Vanhusten hoiva
Lapin kuntien tekemä tarkastus yksityisiin vanhusten hoitoyksiköihin: Puutteita henkilöstön saatavuudessa, lääkehuollossa ja asiakkaiden rajoittamistoimissa

Lapin kuntien tekemä tar­kas­tus yk­si­tyi­siin van­hus­ten hoi­toyk­si­köi­hin: Puut­tei­ta hen­ki­lös­tön saa­ta­vuu­des­sa, lää­ke­huol­los­sa ja asiak­kai­den ra­joit­ta­mis­toi­mis­sa

09.10.2019 08:57
"Näillä budjettiesityksen miljoonilla päästään vasta 0,6 hoitajaan" – Työnantajat lisäisivät hoitoalan koulutusta, Tehy on toista mieltä

"Näillä bud­jet­ti­esi­tyk­sen mil­joo­nil­la pääs­tään vasta 0,6 hoi­ta­jaan" – Työn­an­ta­jat li­säi­si­vät hoi­to­alan kou­lu­tus­ta, Tehy on toista mieltä

18.09.2019 22:40

Omais­hoi­det­ta­vien kerho Ra­nual­la nuo­ri­so­ti­loi­hin

16.09.2019 15:04
Pohjoinen vanhenee vauhdilla – Lapissa pahin tilanne Pellossa, jossa sataa työikäistä kohti 89 huollettavaa

Poh­joi­nen van­he­nee vauh­dil­la – Lapissa pahin tilanne Pel­los­sa, jossa sataa työ­ikäis­tä kohti 89 huol­let­ta­vaa

18.02.2019 09:00
Tilaajille
Arviolta 10–15 prosenttia muistisairaista oirehtii käyttäytymällä väkivaltaisesti, etujärjestön mukaan hoitajat pelkäävät mennä töihin

Ar­viol­ta 10–15 pro­sent­tia muis­ti­sai­rais­ta oi­reh­tii käyt­täy­ty­mäl­lä vä­ki­val­tai­ses­ti, etu­jär­jes­tön mukaan hoi­ta­jat pel­kää­vät mennä töihin

15.02.2019 19:00