Yrittäjyys
Kuukausi
Mielipide Mikkel Näkkäläjärvi

Lu­ki­jal­ta: Malttia ja em­pa­tiaa ko­ro­na­vi­rus­kes­kus­te­luun

30.03.2020 11:58
Näkymätön vastustaja vei kauppakeskusten asiakkaat – Osa vuokraisännistä on valmiita siirtämään vuokria

Nä­ky­mä­tön vas­tus­ta­ja vei kaup­pa­kes­kus­ten asiak­kaat – Osa vuok­ra­isän­nis­tä on val­mii­ta siir­tä­mään vuokria

26.03.2020 15:37
Tilaajille
Koronan varjo häilyy pienen falafel-kojun yllä – "Jos joudun lopettamaan, en tiedä, mitä teen”

Koronan varjo häilyy pienen fa­la­fel-ko­jun yllä – "Jos joudun lo­pet­ta­maan, en tiedä, mitä teen”

24.03.2020 07:00
14 vuotta sitten moni ei ymmärtänyt rovaniemeläisen Toni Kurvisen liikeideaa – Nyt etäyhteyksiä kysyvät melkein kaikki

14 vuotta sitten moni ei ym­mär­tä­nyt ro­va­nie­me­läi­sen Toni Kur­vi­sen lii­ke­ideaa – Nyt etä­yh­teyk­siä kysyvät melkein kaikki

20.03.2020 11:25
Etujärjestön vinkkejä koronatilanteen kurittamille yrittäjille: Apua verojen lykkäyksestä ja maksujoustoista

Etu­jär­jes­tön vink­ke­jä ko­ro­na­ti­lan­teen ku­rit­ta­mil­le yrit­tä­jil­le: Apua verojen lyk­käyk­ses­tä ja mak­su­jous­tois­ta

17.03.2020 19:08
Haaparannan K-Raudan tilat uudelle yrittäjälle –Herajärven visiona on kehittää Triple B:stä enemmän miehistäkin makua puhutteleva tavaratalo

Haa­pa­ran­nan K-Rau­dan tilat uudelle yrit­tä­jäl­le –He­ra­jär­ven visiona on ke­hit­tää Triple B:stä enemmän mie­his­tä­kin makua pu­hut­te­le­va ta­va­ra­ta­lo

16.03.2020 09:52
Suomen Yrittäjien Pentikäinen: Koronahelvetti on irti

Suomen Yrit­tä­jien Pen­ti­käi­nen: Ko­ro­na­hel­vet­ti on irti

14.03.2020 11:12
Vanhemmat
Mielipide Jenni Pulska

Lu­ki­jal­ta: Lapin toivo on nuorten yrit­tä­jyy­des­sä

25.02.2020 17:02
Sodankylässä kunnan ja yrittäjien yhteishanke kannustaa kuluttajia käyttämään paikallisia palveluja – paikalliset tuotteet ja yritykset saavat pian oman Likiliike-sertifikaatin

So­dan­ky­läs­sä kunnan ja yrit­tä­jien yh­teis­han­ke kan­nus­taa ku­lut­ta­jia käyt­tä­mään pai­kal­li­sia pal­ve­lu­ja – pai­kal­li­set tuot­teet ja yri­tyk­set saavat pian oman Li­ki­lii­ke-ser­ti­fi­kaa­tin

28.01.2020 15:57
Lauantaivieras: Rakkaus Rovaniemeen on tehnyt paikallisesta yrittäjyydestä myyntivaltin
Kolumni Mirkka Koskelainen

Lauan­tai­vie­ras: Rakkaus Ro­va­nie­meen on tehnyt pai­kal­li­ses­ta yrit­tä­jyy­des­tä myyn­ti­val­tin

17.01.2020 14:00
Rovaniemen kaupunki valitsi vuoden maatilayritykseksi Hannu Yli-Suvannon karjatilan

