Vankilat
Viimeisin 4 tuntia
Vankiloissa aletaan palata normaaliin päiväjärjestykseen – koronarajoituksia puretaan harkitusti

Van­ki­lois­sa aletaan palata nor­maa­liin päi­vä­jär­jes­tyk­seen – ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia pu­re­taan har­ki­tus­ti

16:09 0
Vanhemmat
LM:n tiedot: UB-vanki pahoinpiteli vartijan sairaalaan Riihimäen vankilassa – Vankilavirkailijat: "Tästä tullut osa vankilakulttuuria"

LM:n tiedot: UB-van­ki pa­hoin­pi­te­li var­ti­jan sai­raa­laan Rii­hi­mäen van­ki­las­sa – Van­ki­la­vir­kai­li­jat: "Tästä tullut osa van­ki­la­kult­tuu­ria"

18.05.2020 17:17 0
Tilaajille
Vankilassa istuva Jesse tapaa kolmea lastaan vain 15 minuuttia videon välityksellä viikoittain – Riseltä synkkä arvio, koska lapset taas pääsevät lähitapaamisiin

Van­ki­las­sa istuva Jesse tapaa kolmea lastaan vain 15 mi­nuut­tia videon vä­li­tyk­sel­lä vii­koit­tain – Riseltä synkkä arvio, koska lapset taas pää­se­vät lä­hi­ta­paa­mi­siin

17.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Sakon muuntorangaistusten ja ehdottomien vankeusrangaistusten täytäntöönpanosta aiotaan luopua väliaikaisesti koronaviruksen takia

Sakon muun­to­ran­gais­tus­ten ja eh­dot­to­mien van­keus­ran­gais­tus­ten täy­tän­töön­pa­nos­ta aiotaan luopua vä­li­ai­kai­ses­ti ko­ro­na­vi­ruk­sen takia

31.03.2020 17:22 0
Syyte: Yksi rikollisjärjestö United Brotherhoodin johtajista yllytti jengiläiset hakkaamaan vanginvartijan viime kesänä – Jo 12 vartijaa pahoinpidelty Suomessa

Syyte: Yksi ri­kol­lis­jär­jes­tö United Brot­her­hoo­din joh­ta­jis­ta yllytti jen­gi­läi­set hak­kaa­maan van­gin­var­ti­jan viime kesänä – Jo 12 var­ti­jaa pa­hoin­pi­del­ty Suo­mes­sa

30.03.2020 19:00 0
Koronatilanne siirtää myös vankeusrangaistusten alkua, vankiluku vähenee jopa 200:lla

Ko­ro­na­ti­lan­ne siirtää myös van­keus­ran­gais­tus­ten alkua, van­ki­lu­ku vähenee jopa 200:lla

18.03.2020 16:19 0
Nykyvangit eivät pysty tekemään raskaita fyysisiä töitä, vaan he valmentautuvat kurssilla vapautta varten – Pelson maatalousvankila lopettaa siksi toimintansa

Ny­ky­van­git eivät pysty te­ke­mään ras­kai­ta fyy­si­siä töitä, vaan he val­men­tau­tu­vat kurs­sil­la va­paut­ta varten – Pelson maa­ta­lous­van­ki­la lo­pet­taa siksi toi­min­tan­sa

14.03.2020 07:00 0
Tilaajille
Vankilaviranomainen: Jengiläiset suunnitelleet väkivallan kohdistamista kahteen Rikosseuraamuslaitoksen työntekijään - työntekijät suojattu erityistoimenpiteillä

Van­ki­la­vi­ra­no­mai­nen: Jen­gi­läi­set suun­ni­tel­leet vä­ki­val­lan koh­dis­ta­mis­ta kahteen Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tok­sen työn­te­ki­jään - työn­te­ki­jät suo­jat­tu eri­tyis­toi­men­pi­teil­lä

03.03.2020 16:22 0
Koppikorvausten jyrkkä kasvu tyssäsi viime vuonna – syyttömänä vangituille maksettu korvaussumma romahti 1,3 miljoonalla eurolla

Kop­pi­kor­vaus­ten jyrkkä kasvu tyssäsi viime vuonna – syyt­tö­mä­nä van­gi­tuil­le mak­set­tu kor­vaus­sum­ma romahti 1,3 mil­joo­nal­la eurolla

20.02.2020 06:00 0
Ammattina myymälävarkaudet, ongelmana peliriippuvuus – Sörkan vanki kertoo tarinansa ja elämästä vankilassa: "Rangaistuksena tämä on aika löysää"

Am­mat­ti­na myy­mä­lä­var­kau­det, on­gel­ma­na pe­li­riip­pu­vuus – Sörkan vanki kertoo ta­ri­nan­sa ja elä­mäs­tä van­ki­las­sa: "Ran­gais­tuk­se­na tämä on aika löysää"

04.01.2020 07:00 0
Vankilapastori: Jokainen vanki pysähtyy miettimään tekojaan – "Heidän persoonallisuutensa on rakentunut niin, että he toimivat yhä uudestaan samalla lailla."

