Vuokra-asunnot
Viimeisin tunti
Rovaniemellä halutaan nyt pitkäaikaisia vuokralaisia – Kaupungin vuokrataso noussut viidessä vuodessa enemmän kuin pääkaupunkiseudulla, korona ei tiputtanut pyyntihintoja

Ro­va­nie­mel­lä ha­lu­taan nyt pit­kä­ai­kai­sia vuok­ra­lai­sia – Kau­pun­gin vuok­ra­ta­so noussut vii­des­sä vuo­des­sa enemmän kuin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, korona ei ti­put­ta­nut pyyn­ti­hin­to­ja

14:31 0
Tilaajille
Vanhemmat
Koronakevät ei ole vaikuttanut vuokra-asuntojen hintoihin Rovaniemellä – Yksiöt ja pienet kaksiot haluttuja

Ko­ro­na­ke­vät ei ole vai­kut­ta­nut vuok­ra-asun­to­jen hin­toi­hin Ro­va­nie­mel­lä – Yksiöt ja pienet kaksiot ha­lut­tu­ja

29.06.2020 18:32 0
Tilaajille
Opiskelija kaipaa yksityisyyttä, soluihin on vaikea löytää asukkaita – DAS muuttaa vanhoja soluasuntoja yksiöiksi peruskorjauksien yhteydessä kymmenellä miljoonalla

Opis­ke­li­ja kaipaa yk­si­tyi­syyt­tä, so­lui­hin on vaikea löytää asuk­kai­ta – DAS muuttaa vanhoja so­lu­asun­to­ja yk­siöik­si pe­rus­kor­jauk­sien yh­tey­des­sä kym­me­nel­lä mil­joo­nal­la

29.06.2020 18:30 0
Tilaajille
Ivalossa uudesta kerrostaloasunnosta voi joutua maksamaan jopa 3500 euroa neliöltä

Iva­los­sa uudesta ker­ros­ta­lo­asun­nos­ta voi joutua mak­sa­maan jopa 3500 euroa ne­liöl­tä

07.06.2020 19:30 0
Tilaajille
Inarin vuokramarkkinoilta Ivalosta katoaa neljän rivitalon verran tarjontaa

Inarin vuok­ra­mark­ki­noil­ta Iva­los­ta katoaa neljän ri­vi­ta­lon verran tar­jon­taa

16.04.2020 20:32 0
Tilaajille
Vuokra-asuntoja saattaa olla Rovaniemellä pian ennätysmäärä: sadat Airbnb-asunnot tyhjenivät koronan takia, vuokratkin voivat nyt laskea

Vuok­ra-asun­to­ja saattaa olla Ro­va­nie­mel­lä pian en­nä­tys­mää­rä: sadat Airbnb-asun­not tyh­je­ni­vät koronan takia, vuok­rat­kin voivat nyt laskea

16.04.2020 13:44 0
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki myy tai vuokraa uusia asuinrakennuspaikkoja ja asuntotontteja Rautiosaaresta ja Vennivaarasta

Ro­va­nie­men kau­pun­ki myy tai vuokraa uusia asuin­ra­ken­nus­paik­ko­ja ja asun­to­tont­te­ja Rau­tio­saa­res­ta ja Ven­ni­vaa­ras­ta

06.03.2020 08:49 0
Tilaajille
Inarissa, Kittilässä ja Sodankylässä on pulaa vakituisista vuokra-asunnoista – pelkkä asuntojono ei kerro kaikkea kysynnästä

Ina­ris­sa, Kit­ti­läs­sä ja So­dan­ky­läs­sä on pulaa va­ki­tui­sis­ta vuok­ra-asun­nois­ta – pelkkä asun­to­jo­no ei kerro kaikkea ky­syn­näs­tä

20.02.2020 11:39 0
Tilaajille
Lukijalta: Vuokra-asuntojen hinnoittelu vääristynyt Rovaniemellä
Lukijalta Mielipide Unto Nikula

Lu­ki­jal­ta: Vuok­ra-asun­to­jen hin­noit­te­lu vää­ris­ty­nyt Ro­va­nie­mel­lä

05.02.2020 11:06 0
”Nykyiset asunnot liian pieniä ja vanhoja” – Vuokrayksiöstä ja -kaksioista on pulaa monessa Lapin pienessä kunnassa, vanhat omakotitalot eivät houkuttele asukkaita

”Ny­kyi­set asunnot liian pieniä ja van­ho­ja” – Vuok­ra­yk­siös­tä ja -kak­siois­ta on pulaa monessa Lapin pie­nes­sä kun­nas­sa, vanhat oma­ko­ti­ta­lot eivät hou­kut­te­le asuk­kai­ta

31.01.2020 07:00 0
Tilaajille
Vuokrien nousu on tasaantunut Rovaniemellä, asunnoille löytyy asukkaat nopeammin kuin Oulussa tai Lahdessa

Vuok­rien nousu on ta­saan­tu­nut Ro­va­nie­mel­lä, asun­noil­le löytyy asuk­kaat no­peam­min kuin Oulussa tai Lah­des­sa

18.11.2019 14:48 0
Tilaajille
Vuokrayksiön keskihinta on 500 euroa – Rovaniemellä ja Oulussa on nyt lähes sama hintataso

Vuok­ra­yk­siön kes­ki­hin­ta on 500 euroa – Ro­va­nie­mel­lä ja Oulussa on nyt lähes sama hin­ta­ta­so

28.10.2019 07:00 0
Tilaajille
Ennuste: Asuntorakentaminen hiljenee koko maassa – Rovaniemelläkin uusien asuntojen määrä on laskenut huippuvuosista

En­nus­te: Asun­to­ra­ken­ta­mi­nen hil­je­nee koko maassa – Ro­va­nie­mel­lä­kin uusien asun­to­jen määrä on las­ke­nut huip­pu­vuo­sis­ta

18.10.2019 07:30 0
Tilaajille