Yhdysvallat
Kuukausi
Edustajainhuone laatii virkasyytteen Trumpia vastaan – Virkasyytteen nostamisesta saatetaan äänestää vielä ennen vuodenvaihdetta

Edus­ta­jain­huo­ne laatii vir­ka­syyt­teen Trumpia vastaan – Vir­ka­syyt­teen nos­ta­mi­ses­ta saa­te­taan ää­nes­tää vielä ennen vuo­den­vaih­det­ta

05.12.2019 21:52
New Yorkin osavaltio suunnittelee neitsyystestien kieltämistä

New Yorkin osa­val­tio suun­nit­te­lee neit­syys­tes­tien kiel­tä­mis­tä

04.12.2019 09:27
Valkoinen talo kieltäytyi kutsusta keskiviikon kuulemisiin – Trumpilla perjantaihin asti aikaa päättää jatkokuulemisista

Val­koi­nen talo kiel­täy­tyi kut­sus­ta kes­ki­vii­kon kuu­le­mi­siin – Trum­pil­la per­jan­tai­hin asti aikaa päättää jat­ko­kuu­le­mi­sis­ta

02.12.2019 16:29
Jos Sauli Niinistö olisi kaikkien maiden johtaja, maailma olisi parempi paikka elää
Kolumni Ilari Tapio

Jos Sauli Nii­nis­tö olisi kaik­kien maiden joh­ta­ja, maailma olisi parempi paikka elää

29.11.2019 08:00
Trump teki yllätysvierailun Afganistaniin kiitospäivän kunniaksi

Trump teki yl­lä­tys­vie­rai­lun Af­ga­nis­ta­niin kii­tos­päi­vän kun­niak­si

28.11.2019 22:16
Republikaanit yrittivät "heittää spagettia seinille" – Silti Trumpin virkasyytteen kannatus on varovaisessa kasvussa

Re­pub­li­kaa­nit yrit­ti­vät "heit­tää spa­get­tia sei­nil­le" – Silti Trumpin vir­ka­syyt­teen kan­na­tus on va­ro­vai­ses­sa kas­vus­sa

27.11.2019 20:55
Lähestymiskielto ei auttanut – mies avasi tulen Yhdysvalloissa alakoulun parkkipaikalla ja ampui lopuksi itsensä

Lä­hes­ty­mis­kiel­to ei aut­ta­nut – mies avasi tulen Yh­dys­val­lois­sa ala­kou­lun park­ki­pai­kal­la ja ampui lopuksi itsensä

27.11.2019 09:46
Valkoinen talo kielsi Trumpin lähipiiriä todistamasta – Tuomari ohjeisti perustuslaista: "Presidentit eivät ole kuninkaita"

Val­koi­nen talo kielsi Trumpin lä­hi­pii­riä to­dis­ta­mas­ta – Tuomari oh­jeis­ti pe­rus­tus­lais­ta: "P­re­si­den­tit eivät ole ku­nin­kai­ta"

26.11.2019 15:59
Teini-ikäinen ampuja tuomittiin elinkautiseen vankeuteen Yhdysvalloissa

Tei­ni-ikäi­nen ampuja tuo­mit­tiin elin­kau­ti­seen van­keu­teen Yh­dys­val­lois­sa

25.11.2019 16:44
Miljardööri Michael Bloomberg saattaa liittyä demokraattien presidenttikisaan viime hetkellä – Päätös ei miellytä kaikkia

Mil­jar­döö­ri Michael Bloom­berg saattaa liittyä de­mo­kraat­tien pre­si­dent­ti­ki­saan viime het­kel­lä – Päätös ei miel­ly­tä kaikkia

24.11.2019 11:38
Arvostelu: Amerikkalaiselle nuorelle rasismi on pelkoa ja poliisiväkivaltaa
Mielipide Anni Koikkalainen

Ar­vos­te­lu: Ame­rik­ka­lai­sel­le nuo­rel­le rasismi on pelkoa ja po­lii­si­vä­ki­val­taa

