Venäjä
Viimeisin 12 tuntia

Venäjä ei mak­sa­nut sak­ko­jaan, kertoo Kan­sain­vä­li­nen yleis­ur­hei­lu­liit­to

12:40 0
Tilaajille
Viikko
Huhu Venäjän ydinvoimalapalosta sai ihmiset hankkimaan joditabletteja, Säteilyturvakeskus kertoo somessa liikkuvan jutun olevan perätön

Huhu Venäjän ydin­voi­ma­la­pa­los­ta sai ihmiset hank­ki­maan jo­di­tab­let­te­ja, Sä­tei­ly­tur­va­kes­kus kertoo somessa liik­ku­van jutun olevan perätön

03.07.2020 11:36 1
Venäjän väitetään maksaneen tapporahoja amerikkalaissotilaita surmanneille talibaneille – Kanerva: "Se olisi järjetön sotarikos"

Venäjän väi­te­tään mak­sa­neen tap­po­ra­ho­ja ame­rik­ka­lais­so­ti­lai­ta sur­man­neil­le ta­li­ba­neil­le – Ka­ner­va: "Se olisi jär­je­tön so­ta­ri­kos"

02.07.2020 19:59 0
Venäjällä äänestys antoi Putinille vallan hallita 83-vuotiaaksi – oppositiojohtaja Navalny: "Emme koskaan tunnusta tätä tulosta"

Ve­nä­jäl­lä ää­nes­tys antoi Pu­ti­nil­le vallan hallita 83-vuo­tiaak­si – op­po­si­tio­joh­ta­ja Na­val­ny: "Emme koskaan tun­nus­ta tätä tu­los­ta"

02.07.2020 11:31 0
Putinin vallan jatkosta äänestäneitä venäläisiä houkuteltiin uurnille niin painostuksella kuin kupongeilla – tutkija: Voitosta huolimatta Putinilla edessään monia ongelmia.

Putinin vallan jat­kos­ta ää­nes­tä­nei­tä ve­nä­läi­siä hou­ku­tel­tiin uur­nil­le niin pai­nos­tuk­sel­la kuin ku­pon­geil­la – tut­ki­ja: Voi­tos­ta huo­li­mat­ta Pu­ti­nil­la edes­sään monia on­gel­mia.

01.07.2020 21:51 0

Venäjän yleis­ur­hei­lu­lii­tol­la viiden mil­joo­nan ongelma

01.07.2020 18:12 0
Tilaajille
Stuk tyytyy Venäjän lausuntoon, ettei Kreml tiedä säteilyvuodosta – säteilylähde voi jäädä mysteeriksi

Stuk tyytyy Venäjän lau­sun­toon, ettei Kreml tiedä sä­tei­ly­vuo­dos­ta – sä­tei­ly­läh­de voi jäädä mys­tee­rik­si

01.07.2020 16:37 0
Näkökulma: Venäjä siirtyy Putinin uuteen perustuslakiin keittiössä ja kannon päällä annetuilla äänillä – oppositiopoliitikko: "Väärennös, parodia ja feikki"

Nä­kö­kul­ma: Venäjä siirtyy Putinin uuteen pe­rus­tus­la­kiin keit­tiös­sä ja kannon päällä an­ne­tuil­la äänillä – op­po­si­tio­po­lii­tik­ko: "Vää­ren­nös, parodia ja feikki"

01.07.2020 13:11 0
Tilaajille
Kuukausi
Toukokuulta siirretty Punaisen torin sotilasparaati marssittiin koronaviruksen varjossa – paraatin pelätään nostavan tapausten määrää

Tou­ko­kuul­ta siir­ret­ty Pu­nai­sen torin so­ti­las­pa­raa­ti mars­sit­tiin ko­ro­na­vi­ruk­sen var­jos­sa – pa­raa­tin pe­lä­tään nos­ta­van ta­paus­ten määrää