Ro­va­nie­men kau­pun­ki valitsi vuoden maa­ti­la­yri­tyk­sek­si Hannu Yli-Su­van­non kar­ja­ti­lan

16.01.2020 16:22
Suutari ei ole vain suutari – "Se sukupolvi, joka vielä korjasi kenkiään, makaa nyt Alatornion hautuumaalla"

Suutari ei ole vain suutari – "Se su­ku­pol­vi, joka vielä korjasi ken­kiään, makaa nyt Ala­tor­nion hau­tuu­maal­la"

18.12.2019 13:23
Asiakkaat toivoivat lastenvaateliikettä Kemiin – ”Emme ole katuneet päivääkään sitä, että päätimme alkaa yrittäjiksi"

Asiak­kaat toi­voi­vat las­ten­vaa­te­lii­ket­tä Kemiin – ”Emme ole ka­tu­neet päi­vää­kään sitä, että pää­tim­me alkaa yrit­tä­jik­si"

11.12.2019 09:54
Mitä tapahtuu, kun henkeen ja vereen yrittäjähenkinen joutuu hakemaan firmansa konkurssiin? Taina Torvelan ensimmäinen tunne oli valtava häpeä –Sitten hän huomasi, kuinka väärässä olikaan

Mitä ta­pah­tuu, kun henkeen ja vereen yrit­tä­jä­hen­ki­nen joutuu ha­ke­maan fir­man­sa kon­kurs­siin? Taina Tor­ve­lan en­sim­mäi­nen tunne oli valtava häpeä –Sitten hän huo­ma­si, kuinka vää­räs­sä olikaan

06.12.2019 07:30
Tilaajille
Työelämä tarvitsee lisää armollisuutta – Krista Kohtakangas halusi antaa äänen yrityksensä alasajon tai konkurssin kokeneille yrittäjille

Työ­elä­mä tar­vit­see lisää ar­mol­li­suut­ta – Krista Koh­ta­kan­gas halusi antaa äänen yri­tyk­sen­sä alas­ajon tai kon­kurs­sin ko­ke­neil­le yrit­tä­jil­le

16.11.2019 07:01
Tilaajille
Tutkimus: Yritysten jatkajat ovat tyypillisesti konkareita, joilla on ollut useampia eri yrityksiä, heidän rinnalleen kaivattaisiin myös nuoria

Tut­ki­mus: Yri­tys­ten jat­ka­jat ovat tyy­pil­li­ses­ti kon­ka­rei­ta, joilla on ollut useam­pia eri yri­tyk­siä, heidän rin­nal­leen kai­vat­tai­siin myös nuoria

06.11.2019 06:00
Apupojasta yhtiökumppaniksi – Mikko Riskilä on Rovaniemen vuoden nuori yrittäjä

Apu­po­jas­ta yh­tiö­kump­pa­nik­si – Mikko Riskilä on Ro­va­nie­men vuoden nuori yrit­tä­jä

03.11.2019 14:06
Choco Deli kasvoi autotallista kahden liikkeen yritykseksi – Jouko Rajanen on Rovaniemen vuoden yrittäjä

Choco Deli kasvoi au­to­tal­lis­ta kahden liik­keen yri­tyk­sek­si – Jouko Rajanen on Ro­va­nie­men vuoden yrit­tä­jä

02.11.2019 22:00

Nyt voi kysyä neu­vo­ja: Ro­va­nie­mel­lä mar­ras­kuus­sa pal­ve­lu­päi­vä yrit­tä­jil­le

30.10.2019 11:02
Ranualainen Veken Kaluste laajenee Lahteen ja Vantaalle  – Ranuan työpaikkojen toivotaan lisääntyvän

Ra­nua­lai­nen Veken Kaluste laa­je­nee Lahteen ja Van­taal­le – Ranuan työ­paik­ko­jen toi­vo­taan li­sään­ty­vän

22.10.2019 20:28