Aluevaltuusto: Tässä on Lapin uusi alue­val­tuus­to – katso val­tuu­tet­tu­jen kuvat

Tulospalvelu: Katso tästä Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ja koko Suomen vaa­li­tu­los

Aluevaalit: Uusi alue­val­tuus­to on valittu – Mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si?

Ympäristö ja ilmasto
Viikko
Föhn-tuuli puhalsi Lapista Suomen lämpimimmän paikan, koko maakunta on ollut plussan puolella – "Kyllä tämä on erikoistilanne"

Föhn-tuu­li puhalsi Lapista Suomen läm­pi­mim­män paikan, koko maa­kun­ta on ollut plussan puo­lel­la – "Kyllä tämä on eri­kois­ti­lan­ne"

24.01.2022 14:18 1
Tilaajille
Föhn-tuuli nostaa lämpötilat Lapissa poikkeuksellisen lämpimiksi – tuuli yltyy puuskissa Pohjois-Lapissa myrskylukemiin

Föhn-tuu­li nostaa läm­pö­ti­lat Lapissa poik­keuk­sel­li­sen läm­pi­mik­si – tuuli yltyy puus­kis­sa Poh­jois-La­pis­sa myrs­ky­lu­ke­miin

23.01.2022 14:24
Tilaajille
Muutama päivä aikaa ilmoittautua suosituille lammaspaimenviikoille – Pohjois-Suomessa tarjolla useita kohteita

Muutama päivä aikaa il­moit­tau­tua suo­si­tuil­le lam­mas­pai­men­vii­koil­le – Poh­jois-Suo­mes­sa tar­jol­la useita koh­tei­ta

22.01.2022 14:43
Tilaajille

Syke ja Tukes: Hallien ka­toil­ta lumet on pois­tet­ta­va ajoissa

22.01.2022 06:35
Pysäköintilaitoksilla vehreyttä keskustaan? – Rovaniemellä keskustellaan tulevaisuuden pysäköintiratkaisuista

Py­sä­köin­ti­lai­tok­sil­la veh­reyt­tä kes­kus­taan? – Ro­va­nie­mel­lä kes­kus­tel­laan tu­le­vai­suu­den py­sä­köin­ti­rat­kai­suis­ta

21.01.2022 14:48 1
"Ilmaston lämpiäminen estää pikkuhiljaa jääteiden käytön Suomessa" – Lapissa jääpeitteet ovat kuitenkin jopa paksuuntuneet, mutta heikomman kohvajään osuus on lisääntynyt

"Il­mas­ton läm­piä­mi­nen estää pik­ku­hil­jaa jää­tei­den käytön Suo­mes­sa" – Lapissa jää­peit­teet ovat kui­ten­kin jopa pak­suun­tu­neet, mutta hei­kom­man koh­va­jään osuus on li­sään­ty­nyt

20.01.2022 19:51 6
Tilaajille
Sulat tiet jäätyvät, lunta sataa ja ajokeli muuttuu huonoksi, varoittaa Ilmatieteen laitos – paitsi Lapissa

Sulat tiet jää­ty­vät, lunta sataa ja ajokeli muuttuu huo­nok­si, va­roit­taa Il­ma­tie­teen laitos – paitsi Lapissa

20.01.2022 07:00
Tilaajille
Haku tykätyille Paimenviikoille alkaa

Haku ty­kä­tyil­le Pai­men­vii­koil­le alkaa

19.01.2022 10:13
Tutkimus: Pohjoisen havumetsissä syntyvät hiukkaset vaikuttavat pilviin ja lieventävät ilmastonmuutosta

Tut­ki­mus: Poh­joi­sen ha­vu­met­sis­sä syn­ty­vät hiuk­ka­set vai­kut­ta­vat pilviin ja lie­ven­tä­vät il­mas­ton­muu­tos­ta

19.01.2022 10:06 5
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Päiväkirja: Mää ja sää eli turhaa valitusta
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Mää ja sää eli turhaa va­li­tus­ta

