Ylitornio
Viimeisin 12 tuntia
Rattijuopot jäivät nalkkiin lauantai-iltana Ylitorniolla ja Keminmaassa

Rat­ti­juo­pot jäivät nalk­kiin lauan­tai-il­ta­na Yli­tor­niol­la ja Ke­min­maas­sa

10:37 0
Kuukausi
Ylitorniolla ei ole ilmennyt uusia koronatartuntoja yli kahteen viikkoon – koko Lapissa vain yksi tartunta tällä viikolla

Yli­tor­niol­la ei ole il­men­nyt uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja yli kahteen viik­koon – koko Lapissa vain yksi tar­tun­ta tällä vii­kol­la

23.05.2020 06:00 0
Maastopalot jatkuvat Lapissa – Roskien poltosta levisi Kemissä rakennuksia ja autoja uhannut palo, Ranualla maastopalon sytytti joutsen

Maas­to­pa­lot jat­ku­vat Lapissa – Roskien pol­tos­ta levisi Kemissä ra­ken­nuk­sia ja autoja uhannut palo, Ra­nual­la maas­to­pa­lon sytytti joutsen

22.05.2020 16:04 0
Mökkimurtoja Ylitorniolla – varkaat myös söivät ja nukkuivat mökissä

Mök­ki­mur­to­ja Yli­tor­niol­la – varkaat myös söivät ja nuk­kui­vat mökissä

16.05.2020 09:17 0
Ylitornion koronatilanne on rauhoittunut – Suuri osa Ylitornion koululaisista jää silti torstaina kotiin, Kittilässä uusia tartuntoja ei ole tullut yli kuukauteen

Yli­tor­nion ko­ro­na­ti­lan­ne on rau­hoit­tu­nut – Suuri osa Yli­tor­nion kou­lu­lai­sis­ta jää silti tors­tai­na kotiin, Kit­ti­läs­sä uusia tar­tun­to­ja ei ole tullut yli kuu­kau­teen

14.05.2020 06:30 0
Ruokakauppojen koronatapaukset eivät vaarantaneet Ylitornion ruokahuoltoa

Ruo­ka­kaup­po­jen ko­ro­na­ta­pauk­set eivät vaa­ran­ta­neet Yli­tor­nion ruo­ka­huol­toa

08.05.2020 18:13 0
Ylitornio on nyt Suomen mustin koronakunta – "Voi kun tämä pian loppuisi"

Yli­tor­nio on nyt Suomen mustin ko­ro­na­kun­ta – "Voi kun tämä pian lop­pui­si"

30.04.2020 06:30 0
Tilaajille
Myös Ylitornion S-Marketin henkilökuntaa on joutunut koronakaranteeniin – Kauppa pysyy useimpina päivinä auki lyhennetyillä aukioloajoilla

Myös Yli­tor­nion S-Mar­ke­tin hen­ki­lö­kun­taa on jou­tu­nut ko­ro­na­ka­ran­tee­niin – Kauppa pysyy useim­pi­na päivinä auki ly­hen­ne­tyil­lä au­ki­olo­ajoil­la

29.04.2020 11:35 0
20 lappilaisyrityksistä sai Business Finlandilta 100 000 euroa – Ylitorniolle tuli kolmelle yritykselle maksimituki

20 lap­pi­lais­yri­tyk­sis­tä sai Bu­si­ness Fin­lan­dil­ta 100 000 euroa – Yli­tor­niol­le tuli kol­mel­le yri­tyk­sel­le mak­si­mi­tu­ki

29.04.2020 10:12 0
Ylitornion terveyskeskuksen koronatartunnat tulivat ehkä Ruotsista – "Asiaa on vaikea tietää täysin varmasti"

Yli­tor­nion ter­veys­kes­kuk­sen ko­ro­na­tar­tun­nat tulivat ehkä Ruot­sis­ta – "Asiaa on vaikea tietää täysin var­mas­ti"

