vesistö
Kevät lähestyy, kenen kellari kastuu tänä keväänä?
Kolumni Pekka Rytkönen

Kevät lä­hes­tyy, kenen kellari kastuu tänä ke­vää­nä?

25.02.2020 14:33
Tämä on uusi normaali – joulukuussa vesistöihin voi taas tulla vuoden pahin fosforipiikki

Tämä on uusi nor­maa­li – jou­lu­kuus­sa ve­sis­töi­hin voi taas tulla vuoden pahin fos­fo­ri­piik­ki

16.12.2019 06:00

Peu­ra­jär­veä yri­te­tään taas kuntoon Ra­nual­la

22.10.2019 11:39
Vedenkorkeus vaihtelee keskiarvon molemmin puolin – Itä-Lapissa kesä oli kuivempi ja vedenpinta nyt alempana kuin Länsi-Lapissa

Ve­den­kor­keus vaih­te­lee kes­ki­ar­von mo­lem­min puolin – Itä-La­pis­sa kesä oli kui­vem­pi ja ve­den­pin­ta nyt alem­pa­na kuin Län­si-La­pis­sa

09.10.2019 18:49
Rajajokikomissioon nimettiin uusia jäseniä kolmivuotiskaudelle

Ra­ja­jo­ki­ko­mis­sioon ni­met­tiin uusia jäseniä kol­mi­vuo­tis­kau­del­le

03.10.2019 16:57