Velkaantuminen
Kuukausi ja vanhemmat

Lainaa ha­kies­sa syytä miettiä omaa mak­su­ky­kyä

08.10.2019 07:50
Arjen hinta voi yllättää - moni omilleen muuttanut nuori joutuu talousvaikeuksiin

Arjen hinta voi yl­lät­tää - moni omil­leen muut­ta­nut nuori joutuu ta­lous­vai­keuk­siin

08.10.2019 07:46
Tilaajille
Luotonannon rajoittaminen olisi perusteltua ainakin taloyhtiölainojen osalta
Pääkirjoitus

Luo­ton­an­non ra­joit­ta­mi­nen olisi pe­rus­tel­tua ainakin ta­lo­yh­tiö­lai­no­jen osalta

05.10.2019 18:00
"Rahan sähköistyminen on hämärtänyt ymmärrystä omasta taloudesta" – velkakysely herätti mielenkiintoisia kysymyksiä

"Rahan säh­köis­ty­mi­nen on hä­mär­tä­nyt ym­mär­rys­tä omasta ta­lou­des­ta" – vel­ka­ky­se­ly herätti mie­len­kiin­toi­sia ky­sy­myk­siä

05.10.2019 14:18