Virkarikossyyte
Viimeisin 12 tuntia
Trump haukkui virkarikostutkinnan todistajan Twitterissä – "Hyvin pelottavaa"

Trump haukkui vir­ka­ri­kos­tut­kin­nan to­dis­ta­jan Twit­te­ris­sä – "Hyvin pe­lot­ta­vaa"

15.11.2019 22:10
Viimeisin 24 tuntia
Trump sättii tviiteissään useammin kuin ylistää – tänään jatkuva virkarikostutkinta kiihdyttänyt presidentin Twitterin käyttöä

Trump sättii tvii­teis­sään useam­min kuin ylistää – tänään jatkuva vir­ka­ri­kos­tut­kin­ta kiih­dyt­tä­nyt pre­si­den­tin Twit­te­rin käyttöä

15.11.2019 07:30
Kuukausi
Virkarikostutkinnan julkiset kuulemiset ovat käynnissä Washingtonissa – "Trump välitti enemmän Biden-tutkinnasta kuin Ukrainasta"

Vir­ka­ri­kos­tut­kin­nan jul­ki­set kuu­le­mi­set ovat käyn­nis­sä Wa­shing­to­nis­sa – "Trump välitti enemmän Bi­den-tut­kin­nas­ta kuin Uk­rai­nas­ta"

13.11.2019 16:00
Tosielämän saippuaoopperan odotetaan keräävän miljoonia ihmisiä tv-ruutujen ääreen – Trumpin virkasyyte siirtyy tänään televisioon

To­si­elä­män saip­pua­oop­pe­ran odo­te­taan ke­rää­vän mil­joo­nia ihmisiä tv-ruu­tu­jen ääreen – Trumpin vir­ka­syy­te siirtyy tänään te­le­vi­sioon

13.11.2019 07:00
Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin virkarikostutkinta siirtyy seuraavaksi televisioruutuihin – Kokosimme keskeiset tapahtumat

Yh­dys­val­to­jen pre­si­den­tin Donald Trumpin vir­ka­ri­kos­tut­kin­ta siirtyy seu­raa­vak­si te­le­vi­sio­ruu­tui­hin – Ko­ko­sim­me kes­kei­set ta­pah­tu­mat

08.11.2019 14:56
Trumpiin kohdistuvaa virkasyytetutkintaa voi pian seurata televisiosta – yhdysvaltalaiset jakaantuneet puolesta ja vastaan

Trum­piin koh­dis­tu­vaa vir­ka­syy­te­tut­kin­taa voi pian seurata te­le­vi­sios­ta – yh­dys­val­ta­lai­set ja­kaan­tu­neet puo­les­ta ja vastaan

01.11.2019 16:10
Vanhemmat
Trumpia vastaan saattaa olla useita ilmiantajia – viikonloppuna astui esiin jo toinen Ukraina-puhelun todistaja

Trumpia vastaan saattaa olla useita il­mi­an­ta­jia – vii­kon­lop­pu­na astui esiin jo toinen Uk­rai­na-pu­he­lun to­dis­ta­ja

07.10.2019 13:41
Yhdysvallat valmistautui uuteen kohun päivään kun Trumpin virkarikossyytejuttu etenee vauhdilla

Yh­dys­val­lat val­mis­tau­tui uuteen kohun päivään kun Trumpin vir­ka­ri­kos­syy­te­jut­tu etenee vauh­dil­la

02.10.2019 13:02
Trump haluaa tavata Ukraina-puhelunsa ilmiantajan – asianajajat huolissaan ilmiantajan turvallisuudesta

Trump haluaa tavata Uk­rai­na-pu­he­lun­sa il­mi­an­ta­jan – asian­aja­jat huo­lis­saan il­mi­an­ta­jan tur­val­li­suu­des­ta

30.09.2019 13:02