Viihde
Jos prinssi olisi voinut, hän ei olisi sanonut tahdon – brittidokumentti Charlesista ja Dianasta ei kerro mitään uutta

Jos prinssi olisi voinut, hän ei olisi sanonut tahdon – brit­ti­do­ku­ment­ti Char­le­sis­ta ja Dia­nas­ta ei kerro mitään uutta

14.05.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Ihmiset etsivät onneaan Hollywoodin unimaailmassa, loiston varjoissa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Ihmiset etsivät onneaan Hol­ly­woo­din uni­maail­mas­sa, loiston var­jois­sa

14.05.2020 07:00 0
Indie-elokuvia, teatteriesityksiä ja klassikkosarjoja – suoratoistopalveluista löytyy katsottavaa lähes jokaiseen makuun

In­die-elo­ku­via, teat­te­ri­esi­tyk­siä ja klas­sik­ko­sar­jo­ja – suo­ra­tois­to­pal­ve­luis­ta löytyy kat­sot­ta­vaa lähes jo­kai­seen makuun

03.04.2020 17:47 0
Tilaajille
Poikkeustilassa olisi erityisen tärkeää saada nauraa, sanoo ohjaaja-käsikirjoittaja Heikki Huttu-Hiltunen

Poik­keus­ti­las­sa olisi eri­tyi­sen tärkeää saada nauraa, sanoo oh­jaa­ja-kä­si­kir­joit­ta­ja Heikki Hut­tu-Hil­tu­nen

27.03.2020 18:36 0
Päivän leffapoiminnat: Sokea Maria soitti valtiaille Euroopan salongeissa 1700-luvulla – tositapahtumiin perustuva draama kertoo wieniläisestä pianistista

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Sokea Maria soitti val­tiail­le Eu­roo­pan sa­lon­geis­sa 1700-lu­vul­la – to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va draama kertoo wie­ni­läi­ses­tä pia­nis­tis­ta

25.03.2020 09:23 0
Revi tästä huumoria – Matti Vanhanen yllättää taas kerran talk show'ssaan: "Ei tällainen formaatti taitaisi missään muualla mennä edes läpi"

Revi tästä huu­mo­ria – Matti Van­ha­nen yl­lät­tää taas kerran talk show'ssaan: "Ei täl­lai­nen for­maat­ti tai­tai­si missään muualla mennä edes läpi"

14.03.2020 10:17 0
Tilaajille
Suomen supernanny Pia Penttala: Lasten aggressiivisuus ja levottomuus johtuvat usein vuorovaikutuksen puutteesta – monessa perheessä älylaitteet ovat ongelma

Suomen su­per­nan­ny Pia Pent­ta­la: Lasten ag­gres­sii­vi­suus ja le­vot­to­muus joh­tu­vat usein vuo­ro­vai­ku­tuk­sen puut­tees­ta – monessa per­hees­sä äly­lait­teet ovat ongelma

04.02.2020 08:27 0
Päivän leffapoiminnat: Pahoinpidelty radiojuontaja lähtee koston tielle – Jodie Fosterin hahmon sisu ravistelee Neil Jordanin rikosdraamassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Pa­hoin­pi­del­ty ra­dio­juon­ta­ja lähtee koston tielle – Jodie Fos­te­rin hahmon sisu ra­vis­te­lee Neil Jor­da­nin ri­kos­draa­mas­sa

04.02.2020 08:25 0
Päiväkirja: Historiaa vakavasti ja kepeästi

Päi­vä­kir­ja: His­to­riaa va­ka­vas­ti ja ke­peäs­ti

30.01.2020 08:31 0
Frozen 2 kiilaa katsotuimpien elokuvien joukkoon Suomessa, ja animaatioiden voittokulku jatkuu – Miksi niitä ei vieläkään kunnolla arvosteta?

Frozen 2 kiilaa kat­so­tuim­pien elo­ku­vien jouk­koon Suo­mes­sa, ja ani­maa­tioi­den voit­to­kul­ku jatkuu – Miksi niitä ei vie­lä­kään kun­nol­la ar­vos­te­ta?

19.01.2020 08:00 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Lempeä mies joutuu julmaan kierteeseen tuoreessa italialaiselokuvassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Lempeä mies joutuu julmaan kier­tee­seen tuo­rees­sa ita­lia­lais­elo­ku­vas­sa

17.01.2020 07:00 0
Kemiin perustettiin uusi musiikkipainotteinen ohjelmatoimisto

Kemiin pe­rus­tet­tiin uusi mu­siik­ki­pai­not­tei­nen oh­jel­ma­toi­mis­to

16.01.2020 18:11 0
Superkoira on jo tehty – tv-dokumentti näyttää, että mittatilausvauvat eivät ole kaukana

Su­per­koi­ra on jo tehty – tv-do­ku­ment­ti näyt­tää, että mit­ta­ti­laus­vau­vat eivät ole kaukana

15.01.2020 07:00 0
Omalaatuinen kreikkalaiselokuva Kulmahammas kuvaa perhesysteemin kipeyttä

Oma­laa­tui­nen kreik­ka­lais­elo­ku­va Kul­ma­ham­mas kuvaa per­he­sys­tee­min ki­peyt­tä

15.01.2020 07:00 0
Elokuvien kiinnostavuus vaihtelee alueittain, siksi ohjelmisto laaditaan käsityönä – Rovaniemellä vuoden kiinnostavimmat olivat Joker ja Aurora

Elo­ku­vien kiin­nos­ta­vuus vaih­te­lee alueit­tain, siksi oh­jel­mis­to laa­di­taan kä­si­työ­nä – Ro­va­nie­mel­lä vuoden kiin­nos­ta­vim­mat olivat Joker ja Aurora

14.01.2020 16:30 0
Diktaattorit ottavat myös oppia toisiltaan – Dokumenttisarja tutustuttaa katsojan maailman pahiksiin Kim Il-Sungista Mussoliniin

Dik­taat­to­rit ottavat myös oppia toi­sil­taan – Do­ku­ment­ti­sar­ja tu­tus­tut­taa kat­so­jan maail­man pa­hik­siin Kim Il-Sun­gis­ta Mus­so­li­niin

14.01.2020 07:00 0
Kuningatar Elisabet antoi siunauksensa pojanpojalleen prinssi Harrylle osa-aikaprinssiydestä

Ku­nin­ga­tar Eli­sa­bet antoi siu­nauk­sen­sa po­jan­po­jal­leen prinssi Har­ryl­le osa-ai­kap­rins­siy­des­tä

13.01.2020 20:42 0
Jatkuuko Joaquin Phoenixin voittoputki? – Joker kahmi eniten Oscar-ehdokkuuksia, Netflix-tuotannoille yhteensä 24 ehdokkuutta

Jat­kuu­ko Joaquin Phoe­ni­xin voit­to­put­ki? – Joker kahmi eniten Os­car-eh­dok­kuuk­sia, Net­flix-tuo­tan­noil­le yh­teen­sä 24 eh­dok­kuut­ta

13.01.2020 17:54 0
Yleisön toivoma Kaija Koo esiintyy Satama Open Airissa

Yleisön toivoma Kaija Koo esiin­tyy Satama Open Airissa

08.01.2020 10:26 0
Mikä saa pysymään yhdessä? Julkkisparit avaavat suhdettaan uudessa ohjelmassa

Mikä saa py­sy­mään yh­des­sä? Julk­kis­pa­rit avaavat suh­det­taan uudessa oh­jel­mas­sa

06.01.2020 07:00 0