Ylitornio
Kuukausi
Ylitornio varautuu kahden koulun malliin – koulujen yhdistyminen toteutuisi aikaisintaan syksyllä 2022

Yli­tor­nio va­rau­tuu kahden koulun malliin – kou­lu­jen yh­dis­ty­mi­nen to­teu­tui­si ai­kai­sin­taan syk­syl­lä 2022

12.11.2019 19:46

Yli­tor­nio pitää ve­ro­pro­sen­tit

11.11.2019 20:26

Hen­ki­lö­au­to meni ka­tol­leen Yli­tor­niol­la – kul­jet­ta­ja ei louk­kaan­tu­nut

01.11.2019 11:40
Tämän päivän leipomokisassa pärjää vain erikoistumalla – Lakkapäällä ovat jo neljännen polven leipojat mukana palkitussa yrityksessä

Tämän päivän lei­po­mo­ki­sas­sa pärjää vain eri­kois­tu­mal­la – Lak­ka­pääl­lä ovat jo nel­jän­nen polven lei­po­jat mukana pal­ki­tus­sa yri­tyk­ses­sä

26.10.2019 19:00
Ylitornion kirjasto remonttia paossa – takaisin kirjastotaloon maaliskuun aikana.

Yli­tor­nion kir­jas­to re­mont­tia paossa – ta­kai­sin kir­jas­to­ta­loon maa­lis­kuun aikana.

25.10.2019 17:29
Vanhemmat
Ylitornion lukio soitti Etelä-Afrikkaan – opiskelijat pääsivät haastattelemaan vapaustaistelija Denis Goldbergiä

Yli­tor­nion lukio soitti Ete­lä-Af­rik­kaan – opis­ke­li­jat pää­si­vät haas­tat­te­le­maan va­paus­tais­te­li­ja Denis Gold­ber­giä

06.10.2019 16:47
Suomen Yrittäjänaiset palkitsi ylitorniolaiset

Suomen Yrit­tä­jä­nai­set pal­kit­si yli­tor­nio­lai­set

05.10.2019 22:38
Naapurien riita päättyi toisen sairaalareissuun Ylitorniolla – poliisi joutui kuskaamaan useamman henkilön paikalta putkaan rauhoittumaan

Naa­pu­rien riita päättyi toisen sai­raa­la­reis­suun Yli­tor­niol­la – poliisi joutui kus­kaa­maan useam­man hen­ki­lön pai­kal­ta putkaan rau­hoit­tu­maan

22.09.2019 16:08
Palokunnan harjoituksien savu aiheutti hälytyksen rakennuspalosta Ylitorniolla

Pa­lo­kun­nan har­joi­tuk­sien savu ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen ra­ken­nus­pa­los­ta Yli­tor­niol­la

22.09.2019 10:43
Maatalo antoi vahvan pohjan urheilu-uralle – Hasan veljekset matkasivat kilpakentille salaojasavotasta ja heinänteosta

Maatalo antoi vahvan pohjan ur­hei­lu-ural­le – Hasan vel­jek­set mat­ka­si­vat kil­pa­ken­til­le sa­la­oja­sa­vo­tas­ta ja hei­nän­teos­ta

18.09.2019 20:00
Poliisi: Junan ampumispäivänä oli ammuttu myös autoa päin

Po­lii­si: Junan am­pu­mis­päi­vä­nä oli ammuttu myös autoa päin

06.09.2019 13:04