18.01.2022 05:00 1
Tilaajille
Tuulenpuuskat puhalsivat Pelkosenniemen Pyhätunturilla lähes hirmumyrskyn lukemissa – myrskytuulet ovat Lapin korkeilla tuntureilla melko tavallisia

Tuu­len­puus­kat pu­hal­si­vat Pel­ko­sen­nie­men Py­hä­tun­tu­ril­la lähes hir­mu­myrs­kyn lu­ke­mis­sa – myrs­ky­tuu­let ovat Lapin kor­keil­la tun­tu­reil­la melko ta­val­li­sia

17.01.2022 14:55 2
Tilaajille
Ajokeli muuttuu jopa erittäin huonoksi osassa Lappia viikonloppuna – tuulenpuuskat ovat vaarallisen voimakkaita, sade tulee vetenä ja lumena

Ajokeli muuttuu jopa erit­täin huo­nok­si osassa Lappia vii­kon­lop­pu­na – tuu­len­puus­kat ovat vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta, sade tulee vetenä ja lumena

15.01.2022 16:12 1
Tilaajille
DI: Kaunis Ironin tuotantoa on rajoitettava – Ruotsin tuomioistuin katsoo, ettei Pajalan kaivoksen olosuhteet mahdollista tuotannon kasvua

DI: Kaunis Ironin tuo­tan­toa on ra­joi­tet­ta­va – Ruotsin tuo­mio­is­tuin katsoo, ettei Pajalan kai­vok­sen olo­suh­teet mah­dol­lis­ta tuo­tan­non kasvua

13.01.2022 13:49 2
Tilaajille
Myrskylukemiin yltänyt tuuli nosti vedenkorkeutta Perämerellä keskiviikkona, mutta jääkansi suojasi hurjalta nousulta

Myrs­ky­lu­ke­miin yltänyt tuuli nosti ve­den­kor­keut­ta Pe­rä­me­rel­lä kes­ki­viik­ko­na, mutta jää­kan­si suojasi hur­jal­ta nou­sul­ta

13.01.2022 11:11
Tilaajille
Nyt tuiskuttaa! Ajokeli on huono koko Lapissa ja kova tuuli jatkuu loppuviikon

Nyt tuis­kut­taa! Ajokeli on huono koko Lapissa ja kova tuuli jatkuu lop­pu­vii­kon

12.01.2022 14:48
Tilaajille
Sään nopea lämpeneminen ja tuiskulumi nostavat lumivyöryjen riskiä tunturialueilla – vaarallisimmat olosuhteet Kilpisjärvellä

Sään nopea läm­pe­ne­mi­nen ja tuis­ku­lu­mi nos­ta­vat lu­mi­vyö­ry­jen riskiä tun­tu­ri­alueil­la – vaa­ral­li­sim­mat olo­suh­teet Kil­pis­jär­vel­lä

12.01.2022 13:52
Tilaajille
Keskiviikko on Lapissa lauha, luminen ja tuulinen – Perämerelle on annettu myrskyvaroitus, koko maassa huono ajokeli

Kes­ki­viik­ko on Lapissa lauha, luminen ja tuu­li­nen – Pe­rä­me­rel­le on annettu myrs­ky­va­roi­tus, koko maassa huono ajokeli

12.01.2022 06:30
Tilaajille
Viikko alkaa Lapissa kireässä pakkasessa – tiistaina sää lauhtuu

Viikko alkaa Lapissa ki­reäs­sä pak­ka­ses­sa – tiis­tai­na sää lauhtuu

10.01.2022 09:51
Tilaajille
Pakkanen paukkui tuimasti Enontekiöllä, ennätyslukemat rikki puolella asteella

Pak­ka­nen paukkui tui­mas­ti Enon­te­kiöl­lä, en­nä­tys­lu­ke­mat rikki puo­lel­la as­teel­la

09.01.2022 10:10 3
Tilaajille