vesistö
Vedenkorkeus vaihtelee keskiarvon molemmin puolin – Itä-Lapissa kesä oli kuivempi ja vedenpinta nyt alempana kuin Länsi-Lapissa

Ve­den­kor­keus vaih­te­lee kes­ki­ar­von mo­lem­min puolin – Itä-La­pis­sa kesä oli kui­vem­pi ja ve­den­pin­ta nyt alem­pa­na kuin Län­si-La­pis­sa

09.10.2019 18:49
Rajajokikomissioon nimettiin uusia jäseniä kolmivuotiskaudelle

Ra­ja­jo­ki­ko­mis­sioon ni­met­tiin uusia jäseniä kol­mi­vuo­tis­kau­del­le

03.10.2019 16:57