WHO
Kuukausi
WHO pyörsi puheitaan Ruotsin koronatilanteesta

WHO pyörsi pu­hei­taan Ruotsin ko­ro­na­ti­lan­tees­ta

26.06.2020 22:28 0
WHO: koronatartuntoja 10 miljoonaa ensi viikolla, pandemia kiihtyy maailmalla – Suomessa tilanne rauhallinen, vaikka rajoituksia on purettu

WHO: ko­ro­na­tar­tun­to­ja 10 mil­joo­naa ensi vii­kol­la, pan­de­mia kiihtyy maail­mal­la – Suo­mes­sa tilanne rau­hal­li­nen, vaikka ra­joi­tuk­sia on purettu

25.06.2020 12:15 0
WHO:n ex-pääjohtaja Gro Harlem Brundtland: "Suomella syytä tyytyväisyyteen koronan hyvästä hallinnasta"

WHO:n ex-pää­joh­ta­ja Gro Harlem Brundt­land: "Suo­mel­la syytä tyy­ty­väi­syy­teen koronan hyvästä hal­lin­nas­ta"

24.06.2020 10:02 0
Tilaajille
Brasiliassa virallinen koronakuolemien määrä jo yli 50  000 – luvut nousevat yhä myös useissa muissa alueen maissa

Bra­si­lias­sa vi­ral­li­nen ko­ro­na­kuo­le­mien määrä jo yli 50  000 – luvut nou­se­vat yhä myös useissa muissa alueen maissa

22.06.2020 07:57 0
Vanhemmat
WHO: Koronaviruspandemia menossa globaalisti huonompaan suuntaan – "Yksikään maa ei voi ryhtyä nyt hidastamaan toimiaan"

WHO: Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mia menossa glo­baa­lis­ti huo­nom­paan suun­taan – "Yk­si­kään maa ei voi ryhtyä nyt hi­das­ta­maan toi­miaan"

08.06.2020 21:04 0
Huippukokous muuttui Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen riidan näyttämöksi – Trump kutsuu WHO:ta Kiinan sätkynukeksi

Huip­pu­ko­kous muuttui Yh­dys­val­to­jen ja Kiinan välisen riidan näyt­tä­mök­si – Trump kutsuu WHO:ta Kiinan sät­ky­nu­kek­si

19.05.2020 16:06 0
Trump uhkaa lopettaa WHO:n rahoituksen kokonaan ja vihjailee Yhdysvaltojen ehkä eroavan järjestöstä

Trump uhkaa lo­pet­taa WHO:n ra­hoi­tuk­sen ko­ko­naan ja vih­jai­lee Yh­dys­val­to­jen ehkä eroavan jär­jes­tös­tä

19.05.2020 09:43 0
Trump uhkaa lakkauttaa WHO:n rahoituksen pysyvästi

Trump uhkaa lak­kaut­taa WHO:n ra­hoi­tuk­sen py­sy­väs­ti

19.05.2020 07:54 0
WHO:n pääjohtaja lupaa puolueettoman tutkimuksen siitä, miten järjestö reagoi koronapandemiaan

WHO:n pää­joh­ta­ja lupaa puo­lueet­to­man tut­ki­muk­sen siitä, miten jär­jes­tö reagoi ko­ro­na­pan­de­miaan

18.05.2020 17:24 0
Yhdysvaltalaisraportti: Kiina varastoi lääkkeitä ja vähensi niiden vientiä ennen kuin ilmoitti viruksesta WHO:lle

Yh­dys­val­ta­lais­ra­port­ti: Kiina va­ras­toi lääk­kei­tä ja vähensi niiden vientiä ennen kuin il­moit­ti vi­ruk­ses­ta WHO:lle

04.05.2020 17:29 0
WHO:n aluejohtaja varoittaa: Euroopassa ei ole nopeaa paluuta normaaliin

WHO:n alue­joh­ta­ja va­roit­taa: Eu­roo­pas­sa ei ole nopeaa paluuta nor­maa­liin

16.04.2020 18:12 0
Trump ilmoitti katkaisevansa Maailman terveysjärjestön WHO:n rahoituksen, koska on tyytymätön koronaviruspandemian hoitoon

Trump il­moit­ti kat­kai­se­van­sa Maail­man ter­veys­jär­jes­tön WHO:n ra­hoi­tuk­sen, koska on tyy­ty­mä­tön ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mian hoitoon

15.04.2020 09:48 0
Trump ilmoitti Yhdysvaltojen keskeyttävän Maailman terveysjärjestö WHO:n rahoituksen

Trump il­moit­ti Yh­dys­val­to­jen kes­keyt­tä­vän Maail­man ter­veys­jär­jes­tö WHO:n ra­hoi­tuk­sen

15.04.2020 08:06 0
"Tulipaloa ei voi sammuttaa silmät sidottuina" – WHO kehotti maita testaamaan koronavirusoireisia yhä niin paljon kuin mahdollista

"Tu­li­pa­loa ei voi sam­mut­taa silmät si­dot­tui­na" – WHO kehotti maita tes­taa­maan ko­ro­na­vi­rus­oi­rei­sia yhä niin paljon kuin mah­dol­lis­ta

17.03.2020 13:14 0
Pääkirjoitus: Koronahysterialla voi olla virustakin pahemmat seuraukset
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Ko­ro­na­hys­te­rial­la voi olla vi­rus­ta­kin pa­hem­mat seu­rauk­set

12.03.2020 18:00 0
Tilaajille
WHO julisti koronaviruksen pandemiaksi

WHO julisti ko­ro­na­vi­ruk­sen pan­de­miak­si

11.03.2020 18:59 0
WHO nosti koronan leviämisen riskin äärimmilleen, mutta ei vieläkään puhu pandemiasta – "Sairastumisten leviäminen uusiin maihin erittäin huolestuttavaa"

WHO nosti koronan le­viä­mi­sen riskin ää­rim­mil­leen, mutta ei vie­lä­kään puhu pan­de­mias­ta – "Sai­ras­tu­mis­ten le­viä­mi­nen uusiin maihin erit­täin huo­les­tut­ta­vaa"

28.02.2020 19:18 0
Tilaajille
Koronavirus levisi Afrikkaan - WHO on huolissaan, miten köyhät maat selviävät tilanteesta

Ko­ro­na­vi­rus levisi Af­rik­kaan - WHO on huo­lis­saan, miten köyhät maat sel­viä­vät ti­lan­tees­ta

15.02.2020 09:44 0
Koronaviruksen kuolonuhrien määrä nousi yli sataan – ulkoministeriö kehottaa välttämään matkustamista Wuhaniin ja Hubein maakuntaan

Ko­ro­na­vi­ruk­sen kuo­lon­uh­rien määrä nousi yli sataan – ul­ko­mi­nis­te­riö ke­hot­taa vält­tä­mään mat­kus­ta­mis­ta Wu­ha­niin ja Hubein maa­kun­taan

28.01.2020 08:53 0