Yksinäisyys
Hei Matti, muuta soluun! – Nuoret potevat yksinäisyyttä yksiöissään, vaikka kämppiselämä on parasta

Hei Matti, muuta soluun! – Nuoret potevat yk­si­näi­syyt­tä yk­siöis­sään, vaikka kämp­pi­se­lä­mä on parasta

14.02.2020 06:50
Päiväkirja: Yksin olemisen siedettävä keveys
Kolumni Johanna Sarriola

Päi­vä­kir­ja: Yksin ole­mi­sen sie­det­tä­vä keveys

30.12.2019 08:15
Ehdotus lasten yksinäisyyden ehkäisemiseksi: mummot ja papat kouluille

Ehdotus lasten yk­si­näi­syy­den eh­käi­se­mi­sek­si: mummot ja papat kou­luil­le

18.11.2019 13:00
Ikä tuo haasteita: yksinäisyyttä ja remonttitarvetta – Rovaniemellä etsitään ratkaisuja yleisöluennolla

Ikä tuo haas­tei­ta: yk­si­näi­syyt­tä ja re­mont­ti­tar­vet­ta – Ro­va­nie­mel­lä et­si­tään rat­kai­su­ja ylei­sö­luen­nol­la

30.10.2019 10:59