26.04.2020 17:35 0
Tällainen on Lapin suojelukiistojen uusin taistelutanner – upeat kuvat ja virtuaalikartta vievät retkelle Palokkaan alueelle, jossa vain harva on käynyt, vaikka päällystetty tie kulkee vierestä

Täl­lai­nen on Lapin suo­je­lu­kiis­to­jen uusin tais­te­lu­tan­ner – upeat kuvat ja vir­tuaa­li­kart­ta vievät ret­kel­le Pa­lok­kaan alueel­le, jossa vain harva on käynyt, vaikka pääl­lys­tet­ty tie kulkee vie­res­tä

25.04.2020 06:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Hoitaja kertoo: Ylitornion terveyskeskuksen johto viivytteli suojaustoimien aloittamisessa, nyt korona kaataa henkilökuntaa petiin

Hoitaja kertoo: Yli­tor­nion ter­veys­kes­kuk­sen johto vii­vyt­te­li suo­jaus­toi­mien aloit­ta­mi­ses­sa, nyt korona kaataa hen­ki­lö­kun­taa petiin

23.04.2020 06:30 0
Tilaajille
Korona jyllää yhä Ylitornion terveyskeskuksessa – Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä yhteensä kahdeksan uutta tapausta

Korona jyllää yhä Yli­tor­nion ter­veys­kes­kuk­ses­sa – Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yh­teen­sä kah­dek­san uutta ta­paus­ta

21.04.2020 11:44 0
Ylitornion terveyskeskuksessa on todettu jo useita koronatapauksia – tartuntaketjun katkaiseminen voi viedä viikkoja

Yli­tor­nion ter­veys­kes­kuk­ses­sa on todettu jo useita ko­ro­na­ta­pauk­sia – tar­tun­ta­ket­jun kat­kai­se­mi­nen voi viedä viik­ko­ja

20.04.2020 14:59 0
Ylitornio ponnisti tilit plussalle

Yli­tor­nio pon­nis­ti tilit plus­sal­le

16.04.2020 20:45 0
Ylitornion terveyskeskuksen henkilökunnalla todettu koronatartuntoja – potilaita on altistunut, mutta heillä ei ole todettu tartuntaa

Yli­tor­nion ter­veys­kes­kuk­sen hen­ki­lö­kun­nal­la todettu ko­ro­na­tar­tun­to­ja – po­ti­lai­ta on al­tis­tu­nut, mutta heillä ei ole todettu tar­tun­taa

15.04.2020 20:38 0
Esitys: Rovaniemi vastustaa lupaavan kaivosalueen muuttamista luonnonsuojelualueeksi

Esitys: Ro­va­nie­mi vas­tus­taa lu­paa­van kai­vos­alueen muut­ta­mis­ta luon­non­suo­je­lu­alueek­si

14.04.2020 17:16 0
Pohjois-Ruotsiin rakennetaan 180 kilometrin voimajohto Suomen rahoilla – 130 miljoonaa euroa naapuriin

Poh­jois-Ruot­siin ra­ken­ne­taan 180 ki­lo­met­rin voi­ma­joh­to Suomen ra­hoil­la – 130 mil­joo­naa euroa naa­pu­riin

06.04.2020 16:57 0
Yrittäjien työt eivät pysähdy rajajokeen, vaan leipä tulee naapurista – Kaikki keinot työvoiman turvaamiseen ovat käytössä länsirajalla

Yrit­tä­jien työt eivät pysähdy ra­ja­jo­keen, vaan leipä tulee naa­pu­ris­ta – Kaikki keinot työ­voi­man tur­vaa­mi­seen ovat käy­tös­sä län­si­ra­jal­la

03.04.2020 19:30 0
Ylitorniolaismies tuomittiin taksikuskin kuristamisesta

Yli­tor­nio­lais­mies tuo­mit­tiin tak­si­kus­kin ku­ris­ta­mi­ses­ta

11.03.2020 13:35 0