Verkkokauppa
K-ryhmän myynti kasvoi Pohjois-Suomen alueella – erityisesti ruoan verkkokauppa nousussa

K-ryh­män myynti kasvoi Poh­jois-Suo­men alueel­la – eri­tyi­ses­ti ruoan verk­ko­kaup­pa nou­sus­sa

28.04.2020 17:44 0
Suositukset eivät pure ostajiin – lähimaksu ei ole yleistynyt eikä verkkokaupan osuus kasvanut koronakriisin aikana

Suo­si­tuk­set eivät pure os­ta­jiin – lä­hi­mak­su ei ole yleis­ty­nyt eikä verk­ko­kau­pan osuus kas­va­nut ko­ro­na­krii­sin aikana

25.04.2020 22:00 0
Ravintoloille myyvien poronliha jäi kynsiin – poronliha kaipaa verkkoon yhä markkinointia ja yhteistä tarinaa

Ra­vin­to­loil­le myyvien po­ron­li­ha jäi kynsiin – po­ron­li­ha kaipaa verk­koon yhä mark­ki­noin­tia ja yh­teis­tä tarinaa

15.04.2020 06:30 0
Tilaajille
Savukosken Kuivalihamarkkinat vietettiin virtuaalisesti ilman hajuja ja makuja: "Postin kautta olen laittanut kuivalihaa menemään"

Sa­vu­kos­ken Kui­va­li­ha­mark­ki­nat vie­tet­tiin vir­tuaa­li­ses­ti ilman hajuja ja makuja: "Postin kautta olen lait­ta­nut kui­va­li­haa me­ne­mään"

14.04.2020 20:13 0
Tilaajille
Emilia Viherkoski keksi koronan puristuksessa siirtää joogayrityksen nettiin – kauppias perusti verkkokaupan: "Jos jotain hopeareunusta hakee, yrittäjille pukkaa ideoita"

Emilia Vi­her­kos­ki keksi koronan pu­ris­tuk­ses­sa siirtää joo­ga­yri­tyk­sen nettiin – kaup­pias perusti verk­ko­kau­pan: "Jos jotain ho­pea­reu­nus­ta hakee, yrit­tä­jil­le pukkaa ideoi­ta"

29.03.2020 07:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Onko pakko mennä kauppaan, jos ei uskalla?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Onko pakko mennä kaup­paan, jos ei us­kal­la?

29.03.2020 06:00 0
Tilaajille
Ruokatilauksien määrä räjähti Lapissa, ja eri kaupoille se tarkoittaa erilaisia haasteita: Citymarket tarvitsee lisää keräyspäätteitä, Näätämön kauppiaiden toimitusreissu venyy helposti yli 200 kilometriin päivässä

Ruo­ka­ti­lauk­sien määrä räjähti La­pis­sa, ja eri kau­poil­le se tar­koit­taa eri­lai­sia haas­tei­ta: Ci­ty­mar­ket tar­vit­see lisää ke­räys­päät­tei­tä, Nää­tä­mön kaup­piai­den toi­mi­tus­reis­su venyy hel­pos­ti yli 200 ki­lo­met­riin päi­väs­sä

25.03.2020 07:00 0
Tilaajille
Tukea korona-ahdinkoon: uusi verkkokauppa myy lappilaisten yritysten lahjakortteja

Tukea ko­ro­na-ah­din­koon: uusi verk­ko­kaup­pa myy lap­pi­lais­ten yri­tys­ten lah­ja­kort­te­ja

20.03.2020 15:15 0
"Verkkokaupan kysyntä on monikymmenkertaistunut" – Osa ruokakaupoista ottaa epidemian vuoksi käyttöön kotiinkuljetuksen Lapissa

"Verk­ko­kau­pan kysyntä on mo­ni­kym­men­ker­tais­tu­nut" – Osa ruo­ka­kau­pois­ta ottaa epi­de­mian vuoksi käyt­töön ko­tiin­kul­je­tuk­sen Lapissa

19.03.2020 21:08 0
Tilaajille
Tornion kaupunki nopeuttaa palveluaan ensi viikolla käyttöönotettavan verkkokaupan avulla

