Yrittäjyys
Mitä tapahtuu, kun henkeen ja vereen yrittäjähenkinen joutuu hakemaan firmansa konkurssiin? Taina Torvelan ensimmäinen tunne oli valtava häpeä –Sitten hän huomasi, kuinka väärässä olikaan

Mitä ta­pah­tuu, kun henkeen ja vereen yrit­tä­jä­hen­ki­nen joutuu ha­ke­maan fir­man­sa kon­kurs­siin? Taina Tor­ve­lan en­sim­mäi­nen tunne oli valtava häpeä –Sitten hän huo­ma­si, kuinka vää­räs­sä olikaan

06.12.2019 07:30
Tilaajille
Työelämä tarvitsee lisää armollisuutta – Krista Kohtakangas halusi antaa äänen yrityksensä alasajon tai konkurssin kokeneille yrittäjille

Työ­elä­mä tar­vit­see lisää ar­mol­li­suut­ta – Krista Koh­ta­kan­gas halusi antaa äänen yri­tyk­sen­sä alas­ajon tai kon­kurs­sin ko­ke­neil­le yrit­tä­jil­le

16.11.2019 07:01
Tilaajille
Tutkimus: Yritysten jatkajat ovat tyypillisesti konkareita, joilla on ollut useampia eri yrityksiä, heidän rinnalleen kaivattaisiin myös nuoria

Tut­ki­mus: Yri­tys­ten jat­ka­jat ovat tyy­pil­li­ses­ti kon­ka­rei­ta, joilla on ollut useam­pia eri yri­tyk­siä, heidän rin­nal­leen kai­vat­tai­siin myös nuoria

06.11.2019 06:00
Apupojasta yhtiökumppaniksi – Mikko Riskilä on Rovaniemen vuoden nuori yrittäjä

Apu­po­jas­ta yh­tiö­kump­pa­nik­si – Mikko Riskilä on Ro­va­nie­men vuoden nuori yrit­tä­jä

03.11.2019 14:06
Choco Deli kasvoi autotallista kahden liikkeen yritykseksi – Jouko Rajanen on Rovaniemen vuoden yrittäjä

Choco Deli kasvoi au­to­tal­lis­ta kahden liik­keen yri­tyk­sek­si – Jouko Rajanen on Ro­va­nie­men vuoden yrit­tä­jä

02.11.2019 22:00

Nyt voi kysyä neu­vo­ja: Ro­va­nie­mel­lä mar­ras­kuus­sa pal­ve­lu­päi­vä yrit­tä­jil­le

30.10.2019 11:02
Ranualainen Veken Kaluste laajenee Lahteen ja Vantaalle  – Ranuan työpaikkojen toivotaan lisääntyvän

Ra­nua­lai­nen Veken Kaluste laa­je­nee Lahteen ja Van­taal­le – Ranuan työ­paik­ko­jen toi­vo­taan li­sään­ty­vän

22.10.2019 20:28
Ranuan yrittäjät vaativat kunnalta elinvoimatyökaluja

Ranuan yrit­tä­jät vaa­ti­vat kun­nal­ta elin­voi­ma­työ­ka­lu­ja

22.10.2019 18:26
Tapojärven matka on vienyt Muonion koulukyydeistä kaivosten ja teollisuuden luottopelaajaksi

Ta­po­jär­ven matka on vienyt Muonion kou­lu­kyy­deis­tä kai­vos­ten ja teol­li­suu­den luot­to­pe­laa­jak­si

20.10.2019 09:00
Tilaajille
Tapojärvi Oy sai valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon

Ta­po­jär­vi Oy sai val­ta­kun­nal­li­sen yrit­tä­jä­pal­kin­non

19.10.2019 22:15
Hallituksen politiikka saa yrittäjäväeltä välttävän arvosanan – jää melkein luokalle

Hal­li­tuk­sen po­li­tiik­ka saa yrit­tä­jä­väel­tä vält­tä­vän ar­vo­sa­nan – jää melkein luo­kal­le

18.10.2019 14:58

Kysely: yk­sin­yrit­tä­jil­lä on halua työl­lis­tää kai­kil­la toi­mia­loil­la, mutta suh­dan­ne­odo­tuk­set silti las­ke­neet

15.10.2019 10:00
Kivijalkakaupat pitävät pintansa kovassa kisassa: Riskejä ei oteta omistustiloista, vaan mennään toiselle vuokralaiseksi

Ki­vi­jal­ka­kau­pat pitävät pin­tan­sa kovassa ki­sas­sa: Riskejä ei oteta omis­tus­ti­lois­ta, vaan mennään toi­sel­le vuok­ra­lai­sek­si

14.10.2019 07:30
88-vuotias Onni Kitti ei malta jäädä eläkkeelle – "Teen romukauppaa päivittäin"

88-vuo­tias Onni Kitti ei malta jäädä eläk­keel­le – "Teen ro­mu­kaup­paa päi­vit­täin"

07.10.2019 17:49
Mielipide Seppo Kinnunen

Yrit­tä­jiä vai lii­ke­toi­min­nan har­joit­ta­jia?

28.09.2019 06:00
Suomalainen menestystarina alkoi, kun ekonomi eksyi väärää junaan – nyt ketju takoo kovaa tulosta

Suo­ma­lai­nen me­nes­tys­ta­ri­na alkoi, kun ekonomi eksyi väärää junaan – nyt ketju takoo kovaa tulosta

27.09.2019 07:00
Tilaajille
Lappilaista lähiruokaa ympäri Suomea – Lapin Krassi on kasvanut menestyväksi yritykseksi

Lap­pi­lais­ta lä­hi­ruo­kaa ympäri Suomea – Lapin Krassi on kas­va­nut me­nes­ty­väk­si yri­tyk­sek­si

20.09.2019 18:17
Oluthuoneen terassi on hiertänyt Rovaniemen kävelykadun yrittäjien mieltä: "Pelisääntöjä pitää noudattaa"

Olut­huo­neen terassi on hier­tä­nyt Ro­va­nie­men kä­ve­ly­ka­dun yrit­tä­jien mieltä: "Pe­li­sään­tö­jä pitää nou­dat­taa"

19.09.2019 21:45