennus ja tavara-asema huudettiin nettihuutokaupassa 59 000 eurolla

Kemin ase­ma­ra­ken­nus ja ta­va­ra-ase­ma huu­det­tiin net­ti­huu­to­kau­pas­sa 59 000 eurolla

11:00
Tilaajille
Viikko
Lapin yliopiston ylioppilaskunta lopettaa Lapin ylioppilaslehden rahoittamisen

Lapin yli­opis­ton yli­op­pi­las­kun­ta lo­pet­taa Lapin yli­op­pi­las­leh­den ra­hoit­ta­mi­sen

05.12.2023 20:28
Tilaajille
Auttin kappelista kauppa? Kauppias Reino Rinne ostaisi rakennuksen, mutta Rovaniemen seurakunta ei voi myydä

Auttin kap­pe­lis­ta kauppa? Kaup­pias Reino Rinne ostaisi ra­ken­nuk­sen, mutta Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta ei voi myydä

05.12.2023 15:23 18
Tilaajille
Vataset teollisuus solmi aiesopimuksen yhteistyöstä norjalaisen Circan kanssa

Vataset teol­li­suus solmi aie­so­pi­muk­sen yh­teis­työs­tä nor­ja­lai­sen Circan kanssa

05.12.2023 14:30 7
Tilaajille
Muutosneuvottelut päättyivät: Metsäkeskus vähentää 50 työntekijää ja muuttaa 30 työsuhdetta määräaikaisiksi

Muu­tos­neu­vot­te­lut päät­tyi­vät: Met­sä­kes­kus vä­hen­tää 50 työn­te­ki­jää ja muuttaa 30 työ­suh­det­ta mää­rä­ai­kai­sik­si

04.12.2023 14:36 1
IL: Kolarilainen hotelli Aurora Estate sulkee ovensa puolentoista vuoden kuluttua

IL: Ko­la­ri­lai­nen hotelli Aurora Estate sulkee ovensa puo­len­tois­ta vuoden ku­lut­tua

04.12.2023 14:08
Tilaajille
Metsähallitus karsii 43 vakituista työtehtävää muutosneuvotteluiden päätteeksi

Met­sä­hal­li­tus karsii 43 va­ki­tuis­ta työ­teh­tä­vää muu­tos­neu­vot­te­lui­den päät­teek­si

04.12.2023 11:00 4
Tilaajille
Iissä sijaitsee erikoinen kivijalkakauppa, joka tunnetaan etelässä asti – Yrittäjäsisaruksilla on edelleen myynnissä 10 000 VHS-kasettia

Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

03.12.2023 16:00 2
Tilaajille
Pohjoisen kasvualusta vientiyrityksille – metsäkonemyyjä Jere Konttila tunnistaa Ranuan vetovoiman
Mainos Ranuan kunta

Poh­joi­sen kas­vu­alus­ta vien­ti­yri­tyk­sil­le – met­sä­ko­ne­myy­jä Jere Kont­ti­la tun­nis­taa Ranuan ve­to­voi­man

02.12.2023 06:00
Hintafarssin norjalaisyhtiöt voisivat joutua jopa oikeuteen Suomessa – Sähköpörssisekoilua selvittävällä Energiavirastolla on useita keinoja puuttua

Hin­ta­fars­sin nor­ja­lais­yh­tiöt voi­si­vat joutua jopa oi­keu­teen Suo­mes­sa – Säh­kö­pörs­si­se­koi­lua sel­vit­tä­väl­lä Ener­gia­vi­ras­tol­la on useita keinoja puuttua

01.12.2023 13:34 5
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Rovaniemi tavoittelee datakeskusta – viileä ilmasto, vesivoima ja turvallisuuspoliittiset muutokset voivat toimia houkuttimena

Ro­va­nie­mi ta­voit­te­lee da­ta­kes­kus­ta – viileä il­mas­to, ve­si­voi­ma ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­set muu­tok­set voivat toimia hou­kut­ti­me­na

30.11.2023 16:30 8
Tilaajille
Olkiluoto 3:n sähköntuotanto edelleen poikki – uuden arvion mukaan tuotanto jatkuu iltapäivällä

Ol­ki­luo­to 3:n säh­kön­tuo­tan­to edel­leen poikki – uuden arvion mukaan tuo­tan­to jatkuu il­ta­päi­väl­lä

30.11.2023 11:29 2
Mikko Keränen Kittilän kultakaivoksen johtajaksi

Mikko Keränen Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen joh­ta­jak­si

30.11.2023 10:28
Tilaajille
Olkiluoto 3 tippui pois kantaverkosta - sähköntuotanto keskeytynyt

Ol­ki­luo­to 3 tippui pois kan­ta­ver­kos­ta - säh­kön­tuo­tan­to kes­key­ty­nyt

29.11.2023 15:17 7
Olkiluoto 3:n sähköntuotanto keskeytyi – myös Ruotsissa ongelmia ydinvoiman kanssa

Ol­ki­luo­to 3:n säh­kön­tuo­tan­to kes­key­tyi – myös Ruot­sis­sa on­gel­mia ydin­voi­man kanssa

29.11.2023 15:00 5
Tilaajille
NRK: Finnmarkin suurin maanomistaja FeFo asettui vastustamaan Davvin tuulivoimahanketta

NRK: Finn­mar­kin suurin maan­omis­ta­ja FeFo asettui vas­tus­ta­maan Davvin tuu­li­voi­ma­han­ket­ta

05.12.2023 16:14
Tilaajille
Hyväntekeväisyystapahtuman järjestävä Rovaniemen wanhat markkinat ei haluaisi maksaa vuokraa kaupungille – yhdistys kerää nimiä vetoomukseen

Hy­vän­te­ke­väi­syys­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­vä Ro­va­nie­men wanhat mark­ki­nat ei ha­luai­si maksaa vuokraa kau­pun­gil­le – yh­dis­tys kerää nimiä ve­too­muk­seen

28.11.2023 22:28 10
Tilaajille