Tornion kau­pun­ki no­peut­taa pal­ve­luaan ensi vii­kol­la käyt­töö­no­tet­ta­van verk­ko­kau­pan avulla

04.03.2020 12:00 0
Ruoan verkkokaupassa vahva käänne tänä vuonna – kauppajätit tuplaavat verkkokauppapalvelujaan

Ruoan verk­ko­kau­pas­sa vahva käänne tänä vuonna – kaup­pa­jä­tit tup­laa­vat verk­ko­kaup­pa­pal­ve­lu­jaan

02.03.2020 09:44 0
Tornion kaupunki avaa verkkokaupan – samasta paikasta voi ostaa niin venepaikat kuin kansalaisopistojen kurssit

Tornion kau­pun­ki avaa verk­ko­kau­pan – samasta pai­kas­ta voi ostaa niin ve­ne­pai­kat kuin kan­sa­lais­opis­to­jen kurssit

28.02.2020 14:06 0
Tilaajille
Ruuan verkkokauppoja isoihin yksiköihin – Meri-Lapissa ruuan nettikauppojen asiakkaina on paljon lapsiperheitä

Ruuan verk­ko­kaup­po­ja isoihin yk­si­köi­hin – Me­ri-La­pis­sa ruuan net­ti­kaup­po­jen asiak­kai­na on paljon lap­si­per­hei­tä

27.02.2020 10:30 0
Mitä jos ruokakaupassa tarvitsisi käydä vain pari kertaa kuussa? Rovaniemeläinen Sonja Alaraatikka shoppaa hävikkiruokaa netistä ja säästää selvää rahaa

Mitä jos ruo­ka­kau­pas­sa tar­vit­si­si käydä vain pari kertaa kuussa? Ro­va­nie­me­läi­nen Sonja Ala­raa­tik­ka shoppaa hä­vik­ki­ruo­kaa netistä ja säästää selvää rahaa

21.02.2020 16:29 0
Tilaajille
Verkosta tilatuista vaatteista suurin osa lähetetään takaisin – "Jos puolet tilauksista palautetaan, se on kaupan oma syy"

Ver­kos­ta ti­la­tuis­ta vaat­teis­ta suurin osa lä­he­te­tään ta­kai­sin – "Jos puolet ti­lauk­sis­ta pa­lau­te­taan, se on kaupan oma syy"

26.11.2019 06:00 0
Tilaajille
Huippusuosittu  ja palkittu Disturb-verkkokauppa Keminmaasta huolissaan postilakosta: "Nyt pitäisi tehdä vuoden parasta tulosta"

Huip­pu­suo­sit­tu ja pal­kit­tu Dis­turb-verk­ko­kaup­pa Ke­min­maas­ta huo­lis­saan pos­ti­la­kos­ta: "Nyt pitäisi tehdä vuoden parasta tu­los­ta"

21.11.2019 07:30 0
Tilaajille
Kiinan "sinkkujen päivässä" myynti ylitti 20 miljardia euroa yhdeksässä tunnissa – puolen miljardin ihmisen odotetaan käyvän ostoksilla

Kiinan "sink­ku­jen päi­väs­sä" myynti ylitti 20 mil­jar­dia euroa yh­dek­säs­sä tun­nis­sa – puolen mil­jar­din ihmisen odo­te­taan käyvän os­tok­sil­la

11.11.2019 09:43 0
Ranualainen Veken Kaluste laajenee Lahteen ja Vantaalle  – Ranuan työpaikkojen toivotaan lisääntyvän

Ra­nua­lai­nen Veken Kaluste laa­je­nee Lahteen ja Van­taal­le – Ranuan työ­paik­ko­jen toi­vo­taan li­sään­ty­vän

22.10.2019 20:28 0
Tilaajille
Posti investoi verkkokaupan kasvuun – Suomessa 4000 pakettiautomaattia vuonna 2022

Posti in­ves­toi verk­ko­kau­pan kasvuun – Suo­mes­sa 4000 pa­ket­ti­au­to­maat­tia vuonna 2022

10.10.2019 14:12 0
Tilaajille