Van­ki­la­pas­to­ri: Jo­kai­nen vanki py­säh­tyy miet­ti­mään te­ko­jaan – "Heidän per­soo­nal­li­suu­ten­sa on ra­ken­tu­nut niin, että he toi­mi­vat yhä uu­des­taan samalla lail­la."

02.01.2020 20:50 0
Tilaajille
Miksi tunnetuimmat vangit saavat laatikkokaupalla rakkauskirjeitä? Tarinan mukaan yksi Kakolassa lusinut ehti kuusi kertaa naimisiinkin – perhetapaamisten takia

Miksi tun­ne­tuim­mat vangit saavat laa­tik­ko­kau­pal­la rak­kaus­kir­jei­tä? Tarinan mukaan yksi Ka­ko­las­sa lusinut ehti kuusi kertaa nai­mi­siin­kin – per­he­ta­paa­mis­ten takia

28.12.2019 06:00 0
Oikeusministeri Henriksson: vankiloiden työturvallisuuteen suhtaudutaan vakavasti

Oi­keus­mi­nis­te­ri Hen­riks­son: van­ki­loi­den työ­tur­val­li­suu­teen suh­tau­du­taan va­ka­vas­ti

19.12.2019 16:47 0
Vankiloissa kovat otteet käyttöön: näin muita vankeja ja henkilökuntaa terrorisoivat liivijengiläiset laitetaan kuriin

Van­ki­lois­sa kovat otteet käyt­töön: näin muita vankeja ja hen­ki­lö­kun­taa ter­ro­ri­soi­vat lii­vi­jen­gi­läi­set lai­te­taan kuriin

08.12.2019 06:00 0
Vankilavirkailijain liitto perää oikeusministerin vastuuta: "Virkamiehiin kohdistuneet pahoinpitelyt eivät ole herättäneet mitään reaktiota"

Van­ki­la­vir­kai­li­jain liitto perää oi­keus­mi­nis­te­rin vas­tuu­ta: "Vir­ka­mie­hiin koh­dis­tu­neet pa­hoin­pi­te­lyt eivät ole he­rät­tä­neet mitään reak­tio­ta"

28.11.2019 14:25 0
"Mikään ei ole oudompi kuin vankilan totuus" – Tositarinoita Kakolasta -podcast kertoo vankien ja vartijoiden tarinoita

"Mikään ei ole oudompi kuin van­ki­lan totuus" – To­si­ta­ri­noi­ta Ka­ko­las­ta -pod­cast kertoo vankien ja var­ti­joi­den ta­ri­noi­ta

14.10.2019 07:00 0
Näkökulma: Miksi kirjoitamme rikollisjengien väkivallasta? – Siksi, että laaja tietoisuus ongelmista lisää puuttumisherkkyyttä

Nä­kö­kul­ma: Miksi kir­joi­tam­me ri­kol­lis­jen­gien vä­ki­val­las­ta? – Siksi, että laaja tie­toi­suus on­gel­mis­ta lisää puut­tu­mis­herk­kyyt­tä

27.09.2019 21:08 0
"Rikollisjengi United Brotherhoodilla ei ole valta-asemaa vankiloissa" — Rikosseuraamuslaitoksen uusi johtaja Arto Kujala haluaa kaikki uhkaukset poliisille

"Ri­kol­lis­jen­gi United Brot­her­hoo­dil­la ei ole val­ta-ase­maa van­ki­lois­sa" — Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tok­sen uusi johtaja Arto Kujala haluaa kaikki uh­kauk­set po­lii­sil­le

27.09.2019 06:35 0
Venäjällä tuomitut suomalaiset saattavat joutua lusimaan koko tuomion itänaapurissa – edessä voi olla viisi vuotta vankileirillä

Ve­nä­jäl­lä tuo­mi­tut suo­ma­lai­set saat­ta­vat joutua lu­si­maan koko tuomion itä­naa­pu­ris­sa – edessä voi olla viisi vuotta van­ki­lei­ril­lä

13.09.2019 19:01 0