22.11.2019 06:00
Trumpin virkarikostutkinnassa kuullaan EU-suurlähettilästä – kertonut tapahtumista eri versioita

Trumpin vir­ka­ri­kos­tut­kin­nas­sa kuul­laan EU-suur­lä­het­ti­läs­tä – ker­to­nut ta­pah­tu­mis­ta eri ver­sioi­ta

20.11.2019 16:10
"Oli presidentiltä asiatonta vaatia tutkintaa poliittisesta vastustajastaan" – Trumpin Ukraina-puhelua kuunnelleet todistivat

"Oli pre­si­den­til­tä asia­ton­ta vaatia tut­kin­taa po­liit­ti­ses­ta vas­tus­ta­jas­taan" – Trumpin Uk­rai­na-pu­he­lua kuun­nel­leet to­dis­ti­vat

19.11.2019 21:01
Ainakin kymmentä ihmistä ammuttiin perheen kotitalon takapihalla Kaliforniassa – Seurue oli kokoontunut katsomaan jalkapalloa

Ainakin kym­men­tä ihmistä am­mut­tiin perheen ko­ti­ta­lon ta­ka­pi­hal­la Ka­li­for­nias­sa – Seurue oli ko­koon­tu­nut kat­so­maan jal­ka­pal­loa

18.11.2019 09:29
Trump sättii tviiteissään useammin kuin ylistää – tänään jatkuva virkarikostutkinta kiihdyttänyt presidentin Twitterin käyttöä

Trump sättii tvii­teis­sään useam­min kuin ylistää – tänään jatkuva vir­ka­ri­kos­tut­kin­ta kiih­dyt­tä­nyt pre­si­den­tin Twit­te­rin käyttöä

15.11.2019 07:30
Tosielämän saippuaoopperan odotetaan keräävän miljoonia ihmisiä tv-ruutujen ääreen – Trumpin virkasyyte siirtyy tänään televisioon

To­si­elä­män saip­pua­oop­pe­ran odo­te­taan ke­rää­vän mil­joo­nia ihmisiä tv-ruu­tu­jen ääreen – Trumpin vir­ka­syy­te siirtyy tänään te­le­vi­sioon

13.11.2019 07:00
Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin virkarikostutkinta siirtyy seuraavaksi televisioruutuihin – Kokosimme keskeiset tapahtumat

Yh­dys­val­to­jen pre­si­den­tin Donald Trumpin vir­ka­ri­kos­tut­kin­ta siirtyy seu­raa­vak­si te­le­vi­sio­ruu­tui­hin – Ko­ko­sim­me kes­kei­set ta­pah­tu­mat

08.11.2019 14:56
Tuomari määräsi Trumpin maksamaan kaksi miljoonaa dollaria hyväntekeväisyyssäätiönsä väärinkäytöstä

Tuomari määräsi Trumpin mak­sa­maan kaksi mil­joo­naa dol­la­ria hy­vän­te­ke­väi­syys­sää­tiön­sä vää­rin­käy­tös­tä

08.11.2019 08:16
Vanhemmat
Yhdysvalloissa epäillään kahta Twitterin ex-työntekijää vakoilusta Saudi-Arabian hyväksi

Yh­dys­val­lois­sa epäil­lään kahta Twit­te­rin ex-työn­te­ki­jää va­koi­lus­ta Sau­di-Ara­bian hyväksi

07.11.2019 10:44
Trumpiin kohdistuvaa virkasyytetutkintaa voi pian seurata televisiosta – yhdysvaltalaiset jakaantuneet puolesta ja vastaan

Trum­piin koh­dis­tu­vaa vir­ka­syy­te­tut­kin­taa voi pian seurata te­le­vi­sios­ta – yh­dys­val­ta­lai­set ja­kaan­tu­neet puo­les­ta ja vastaan

01.11.2019 16:10