Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ympäristö ja ilmasto
Viimeisin 12 tuntia
Vasta viidennes Rovaniemen omakotiasujista lajittelee biojätteen – ilmoitus keräystavasta tulee tehdä jo lähiviikkoina

Vasta vii­den­nes Ro­va­nie­men oma­ko­ti­asu­jis­ta la­jit­te­lee bio­jät­teen – il­moi­tus ke­räys­ta­vas­ta tulee tehdä jo lä­hi­viik­koi­na

16:18
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Suomen Luonto -lehti valitsi Vuoden turhakkeeksi maakuntalentojen tuet – "Viimeinen este tuista luopumisen tiellä ovat tuet itse"

Suomen Luonto -lehti valitsi Vuoden tur­hak­keek­si maa­kun­ta­len­to­jen tuet – "Vii­mei­nen este tuista luo­pu­mi­sen tiellä ovat tuet itse"

09:02 5
Tilaajille
Viikko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tun­tu­ri­jär­ven nie­riä­kan­ta sel­vi­tet­tä­vä

06.12.2023 05:00
Päästökauppa kunniaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pääs­tö­kaup­pa kun­niaan

05.12.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puu­sil­mäi­syys ei lisää met­sä­ym­mär­rys­tä

05.12.2023 05:00
Onko tuulivoimabuumi ohi? – Tänä vuonna on tehty rakentamispäätös vain kuudesta uudesta voimalasta

Onko tuu­li­voi­ma­buu­mi ohi? – Tänä vuonna on tehty ra­ken­ta­mis­pää­tös vain kuu­des­ta uudesta voi­ma­las­ta

04.12.2023 05:00 3
Tilaajille
Lehtikuusi selviää tykky- ja tuulivaurioista mäntyä paremmin, ja siitä pitävät myös liito-orava ja poro

Leh­ti­kuu­si selviää tykky- ja tuu­li­vau­riois­ta mäntyä pa­rem­min, ja siitä pitävät myös lii­to-ora­va ja poro

03.12.2023 13:37 4
Tilaajille
Ilmastonmuutos etenee, eivätkä sen vaikutukset ole enää kaikilta osin pysäytettävissä – Dubain ilmastokokouksessa nähdään maailman ilmastollisen kriisitietoisuuden tämän hetkinen tila
Pääkirjoitus

Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä – Dubain il­mas­to­ko­kouk­ses­sa nähdään maail­man il­mas­tol­li­sen krii­si­tie­toi­suu­den tämän het­ki­nen tila

01.12.2023 16:30 25
Kultasakaalihavainnot lisääntyvät Suomessa ja painottuvat maan keskivaiheille –havaintoja tehty muun muassa Siikajoella

Kul­ta­sa­kaa­li­ha­vain­not li­sään­ty­vät Suo­mes­sa ja pai­not­tu­vat maan kes­ki­vai­heil­le –­ha­vain­to­ja tehty muun muassa Sii­ka­joel­la

01.12.2023 15:20 2
Tilaajille
Marraskuu oli paikoin harvinaisen kylmä Lapissa, keskilämpötila jäi 12 pakkasasteeseen

Mar­ras­kuu oli paikoin har­vi­nai­sen kylmä La­pis­sa, kes­ki­läm­pö­ti­la jäi 12 pak­kas­as­tee­seen

01.12.2023 12:28
Tilaajille
Nyt kannattaa kaivaa villahousut esille, sillä ensi viikolla saattaa iskeä jopa liki 30 asteen paukkupakkanen

Nyt kan­nat­taa kaivaa vil­la­hou­sut esille, sillä ensi vii­kol­la saattaa iskeä jopa liki 30 asteen pauk­ku­pak­ka­nen

01.12.2023 12:25
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pelissä nuorten ja pla­neet­tam­me tu­le­vai­suus

01.12.2023 04:59 1
Kuukausi ja vanhemmat
Hiihtäjän jäljet kulkivat jälleen sulan päältä Rovaniemellä – "Yksi jälki jäällä erehdyttää muita seuraamaan "

Hiih­tä­jän jäljet kul­ki­vat jälleen sulan päältä Ro­va­nie­mel­lä – "Yksi jälki jäällä ereh­dyt­tää muita seu­raa­maan "

30.11.2023 20:31 4
Lunta on nyt harvinaisen paljon, Sallassa jopa 25 senttiä enemmän kuin normaalisti – pakkanen on lauhtunut vain hetkellisesti

Lunta on nyt har­vi­nai­sen paljon, Sal­las­sa jopa 25 senttiä enemmän kuin nor­maa­lis­ti – pak­ka­nen on lauh­tu­nut vain het­kel­li­ses­ti

30.11.2023 16:53
Tilaajille
Keskitalon perheen naapurustossa perustettiin biokimppa – kolmen perheen biojätteet lajitellaan samaan astiaan
Mainos Napapiirin Residuum

Kes­ki­ta­lon perheen naa­pu­rus­tos­sa pe­rus­tet­tiin bio­kimp­pa – kolmen perheen bio­jät­teet la­ji­tel­laan samaan astiaan

30.11.2023 06:00
Davvissa korostuvat dialogi ja vastuullisuus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Dav­vis­sa ko­ros­tu­vat dialogi ja vas­tuul­li­suus

30.11.2023 05:30 1
Yritykset odottavat ilmastokokouksesta suuntaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yri­tyk­set odot­ta­vat il­mas­to­ko­kouk­ses­ta suuntaa

29.11.2023 05:30
Iso osa kansasta ei tiedä, että puuta kasvaa hakkuita enemmän, ja että yksityiset omistavat eniten metsiä – tietämättömyys vääristää metsäkeskustelua
Pääkirjoitus

Iso osa kan­sas­ta ei tiedä, että puuta kasvaa hak­kui­ta enem­män, ja että yk­si­tyi­set omis­ta­vat eniten metsiä – tie­tä­mät­tö­myys vää­ris­tää met­sä­kes­kus­te­lua

28.11.2023 05:00 25
Talven pakkasennätys meni rikki – Savukoskella mitattiin maanantaina −34,5 astetta

Talven pak­kas­en­nä­tys meni rikki – Sa­vu­kos­kel­la mi­tat­tiin maa­nan­tai­na −34,5 astetta

27.11.2023 18:01
Tilaajille
Alkuviikko alkaa kovilla pakkasilla – kaakosta saapuvat lumisateet taittavat myöhemmin kylmimmän terän, mutta samalla tuuli yltyy

Al­ku­viik­ko alkaa kovilla pak­ka­sil­la – kaa­kos­ta saa­pu­vat lu­mi­sa­teet tait­ta­vat myö­hem­min kyl­mim­män terän, mutta samalla tuuli yltyy

26.11.2023 14:45
Tilaajille