24.06.2020 12:01 0

Poh­joi­sel­la na­pa­pii­ril­lä on paah­ta­van kuumaa, Ver­ho­jans­kis­sa jo 38 astetta

22.06.2020 22:54 0
Putinin kirjoitus syytti länttä maailmansodasta – "Venäjä tahtoo pitää yllä kertomusta, että Neuvostoliitto kukisti Saksan käytännössä yksin"

Putinin kir­joi­tus syytti länttä maail­man­so­das­ta – "Venäjä tahtoo pitää yllä ker­to­mus­ta, että Neu­vos­to­liit­to kukisti Saksan käy­tän­nös­sä yksin"

22.06.2020 18:24 1
Koronaan sairastuneen Roman Eremenkon seura täyskaaoksessa, koko kausi valumassa käsien lävitse

Ko­ro­naan sai­ras­tu­neen Roman Ere­men­kon seura täys­kaaok­ses­sa, koko kausi va­lu­mas­sa käsien lävitse

18.06.2020 21:35 0
Tilaajille
Näkökulma: Tuetpa eläinten oikeuksia tai vastustatpa homoliittoja, lopputulos on sama: Venäjän kansanäänestyksessä voittaa Putin

Nä­kö­kul­ma: Tuetpa eläin­ten oi­keuk­sia tai vas­tus­tat­pa ho­mo­liit­to­ja, lop­pu­tu­los on sama: Venäjän kan­san­ää­nes­tyk­ses­sä voittaa Putin

14.06.2020 16:00 0
Ukrainalainen poliitikko uskoo sotilaalliseen yhteistyöhön: "Venäjä ei lähde Itä-Ukrainasta ennen kuin valtatasapaino alueella muuttuu"

Uk­rai­na­lai­nen po­lii­tik­ko uskoo so­ti­laal­li­seen yh­teis­työ­hön: "Venäjä ei lähde Itä-Uk­rai­nas­ta ennen kuin val­ta­ta­sa­pai­no alueel­la muut­tuu"

13.06.2020 07:00 0
Murmanskin aluehallinto vaatii kansainvälistä YVAa Soklin kaivoshankkeesta

Mur­mans­kin alue­hal­lin­to vaatii kan­sain­vä­lis­tä YVAa Soklin kai­vos­hank­kees­ta

11.06.2020 15:49 1
Tilaajille
Koronaan liittyviä kuolemia on jo yli 406 000 ympäri maailman

Ko­ro­naan liit­ty­viä kuo­le­mia on jo yli 406 000 ympäri maail­man

09.06.2020 19:44 0
Putin huipentaa koronakevään jättipottiin: Ensin siirretty voitonpäivän suurparaati ja heti perään pitkitetty valtakausi kansanäänestyksellä

Putin hui­pen­taa ko­ro­na­ke­vään jät­ti­pot­tiin: Ensin siir­ret­ty voi­ton­päi­vän suur­pa­raa­ti ja heti perään pit­ki­tet­ty val­ta­kau­si kan­san­ää­nes­tyk­sel­lä

06.06.2020 12:00 0
Venäjän öljyonnettomuus on maan suurimpia – siperialaisjoen toipumiseen mennee vuosikymmeniä

Venäjän öl­jy­on­net­to­muus on maan suu­rim­pia – si­pe­ria­lais­joen toi­pu­mi­seen mennee vuo­si­kym­me­niä

05.06.2020 22:55 0
Venäjällä valtava öljyvuoto – Putin julisti hätätilan

Ve­nä­jäl­lä valtava öl­jy­vuo­to – Putin julisti hä­tä­ti­lan

04.06.2020 23:12 0
Vanhemmat
WHO: Koronatartunnat kasvavat yhä Venäjällä ja Itä-Euroopassa

WHO: Ko­ro­na­tar­tun­nat kas­va­vat yhä Ve­nä­jäl­lä ja Itä-Eu­roo­pas­sa

02.06.2020 14:41 0