Verotus
Rovaniemen kriisi syvenee, verokorotukset ja säästöjen tarve nousi pintaan – "Nopeat ja tehokkaat toimenpiteet on syytä ottaa käyttöön"

Ro­va­nie­men kriisi sy­ve­nee, ve­ro­ko­ro­tuk­set ja sääs­tö­jen tarve nousi pintaan – "Nopeat ja te­hok­kaat toi­men­pi­teet on syytä ottaa käyt­töön"

15.06.2020 19:12 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tapio Siirilä

Lu­ki­jal­ta: Ihmiset ovat tär­keim­mät

03.04.2020 08:52 0
Tilaajille
Inari on verotukseltaan Lapin halvin – Asuinpaikalla on väliä verotuksen kannalla, Lapissa verorasituksessa voi olla jopa noin 2 300 euron ero

Inari on ve­ro­tuk­sel­taan Lapin halvin – Asuin­pai­kal­la on väliä ve­ro­tuk­sen kan­nal­la, Lapissa ve­ro­ra­si­tuk­ses­sa voi olla jopa noin 2 300 euron ero

31.01.2020 06:00 0
Tilaajille
Verottaja valmistautuu vuodenvaihteen ruuhkaan viime vuodesta viisastuneena: Jopa puolet lisää puheluihin vastaajia

Ve­rot­ta­ja val­mis­tau­tuu vuo­den­vaih­teen ruuh­kaan viime vuo­des­ta vii­sas­tu­nee­na: Jopa puolet lisää pu­he­lui­hin vas­taa­jia

27.12.2019 07:39 0
Tilaajille
Apulaisoikeusasiamies: Verottajan käyttämä automaatio verotuspäätöksissä on laiton eikä se ole myöskään hyvää hallintoa

Apu­lai­soi­keu­sa­sia­mies: Ve­rot­ta­jan käyt­tä­mä au­to­maa­tio ve­ro­tus­pää­tök­sis­sä on laiton eikä se ole myös­kään hyvää hal­lin­toa

26.11.2019 13:19 0
Lapin Kansan verkkokysely: Hieman yli puolet vastaajista korottaisi Rovaniemen veroprosenttia

Lapin Kansan verk­ko­ky­se­ly: Hieman yli puolet vas­taa­jis­ta ko­rot­tai­si Ro­va­nie­men ve­ro­pro­sent­tia

10.11.2019 18:26 0
Tilaajille
Enemmistö Rovaniemen valtuustoryhmien puheenjohtajista kannattaisi verojen korottamista ja lykkäisi sillan ja uimahallin rakentamista

Enem­mis­tö Ro­va­nie­men val­tuus­to­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jis­ta kan­nat­tai­si verojen ko­rot­ta­mis­ta ja lyk­käi­si sillan ja ui­ma­hal­lin ra­ken­ta­mis­ta

08.11.2019 15:53 0
Tilaajille
Inari jatkaa kasvua ja houkuttelee lisää työvoimaa kevyellä verotuksella

Inari jatkaa kasvua ja hou­kut­te­lee lisää työ­voi­maa ke­vyel­lä ve­ro­tuk­sel­la

07.11.2019 17:51 0
Tilaajille
Veronkorotus kohtelee veronmaksajia eri tavoin – Kovapalkkaisen lompakosta lähtisi Rovaniemellä yli 300 euroa, pienituloisen tuloihin veronkorotuksella ei ole mitään merkitystä

Ve­ron­ko­ro­tus koh­te­lee ve­ron­mak­sa­jia eri tavoin – Ko­va­palk­kai­sen lom­pa­kos­ta lähtisi Ro­va­nie­mel­lä yli 300 euroa, pie­ni­tu­loi­sen tu­loi­hin ve­ron­ko­ro­tuk­sel­la ei ole mitään mer­ki­tys­tä

