Virkarikossyyte
Viimeisin tunti
Demokraateilla viimeinen päivä vakuuttaa senaatti Trumpin syyllisyydestä

De­mo­kraa­teil­la vii­mei­nen päivä va­kuut­taa se­naat­ti Trumpin syyl­li­syy­des­tä

15:29
Kuukausi
Virkarikosoikeudenkäynti jatkuu Yhdysvalloissa – demokraateilla vielä kaksi päivää aikaa perustella Trumpin viraltapanoa

Vir­ka­ri­kos­oi­keu­den­käyn­ti jatkuu Yh­dys­val­lois­sa – de­mo­kraa­teil­la vielä kaksi päivää aikaa pe­rus­tel­la Trumpin vi­ral­ta­pa­noa

23.01.2020 15:15
Trumpin virkasyyte lähetetään senaattiin tänään – demokraatit julkistivat viime hetkellä uusia todisteita

Trumpin vir­ka­syy­te lä­he­te­tään se­naat­tiin tänään – de­mo­kraa­tit jul­kis­ti­vat viime het­kel­lä uusia to­dis­tei­ta

15.01.2020 12:31
Trumpin entinen turvallisuusneuvonantaja John Bolton valmis todistamaan senaatin edessä

Trumpin entinen tur­val­li­suus­neu­von­an­ta­ja John Bolton valmis to­dis­ta­maan se­naa­tin edessä

07.01.2020 09:46
Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäyntiä johtaa varautunut ja lempeä puheenjohtaja, joka päättää kesään mennessä myös siitä, pitääkö presidentin verotiedot julkistaa

Donald Trumpin vir­ka­ri­kos­oi­keu­den­käyn­tiä johtaa va­rau­tu­nut ja lempeä pu­heen­joh­ta­ja, joka päättää kesään men­nes­sä myös siitä, pitääkö pre­si­den­tin ve­ro­tie­dot jul­kis­taa

02.01.2020 16:01
Vanhemmat
Tutkija uudesta Trump-paljastuksesta: Ei riitä "savuavaksi aseeksi", mutta voi viedä Trumpilta vaalivoiton ja vaikeuttaa oikeudenkäyntiä virkarikoksista

Tutkija uudesta Trump-pal­jas­tuk­ses­ta: Ei riitä "sa­vua­vak­si aseek­si", mutta voi viedä Trum­pil­ta vaa­li­voi­ton ja vai­keut­taa oi­keu­den­käyn­tiä vir­ka­ri­kok­sis­ta

23.12.2019 16:54
Valkoinen talo määräsi sotilasavun jäädyttämisestä vain puolitoista tuntia Trumpin puhelun jälkeen – Puhelu Ukrainaan toi Trumpille jo virkarikossyytteen

Val­koi­nen talo määräsi so­ti­las­avun jää­dyt­tä­mi­ses­tä vain puo­li­tois­ta tuntia Trumpin puhelun jälkeen – Puhelu Uk­rai­naan toi Trum­pil­le jo vir­ka­ri­kos­syyt­teen

23.12.2019 10:41
Trump sai historiallisen virkarikossyytteen – tviittasi ajojahti-kuvan

Trump sai his­to­rial­li­sen vir­ka­ri­kos­syyt­teen – tviit­ta­si ajo­jah­ti-ku­van

19.12.2019 07:42
Donald Trump saa huomenna virkarikossyytteen edustajainhuoneelta – alkuvuoden oikeudenkäynti heittää varjonsa seuraaviin vaaleihin

Donald Trump saa huo­men­na vir­ka­ri­kos­syyt­teen edus­ta­jain­huo­neel­ta – al­ku­vuo­den oi­keu­den­käyn­ti heittää var­jon­sa seu­raa­viin vaa­lei­hin

17.12.2019 19:00
Trump haukkui virkarikostutkinnan todistajan Twitterissä – "Hyvin pelottavaa"

Trump haukkui vir­ka­ri­kos­tut­kin­nan to­dis­ta­jan Twit­te­ris­sä – "Hyvin pe­lot­ta­vaa"

15.11.2019 22:10
Trump sättii tviiteissään useammin kuin ylistää – tänään jatkuva virkarikostutkinta kiihdyttänyt presidentin Twitterin käyttöä

Trump sättii tvii­teis­sään useam­min kuin ylistää – tänään jatkuva vir­ka­ri­kos­tut­kin­ta kiih­dyt­tä­nyt pre­si­den­tin Twit­te­rin käyttöä

15.11.2019 07:30
Virkarikostutkinnan julkiset kuulemiset ovat käynnissä Washingtonissa – "Trump välitti enemmän Biden-tutkinnasta kuin Ukrainasta"

Vir­ka­ri­kos­tut­kin­nan jul­ki­set kuu­le­mi­set ovat käyn­nis­sä Wa­shing­to­nis­sa – "Trump välitti enemmän Bi­den-tut­kin­nas­ta kuin Uk­rai­nas­ta"

13.11.2019 16:00
Tosielämän saippuaoopperan odotetaan keräävän miljoonia ihmisiä tv-ruutujen ääreen – Trumpin virkasyyte siirtyy tänään televisioon

To­si­elä­män saip­pua­oop­pe­ran odo­te­taan ke­rää­vän mil­joo­nia ihmisiä tv-ruu­tu­jen ääreen – Trumpin vir­ka­syy­te siirtyy tänään te­le­vi­sioon

13.11.2019 07:00
Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin virkarikostutkinta siirtyy seuraavaksi televisioruutuihin – Kokosimme keskeiset tapahtumat

Yh­dys­val­to­jen pre­si­den­tin Donald Trumpin vir­ka­ri­kos­tut­kin­ta siirtyy seu­raa­vak­si te­le­vi­sio­ruu­tui­hin – Ko­ko­sim­me kes­kei­set ta­pah­tu­mat

08.11.2019 14:56
Trumpiin kohdistuvaa virkasyytetutkintaa voi pian seurata televisiosta – yhdysvaltalaiset jakaantuneet puolesta ja vastaan

Trum­piin koh­dis­tu­vaa vir­ka­syy­te­tut­kin­taa voi pian seurata te­le­vi­sios­ta – yh­dys­val­ta­lai­set ja­kaan­tu­neet puo­les­ta ja vastaan

01.11.2019 16:10
Trumpia vastaan saattaa olla useita ilmiantajia – viikonloppuna astui esiin jo toinen Ukraina-puhelun todistaja

Trumpia vastaan saattaa olla useita il­mi­an­ta­jia – vii­kon­lop­pu­na astui esiin jo toinen Uk­rai­na-pu­he­lun to­dis­ta­ja

07.10.2019 13:41
Yhdysvallat valmistautui uuteen kohun päivään kun Trumpin virkarikossyytejuttu etenee vauhdilla

Yh­dys­val­lat val­mis­tau­tui uuteen kohun päivään kun Trumpin vir­ka­ri­kos­syy­te­jut­tu etenee vauh­dil­la

02.10.2019 13:02
Trump haluaa tavata Ukraina-puhelunsa ilmiantajan – asianajajat huolissaan ilmiantajan turvallisuudesta

Trump haluaa tavata Uk­rai­na-pu­he­lun­sa il­mi­an­ta­jan – asian­aja­jat huo­lis­saan il­mi­an­ta­jan tur­val­li­suu­des­ta

30.09.2019 13:02