Valtion rautatiet
Koronavirusepäilyn takia tutkittavana oleva potilas matkusti junalla – Finavia selvittää matkustajan kulkureittiä

Ko­ro­na­vi­rus­epäi­lyn takia tut­kit­ta­va­na oleva potilas mat­kus­ti junalla – Finavia sel­vit­tää mat­kus­ta­jan kul­ku­reit­tiä

26.02.2020 11:57
Pohjoisen kauppakamarit: "Rautatieyhteyksien kehittäminen jätetty kesken"

Poh­joi­sen kaup­pa­ka­ma­rit: "Rau­ta­tieyh­teyk­sien ke­hit­tä­mi­nen jätetty kesken"

21.01.2020 09:56
Aikatauluissa pysyminen on VR:lle jatkuvaa työtä ja Suomen talvi tekee tehtävästä vielä haastavammalla – "Tunnin mittaisia myöhästymisiä sattuu alle 0,5 prosentille kaikista junista"

Ai­ka­tau­luis­sa py­sy­mi­nen on VR:lle jat­ku­vaa työtä ja Suomen talvi tekee teh­tä­väs­tä vielä haas­ta­vam­mal­la – "Tunnin mit­tai­sia myö­häs­ty­mi­siä sattuu alle 0,5 pro­sen­til­le kai­kis­ta ju­nis­ta"

24.12.2019 14:43
Joulunajan kaukojuniin odotetaan 600 000 matkustajaa – menoliikenne käynnistyy kunnolla perjantaina

Jou­lun­ajan kau­ko­ju­niin odo­te­taan 600 000 mat­kus­ta­jaa – me­no­lii­ken­ne käyn­nis­tyy kun­nol­la per­jan­tai­na

17.12.2019 10:04

Ju­na­lii­ken­ne oli kaksi tuntia poikki Ke­ra­val­la – poh­joi­sen junat myö­häs­sä

02.12.2019 17:14
Mielipide Kari Kivelä

Lu­ki­jal­ta: Seik­kai­lu­ret­ki VR:n maail­maan

02.12.2019 08:01