Veronkorotus
Lukijalta Mielipide Alpo Isomäki

Lu­ki­jal­ta: Ta­lou­den kor­jaus­toi­met­kin ha­ke­mi­ses­sa

29.06.2020 10:55 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sanna Luoma

Lu­ki­jal­ta: Val­tuus­ton sil­män­kään­tö­temp­pu

21.11.2019 10:52 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Alpo Isomäki

Lu­ki­jal­ta: Kau­pun­ki­lai­set mak­sa­vat

21.11.2019 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Antero Kuusi

Lu­ki­jal­ta: Oi kallis Ro­va­nie­mi

20.11.2019 10:49 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Miikka Keränen

Lu­ki­jal­ta: Edun leik­kaus tulee kal­liik­si

16.11.2019 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Demokratia ja kaupunkilaiset voittivat
Lukijalta Mielipide Mikkel Näkkäläjärvi

Lu­ki­jal­ta: De­mo­kra­tia ja kau­pun­ki­lai­set voit­ti­vat

15.11.2019 16:47 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Vesa Puuronen

Lu­ki­jal­ta: Pe­rus­aja­tuk­sis­ta ve­ro­tuk­ses­ta

15.11.2019 06:30 0
Tilaajille
Kuuntele Viikkoraati: Kerromme veikkauksemme Rovaniemen kaupunginjohtajakisassa, sanomme myös suorat sanat tämän viikon päätöksistä kaupunginvaltuustossa

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Ker­rom­me veik­kauk­sem­me Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja­ki­sas­sa, sanomme myös suorat sanat tämän viikon pää­tök­sis­tä kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa

14.11.2019 11:14 0
Lukijalta Mielipide Terhi Heikkilä

Lu­ki­jal­ta: Kansa on pu­hu­nut, pulinat pois

14.11.2019 08:49 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Anja Joensuu

Lu­ki­jal­ta: In­ves­toin­te­ja prio­ri­soi­ta­va

14.11.2019 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Matti Torvinen

Lu­ki­jal­ta: Ve­ron­ko­ro­tus oli um­pi­ke­pu­lai­nen voitto

12.11.2019 12:44 0
Tilaajille
Lukijalta: Kaupunginhallituksen puheenjohtajan täysipäiväistä palkallista toimintaa tulee arvioida uudelleen.
Lukijalta Mielipide Juhani Juuruspolvi

Lu­ki­jal­ta: Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan täy­si­päi­väis­tä pal­kal­lis­ta toi­min­taa tulee ar­vioi­da uu­del­leen.

12.11.2019 10:50 0
Tilaajille
Lukijalta: Valtuusto heilahti vasempaan laitaan
Lukijalta Mielipide Petteri Pohja

Lu­ki­jal­ta: Val­tuus­to hei­lah­ti va­sem­paan laitaan

12.11.2019 09:31 0
Tilaajille
Lukijalta: Keskustan valtuustoryhmä kertoo, miksi käänsi takkinsa Rovaniemen veronkorotuksessa
Lukijalta Mielipide Susanna Junttila

Lu­ki­jal­ta: Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mä kertoo, miksi käänsi tak­kin­sa Ro­va­nie­men ve­ron­ko­ro­tuk­ses­sa

12.11.2019 09:04 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kimmo Suopajärvi

Lu­ki­jal­ta: Ve­ron­ko­ro­tus tor­jut­ta­va

11.11.2019 10:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Petteri Pohja

Lu­ki­jal­ta: Kohti py­säh­ty­nei­syyt­tä?

11.11.2019 08:21 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sanna Luoma

Lu­ki­jal­ta: Ter­ve­tu­loa to­del­li­suu­teen, Vesa Puu­ro­nen

11.11.2019 07:58 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Timo Törmänen

Lu­ki­jal­ta: Pal­ve­lut tär­keäm­piä kuin kun­ta­ve­ron suuruus

11.11.2019 07:12 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Maria-Riitta Mällinen

Lu­ki­jal­ta: Ympäri käydään ja yhteen tullaan

09.11.2019 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Reino Eero

Lu­ki­jal­ta: Ve­ro­pro­sent­ti koh­dal­leen, Ro­va­nie­mi

09.11.2019 05:00 0
Tilaajille