Vankilat
Ammattina myymälävarkaudet, ongelmana peliriippuvuus – Sörkan vanki kertoo tarinansa ja elämästä vankilassa: "Rangaistuksena tämä on aika löysää"

Am­mat­ti­na myy­mä­lä­var­kau­det, on­gel­ma­na pe­li­riip­pu­vuus – Sörkan vanki kertoo ta­ri­nan­sa ja elä­mäs­tä van­ki­las­sa: "Ran­gais­tuk­se­na tämä on aika löysää"

04.01.2020 07:00
Vankilapastori: Jokainen vanki pysähtyy miettimään tekojaan – "Heidän persoonallisuutensa on rakentunut niin, että he toimivat yhä uudestaan samalla lailla."

Van­ki­la­pas­to­ri: Jo­kai­nen vanki py­säh­tyy miet­ti­mään te­ko­jaan – "Heidän per­soo­nal­li­suu­ten­sa on ra­ken­tu­nut niin, että he toi­mi­vat yhä uu­des­taan samalla lail­la."

02.01.2020 20:50
Tilaajille
Miksi tunnetuimmat vangit saavat laatikkokaupalla rakkauskirjeitä? Tarinan mukaan yksi Kakolassa lusinut ehti kuusi kertaa naimisiinkin – perhetapaamisten takia

Miksi tun­ne­tuim­mat vangit saavat laa­tik­ko­kau­pal­la rak­kaus­kir­jei­tä? Tarinan mukaan yksi Ka­ko­las­sa lusinut ehti kuusi kertaa nai­mi­siin­kin – per­he­ta­paa­mis­ten takia

28.12.2019 06:00
Oikeusministeri Henriksson: vankiloiden työturvallisuuteen suhtaudutaan vakavasti

Oi­keus­mi­nis­te­ri Hen­riks­son: van­ki­loi­den työ­tur­val­li­suu­teen suh­tau­du­taan va­ka­vas­ti

19.12.2019 16:47
Vankiloissa kovat otteet käyttöön: näin muita vankeja ja henkilökuntaa terrorisoivat liivijengiläiset laitetaan kuriin

Van­ki­lois­sa kovat otteet käyt­töön: näin muita vankeja ja hen­ki­lö­kun­taa ter­ro­ri­soi­vat lii­vi­jen­gi­läi­set lai­te­taan kuriin

08.12.2019 06:00
Vankilavirkailijain liitto perää oikeusministerin vastuuta: "Virkamiehiin kohdistuneet pahoinpitelyt eivät ole herättäneet mitään reaktiota"

Van­ki­la­vir­kai­li­jain liitto perää oi­keus­mi­nis­te­rin vas­tuu­ta: "Vir­ka­mie­hiin koh­dis­tu­neet pa­hoin­pi­te­lyt eivät ole he­rät­tä­neet mitään reak­tio­ta"

28.11.2019 14:25
"Mikään ei ole oudompi kuin vankilan totuus" – Tositarinoita Kakolasta -podcast kertoo vankien ja vartijoiden tarinoita

"Mikään ei ole oudompi kuin van­ki­lan totuus" – To­si­ta­ri­noi­ta Ka­ko­las­ta -pod­cast kertoo vankien ja var­ti­joi­den ta­ri­noi­ta

14.10.2019 07:00
Näkökulma: Miksi kirjoitamme rikollisjengien väkivallasta? – Siksi, että laaja tietoisuus ongelmista lisää puuttumisherkkyyttä

Nä­kö­kul­ma: Miksi kir­joi­tam­me ri­kol­lis­jen­gien vä­ki­val­las­ta? – Siksi, että laaja tie­toi­suus on­gel­mis­ta lisää puut­tu­mis­herk­kyyt­tä

27.09.2019 21:08
"Rikollisjengi United Brotherhoodilla ei ole valta-asemaa vankiloissa" — Rikosseuraamuslaitoksen uusi johtaja Arto Kujala haluaa kaikki uhkaukset poliisille

"Ri­kol­lis­jen­gi United Brot­her­hoo­dil­la ei ole val­ta-ase­maa van­ki­lois­sa" — Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tok­sen uusi johtaja Arto Kujala haluaa kaikki uh­kauk­set po­lii­sil­le

27.09.2019 06:35
Venäjällä tuomitut suomalaiset saattavat joutua lusimaan koko tuomion itänaapurissa – edessä voi olla viisi vuotta vankileirillä

Ve­nä­jäl­lä tuo­mi­tut suo­ma­lai­set saat­ta­vat joutua lu­si­maan koko tuomion itä­naa­pu­ris­sa – edessä voi olla viisi vuotta van­ki­lei­ril­lä

13.09.2019 19:01