Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Ympäristö ja ilmasto
Viimeisin 4 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­ma vastaan ve­si­voi­ma

06:15 1
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Suhangon kaivos takaisi Ranuan elinvoiman pitkäksi aikaa –  "Tällaisille suurhankkeille ei voi sanoa ei"

Su­han­gon kaivos takaisi Ranuan elin­voi­man pit­käk­si aikaa – "Täl­lai­sil­le suur­hank­keil­le ei voi sanoa ei"

24.03.2023 20:40 9
Tilaajille
Ydinvoimaa Outokummulle? – kysyimme, mitä ajatuksia teräsyhtiön pienydinvoimala herättää Torniossa

Ydin­voi­maa Ou­to­kum­mul­le? – ky­syim­me, mitä aja­tuk­sia te­räs­yh­tiön pien­ydin­voi­ma­la he­rät­tää Tor­nios­sa

24.03.2023 18:00 1
Tilaajille
Lapin liitto ei halua suunniteltuja luonnonsuojelualueita Rajapalojen kaivoshankkeen alueelle

Lapin liitto ei halua suun­ni­tel­tu­ja luon­non­suo­je­lu­aluei­ta Ra­ja­pa­lo­jen kai­vos­hank­keen alueel­le

24.03.2023 12:20 1
Tilaajille
Kalastajakunta ikääntyy, ja jos kalatalousliiton esitys toteutuu, yli 65-vuotiaat eivät enää ongi ilmaiseksi – "Luopuminen saavutetusta edusta ei ole helppoa"

Ka­las­ta­ja­kun­ta ikään­tyy, ja jos ka­la­ta­lous­lii­ton esitys to­teu­tuu, yli 65-vuo­tiaat eivät enää ongi il­mai­sek­si – "Luo­pu­mi­nen saa­vu­te­tus­ta edusta ei ole help­poa"

24.03.2023 11:10 16
Tilaajille
Erittäin harvinainen kylmyys kuritti perjantaiyönä – talven pakkasennätys poksahti Kittilässä, ja se on todella poikkeuksellista näin myöhään maaliskuussa

Erit­täin har­vi­nai­nen kylmyys kuritti per­jan­tai­yö­nä – talven pak­kas­en­nä­tys pok­sah­ti Kit­ti­läs­sä, ja se on todella poik­keuk­sel­lis­ta näin myöhään maa­lis­kuus­sa

24.03.2023 09:47 4
Tilaajille
Viikko
Rovaniemen Korkiavaaraan haetaan lupaa mittavaan kalliolouhintaan – vaaran kyljestä lähtisi kymmenessä vuodessa 1,8 miljoonaa kuutiota kiveä

Ro­va­nie­men Kor­kia­vaa­raan haetaan lupaa mit­ta­vaan kal­lio­lou­hin­taan – vaaran kyl­jes­tä lähtisi kym­me­nes­sä vuo­des­sa 1,8 mil­joo­naa kuu­tio­ta kiveä

23.03.2023 18:28 6
Tilaajille
Kaksi työntekijää altistui myrkylliselle kaasulle Kemin sellutehtaalla – "Isommissa määrissä se voi olla hengenvaarallista, mutta siitä ei ollut tässä tilanteessa kyse"

Kaksi työn­te­ki­jää al­tis­tui myr­kyl­li­sel­le kaa­sul­le Kemin sel­lu­teh­taal­la – "I­som­mis­sa mää­ris­sä se voi olla hen­gen­vaa­ral­lis­ta, mutta siitä ei ollut tässä ti­lan­tees­sa kyse"

23.03.2023 15:11
Tilaajille
Sierilän voimalaitoshanke on malliesimerkki luvitusprosessin epäonnistumisesta – Suomella ei pitäisi olla varaa tällaiseen
Pääkirjoitus

Sie­ri­län voi­ma­lai­tos­han­ke on mal­li­esi­merk­ki lu­vi­tusp­ro­ses­sin epä­on­nis­tu­mi­ses­ta – Suo­mel­la ei pitäisi olla varaa täl­lai­seen

23.03.2023 06:00 5
Tervolalainen Jurvan tila alkoi säästää ympäristöä ja tuntuvasti rahaa heti, kun biokaasulaitos valmistui

Ter­vo­la­lai­nen Jurvan tila alkoi säästää ym­pä­ris­töä ja tun­tu­vas­ti rahaa heti, kun bio­kaa­su­lai­tos val­mis­tui

22.03.2023 19:34 7
Tilaajille
Toimittajalta: Kyse ei ole vain viihtyisyydestä – Tuoko viimein EU kaivattua vihreyttä Rovaniemen keskustaan?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kyse ei ole vain viih­tyi­syy­des­tä – Tuoko viimein EU kai­vat­tua vih­reyt­tä Ro­va­nie­men kes­kus­taan?