06.11.2019 20:30 0
Tilaajille
Toimittajalta: Veronkorotukselle ei vastuullista vaihtoehtoa Rovaniemellä
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ve­ron­ko­ro­tuk­sel­le ei vas­tuul­lis­ta vaih­to­eh­toa Ro­va­nie­mel­lä

06.11.2019 09:49 0
Kemi korottanee hieman kiinteistöverotusta

Kemi ko­rot­ta­nee hieman kiin­teis­tö­ve­ro­tus­ta

05.11.2019 10:34 0
Tilaajille
Katso jättilista: näin tienasivat  lappilaisjulkkikset, -poliitikot, -urheilijat ja kulttuurin vaikuttajat

Katso jät­ti­lis­ta: näin tie­na­si­vat lap­pi­lais­julk­kik­set, -po­lii­ti­kot, -ur­hei­li­jat ja kult­tuu­rin vai­kut­ta­jat

04.11.2019 14:43 0
Tilaajille
20 miljoonaa euroa omistajalleen tuonut bisnesidea syntyi, kun pomo puhui puhelimeen kovaan ääneen

20 mil­joo­naa euroa omis­ta­jal­leen tuonut bis­nes­idea syntyi, kun pomo puhui pu­he­li­meen kovaan ääneen

04.11.2019 12:11 0
Ihmetteletkö, miksi presidentti Niinistö ei ole kovatuloisimpien listalla? – Tässä syy vaatimattomiin tuloihin

Ih­met­te­let­kö, miksi pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ei ole ko­va­tu­loi­sim­pien lis­tal­la? – Tässä syy vaa­ti­mat­to­miin tu­loi­hin

04.11.2019 09:32 0
Postin ex-toimitusjohtaja joutui palkkakohuun ja erosi – Tulot hipoivat lähes miljoonaa euroa

Postin ex-toi­mi­tus­joh­ta­ja joutui palk­ka­ko­huun ja erosi – Tulot hi­poi­vat lähes mil­joo­naa euroa

04.11.2019 08:47 0
Näin tienasivat keskeisten valtioyhtiöiden toimitusjohtajat

Näin tie­na­si­vat kes­keis­ten val­tio­yh­tiöi­den toi­mi­tus­joh­ta­jat

04.11.2019 08:40 0
Tällaiset ovat suomalaisten keskitulot – kolmella viidestä tulot jäävät alle 30 000 euroon

Täl­lai­set ovat suo­ma­lais­ten kes­ki­tu­lot – kol­mel­la vii­des­tä tulot jäävät alle 30 000 euroon

04.11.2019 07:53 0
Viime vuoden verotiedot julki, mutta yli 200 suurituloisen nimeä ei löydy listoilta – Verottaja suostui käytännössä kaikkiin salauspyyntöihin

Viime vuoden ve­ro­tie­dot julki, mutta yli 200 suu­ri­tu­loi­sen nimeä ei löydy lis­toil­ta – Ve­rot­ta­ja suostui käy­tän­nös­sä kaik­kiin sa­laus­pyyn­töi­hin

04.11.2019 07:29 0
Jatkuuko Supercell-miljonäärien putki Suomen tulokärjessä, nouseeko esiin uusia yllätysnimiä? – Vuoden 2018 verotiedot julkaistaan tänään

Jat­kuu­ko Su­per­cell-mil­jo­nää­rien putki Suomen tu­lo­kär­jes­sä, nou­see­ko esiin uusia yl­lä­tys­ni­miä? – Vuoden 2018 ve­ro­tie­dot jul­kais­taan tänään

04.11.2019 06:00 0
Tilaajille
Pelkosenniemen kunnanhallitus pitäisi verot ennallaan – kunnan talous on kääntymässä 600 000 euroa alijäämäiseksi

Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­hal­li­tus pitäisi verot en­nal­laan – kunnan talous on kään­ty­mäs­sä 600 000 euroa ali­jää­mäi­sek­si

31.10.2019 12:58 0
Tilaajille