Vihapuhe
Kansanedustajan puheen on kestettävä tarvittaessa myös rikosoikeudellinen tarkastelu
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kan­san­edus­ta­jan puheen on kes­tet­tä­vä tar­vit­taes­sa myös ri­kos­oi­keu­del­li­nen tar­kas­te­lu

26.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Vas­tak­kai­na­set­te­le­va puhe raa­dol­lis­tuu

26.06.2020 05:30 0
Tilaajille
Vasemmistoliiton Misha Dellinger irtisanoutui Twitter-kohun jälkeen – Muut ovat kirjoittaneet "fasistien ja ilmastonmuutoksen kieltäjien" tappamisviestit, Dellinger sanoo

Va­sem­mis­to­lii­ton Misha Del­lin­ger ir­ti­sa­nou­tui Twit­ter-ko­hun jälkeen – Muut ovat kir­joit­ta­neet "fa­sis­tien ja il­mas­ton­muu­tok­sen kiel­tä­jien" tap­pa­mis­vies­tit, Del­lin­ger sanoo

28.02.2020 13:37 0

PS-nuor­ten va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Jalosen fa­sis­ti­ju­lis­tuk­set heti syyniin – puo­lue­hal­li­tus kä­sit­te­lee lä­hi­viik­koi­na

24.02.2020 13:37 0
Vieraslajeista puhunut kansanedustaja Mäenpää: "En ole loukannut mitään kansanryhmää"

Vie­ras­la­jeis­ta puhunut kan­san­edus­ta­ja Mäen­pää: "En ole lou­kan­nut mitään kan­san­ryh­mää"

20.02.2020 13:11 0
Hakaristilippujen kantajat joutuvat syytteeseen – myös koululaisille suunnattu vihapuhe johtaa syytteisiin

Ha­ka­ris­ti­lip­pu­jen kan­ta­jat jou­tu­vat syyt­tee­seen – myös kou­lu­lai­sil­le suun­nat­tu vi­ha­pu­he johtaa syyt­tei­siin

13.02.2020 15:54 0
Pääkirjoitus: Rasismi ei sovi eduskuntaan, eikä minnekään muuallekaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Rasismi ei sovi edus­kun­taan, eikä min­ne­kään muual­le­kaan

09.02.2020 06:54 0
Tilaajille
Niinistö otti esille vihapuheen ja rasismin – eduskunnassa voisi pohdiskella, miten ihmisestä sukeutuu ensin sanan ja sitten tekojen julmuri

Nii­nis­tö otti esille vi­ha­pu­heen ja ra­sis­min – edus­kun­nas­sa voisi poh­dis­kel­la, miten ih­mi­ses­tä su­keu­tuu ensin sanan ja sitten tekojen julmuri

05.02.2020 14:05 0
Uiko silakka Lappiin asti vai alkaako se haista happamalle?
Kolumni Taru Salo

Uiko silakka Lappiin asti vai alkaako se haista hap­pa­mal­le?

07.01.2020 12:09 0
Tilaajille
Professori: Presidentin huoli hallituksen työrauhasta on aiheellinen – uudenvuodenpuheen ydinteemat kärsivällisyys, yhteisymmärrys ja luottamus

Pro­fes­so­ri: Pre­si­den­tin huoli hal­li­tuk­sen työ­rau­has­ta on ai­heel­li­nen – uu­den­vuo­den­pu­heen ydin­tee­mat kär­si­väl­li­syys, yh­teis­ym­mär­rys ja luot­ta­mus

01.01.2020 12:48 0
Lukijalta: Voi hyvät ystävät, rakastakaa
Lukijalta Mielipide Voitto Kuosmanen

Lu­ki­jal­ta: Voi hyvät ys­tä­vät, ra­kas­ta­kaa

22.12.2019 18:40 0
Tilaajille
Niinistö huolissaan virkamiesten maalittamisesta – Tasavallan presidentti kaipaa kansalaisia työkseen palveleville parempaa suojaa ahdistelulta, vainolta ja uhkailulta

Nii­nis­tö huo­lis­saan vir­ka­mies­ten maa­lit­ta­mi­ses­ta – Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti kaipaa kan­sa­lai­sia työk­seen pal­ve­le­vil­le pa­rem­paa suojaa ah­dis­te­lul­ta, vai­nol­ta ja uh­kai­lul­ta

22.12.2019 07:30 0
Tilaajille
Amerikkalaisten some-yhtiöiden vastuuta tulisi lisätä tiukemmalla säätelyllä
Kolumni Antti Kokkonen

Ame­rik­ka­lais­ten so­me-yh­tiöi­den vas­tuu­ta tulisi lisätä tiu­kem­mal­la sää­te­lyl­lä

21.12.2019 06:00 0
Tilaajille
Valtakunnansyyttäjä: Päivi Räsäsen vanha kirjoitus poliisitutkintaan

Val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä: Päivi Räsäsen vanha kir­joi­tus po­lii­si­tut­kin­taan

04.11.2019 15:11 0
Poliisi ei enää aktiivisesti etsi vihapuhetta – Juttuja tutkitaan nyt muun työn ohessa

Poliisi ei enää ak­tii­vi­ses­ti etsi vi­ha­pu­het­ta – Juttuja tut­ki­taan nyt muun työn ohessa

27.10.2019 06:00 0
Tilaajille
Sofi Oksanen: Osa kansasta on jo valtuuttanut vihapuheen eduskunnassa – "Vihapuhe johtaa harvainvaltaan"

Sofi Ok­sa­nen: Osa kan­sas­ta on jo val­tuut­ta­nut vi­ha­pu­heen edus­kun­nas­sa – "Vi­ha­pu­he johtaa har­vain­val­taan"

14.10.2019 16:10 0
Tilaajille