22.03.2023 15:17
Tilaajille
Jäällä liikkuvilta vaaditaan nyt varovaisuutta: Lapin jokien teräsjäät ovat selvästi keskimääräistä ohuemmat, Muonionjoella jään vahvuus on koko mittaushistorian heikoin

Jäällä liik­ku­vil­ta vaa­di­taan nyt va­ro­vai­suut­ta: Lapin jokien te­räs­jäät ovat sel­väs­ti kes­ki­mää­räis­tä ohuem­mat, Muo­nion­joel­la jään vahvuus on koko mit­taus­his­to­rian heikoin

22.03.2023 13:34 2
Tilaajille
Aalistunturin alueen hakkuut saatiin päätökseen – mielenosoitukset viivästyttivät töitä noin viikon

Aa­lis­tun­tu­rin alueen hakkuut saatiin pää­tök­seen – mie­len­osoi­tuk­set vii­väs­tyt­ti­vät töitä noin viikon

20.03.2023 13:22 8
Tilaajille
Neljä bakteeria syö toinen toistaan ja viimeinen piereskelee metaania – Näin toimii maatilan oma biokaasulaitos, jonka tuotoksia maitoauto tankkaa

Neljä bak­tee­ria syö toinen tois­taan ja vii­mei­nen pie­res­ke­lee me­taa­nia – Näin toimii maa­ti­lan oma bio­kaa­su­lai­tos, jonka tuo­tok­sia mai­to­au­to tankkaa

19.03.2023 06:30 2
Tilaajille
Kahdesta mielenilmauskulkueesta vain toinen toteutui – luontomarssi keräsi Rovaniemellä noin 80 osallistujaa, puhututtanut kouluruokamarssi ei ollut kattauksessa

Kah­des­ta mie­len­il­maus­kul­kuees­ta vain toinen to­teu­tui – luon­to­mars­si keräsi Ro­va­nie­mel­lä noin 80 osal­lis­tu­jaa, pu­hu­tut­ta­nut kou­lu­ruo­ka­mars­si ei ollut kat­tauk­ses­sa

18.03.2023 16:31 12
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Tuulivoimaa odottavat kylmät tuulet
Kolumni

Tuu­li­voi­maa odot­ta­vat kylmät tuulet

18.03.2023 06:00 33
Rovaniemellä viikonloppuna mielenosoituksia ja hiihtoa – poliisi varoittaa mahdollisesta liikennehaitasta

Ro­va­nie­mel­lä vii­kon­lop­pu­na mie­len­osoi­tuk­sia ja hiihtoa – poliisi va­roit­taa mah­dol­li­ses­ta lii­ken­ne­hai­tas­ta

18.03.2023 05:00 5
Tilaajille
Kittilän Kenttärovassa lunta on 110 senttiä, metri meni rikki myös Pokassa – lisää sataa jo viikonloppuna

Kit­ti­län Kent­tä­ro­vas­sa lunta on 110 sent­tiä, metri meni rikki myös Pokassa – lisää sataa jo vii­kon­lop­pu­na

17.03.2023 11:14
Tilaajille
"Ilman kaivoksia tämä olisi aika kuollut paikka" – sodankyläläiset ovat suhtautuneet kaivoksiin myönteisesti, mutta kriittisten määrä on kasvanut

"Ilman kai­vok­sia tämä olisi aika kuollut paikka" – so­dan­ky­lä­läi­set ovat suh­tau­tu­neet kai­vok­siin myön­tei­ses­ti, mutta kriit­tis­ten määrä on kas­va­nut

16.03.2023 05:00 13
Tilaajille
Tekeekö Fortum ydinvoimalan Pyhäjoelle? Ei tee, sanoo yhtiö – mutta tästä syystä toivo kunnassa elää

Tekeekö Fortum ydin­voi­ma­lan Py­hä­joel­le? Ei tee, sanoo yhtiö – mutta tästä syystä toivo kun­nas­sa elää

15.03.2023 05:00 7
Tilaajille